investice.cz /Babičkin dvor agro servis
Vaše investiční příležitosti


Babičkin dvor agro servis a.s.

Babičkin dvor agro servis je nově vytvořená entita na Slovensku, která vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata. Předpokládá se, že společnost bude ročně vyrábět 40 tis. tun krmných směsí především pro drůbežárny.

Výrobky společnosti míří do drůbežích farem na Slovensku, odkud k zákazníkům putují tradiční vajíčka od nosnic z volného výběhu, která si můžete koupit pod značkou Babičkin dvor.

Stav investice:aktivní
Rok vstupu:2021
Typ investice:Růstový kapitál

Proč jsme investovali

  • Management společnosti Babičkin dvor agro servis dlouhodobě exceluje ve výrobě a distribuci krmiv, využívá potenciálu regionu středního Slovenska a vyvíjí nové typy krmiv.

  • Společnost je tak výborně situována pro další investice v perspektivním odvětví proteinových krmiv pro drůbež a další hospodářská zvířata, která jsou pro rostoucí populaci více než potřebné.

  • S ohledem na odvětví výroby krmiv pro hospodářská zvířata a inovativní výrobu těchto krmiv se pro podfond BHS Private Equity Fund jedná o investici, která je nejen odolná vůči ekonomickým fluktuacím, ale také splňuje kritéria udržitelnosti.


Další aktiva v podfondu

GEVORKYAN

BOCO PARDUBICE Machines

DCK Holoubkov Bohemia

PRP

Mám zájem vstoupit do podfondu

Zanechte nám kontakt a my pro vás připravíme příležitost na míru.

Máme pro vás více investičních příležitostí

Fondy

Alternativní investice
do netradičních skupin aktivit

Akcie

Příležitost se podílet
na úspěchu firem

Asset management

Komplexní servis v oblasti
osobních financí

top