Zlatá sběratelská mince Limitovaná edice Giordano Bruno

INVESTIČNÍ DVOUUNCOVÁ MINCE
Ražená zlatá Smart mince - jen 250 ks na celý svět


Ražená zlatá Smart mince připomínající Giordana Bruna má přiblížit české kulturní veřejnosti člověka, který patřil mezi velikány Evropy a má přitom doložený vztah k naší zemi. Na rozdíl od jiných velkých postav vědy a umění 16. století není zatím vztah Giordana Bruna k naší zemi dostatečně zdůrazněn. Na základě těchto skutečností a v návaznosti na úspěšný projekt Zlaté sluneční soustavy chce společnost BHS, a.s. pokračovat v unikátních "malotressure" ražbách s astrologickou tematikou. Ražbu série Zlaté sluneční soustavy tak doplňuje solitérní ražba dvouuncové zlaté Smart mince s nominální hodnotou 200 dolarů. I tentokrát ji vyrazila společnost PAMP pod hlavičkou národní banky Šalamounových ostrovů. Mince vyjde jako pocta Giordanu Brunovi při příležitosti 420. výročí jeho upálení, jedná se o limitovanou emisi 250 kusů.
Proč právě Giordano Bruno?


Podle zjednodušeného výkladu pak život a smrt Giordana Bruna posloužily především k obhajobě vědeckého pokroku, ateismu a materialismu v kontrastu s církevním tmářstvím. Bližší pohled na jeho život ale odhalí podstatně složitější reliéf osobnosti toho člena dominikánského řádu a vysvěceného kněze, upřímně věřícího v Boha, ale v Boha – dobrého Tvůrce nekonečného vesmíru. Bruno zdaleka nebyl jen astronom. Byl především významný filosof a také básník, publicista, polemik, pedagog, matematik. Vedle těchto etablovaných věd a aktivit se však například zabýval i mnemotechnikou, astrologií a magií. Giordano Bruno svými četnými cestami a pobyty na nejrůznějších místech Evropy propojuje náš kontinent. Je pro nás ctí, že mezi místa, kde nějakou dobu žil a pracoval, patřila také Praha. Dvůr císaře Rudolfa II. přitahoval intelektuály zblízka i zdaleka. Bruno se do Prahy dostal z Německa, kde konfrontoval své názory s teoriemi filosofů na místních univerzitách. Audienci u císaře mu roku 1588 nejspíš zařídil jeho český kolega Tadeáš Hájek z Hájku. V témže roce vznikly dvě Brunovy teoretické práce. Druhou, kterou tvořil soubor jeho polemik se soudobými filosofy, věnoval císaři Rudolfovi. Takto zaměřená práce mu ovšem sotva mohla pomoci získat postavení na pražské univerzitě, přestože mu Rudolf II. dal své doporučení. Nakonec Giordano Bruno opustil Prahu po necelém roce a pokračoval v pouti po univerzitních městech Německa a Švýcarska. Zanedlouho byl vylákán do Benátek a uvězněn inkvizicí. Z jejího sevření už se živý nedostal. Formát velké osobnosti se často pozná podle obtíží, s jakými se ji pokouší interpretovat další generace. To platí také pro Giordana Bruna. Běžně je vnímán jako astronom, který trval na svém pojetí nekonečného kosmu, a odmítal proto některá základní církevní dogmata. To nutně vyvolalo konflikt s konzervativními církevními kruhy 16. století a nakonec vedlo k jeho sedmiletému věznění a upálení.


Technické specifikace: