investice.cz /BHS Private Equity Fund
Vaše investiční příležitosti

Podfond, který sám píše příběhy úspěchu

Investice do soukromých firem přináší zisky českému byznysu i svým investorům.

Investiční podfond BHS Private Equity Fund

Finance investorů zde vstupují do menších českých a slovenských podniků a pomáhají jim růst. Podfond BHS Private Equity Fund si vybírá podniky, které vyrábí kvalitní produkty, dosahují vynikajících obchodních výsledků a skýtají vysoký růstový potenciál. Dodává jim kapitál i experty na špičkové úrovni a ze slibných firem tak vytváří násobně hodnotnější prosperující společnosti. Nakonec podfond své podíly se ziskem prodává a tím zhodnocuje prostředky vložené investory.

Vysoké zhodnocení

Podfond investuje do pečlivě vybraných úspěšných podniků. Jsou to často firmy, které mají výborné finanční zdraví i unikátní produkt a k odemknutí svého plného potenciálu potřebují kapitálově silného investora. Podfond do nich majetkově vstupuje, dodává volné finance a se společným úspěchem se jeho investované prostředky zhodnocují. Díky tomu může podfond cílit na výnos 15 % ročně.

Aktivní podpora

Manažerský tým podfondu se v českém byznysu pohybuje už od roku 1993. Má proto rozsáhlé zkušenosti a kontakty, které využívá k podpoře svých podfond BHS Private Equity Fund investic. Společnost BHS je pak do podfondu zapojena formou zprostředkování investic ze strany svých klientů. Kromě kapitálu do firem posílá i tým špičkových expertů, který jim dopomáhá k úspěchu. 

Dostupná investice

Podfond je unikátní tím, že je za určitých okolností otevřený investicím již od jednoho milionu korun. Naprostá většina příležitostí na trhu je vyhrazena jen pro instituce, které musí investovat v desítkách milionů po dobu mnoha let. Podfond investorům umožňuje investičně vstupovat i vystupovat na kvartální bázi.


Základní informace o podfondu

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Investice do českých a slovenských soukromých malých a středních společností s cílem urychlit jejich růst, a tak maximalizovat jejich hodnotu zejména podporou optimalizace výrobních prostředků, expanze na nové trhy, vývoje nových výrobků a služeb, zvyšování produktivity, zvyšování efektivity řízení apod.
Nákup: Investice do podniků s výrazným růstovým potenciálem, budování akcionářské hodnoty a následný prodej strategickým investorům
Cílová hodnota aktiv: 2 mld. CZK (bez bankovního financování)
Druh cenného papíru: Investiční akcie na jméno
Cílený výnos: 15 % p.a. +
Vstup/výstup pro investory: Čtvrtletně
Doba trvání fondu: Neomezená
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora; do budoucna vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Investiční horizont: 6 let a více
Vstupní poplatek: 0 - 2 %
Výstupní poplatek: Do tří let od investice 0 % v případě odkupu méně než 5 % celkové investice a maximálně 25 % v případě odkupu více než 5 % celkové hodnoty investice. Po třech letech 0 %.
Obhospodařovatel fondu: Versute investiční společnost, a.s
Administrátor fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Poplatek za správu: 2 % p.a. z vlastního kapitálu
Výkonnostní odměna: 30 % ze zisku nad výnos 7,25 % p.a.
Depozitář: ČSOB
Auditor: Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled: Česká národní banka, a.s.
Zdanění fondu: 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění investorů (fyzická osoba): 15 %

Odvětví tradiční ekonomiky

Základem úspěchu podfondu BHS Private Equity Fund je výběr kvalitních firem. Manažerský tým podfondu důkladně zkoumá kolem 70 různých společností ročně a vybírá si z nich jen jednu nebo dvě. Jsou to zpravidla firmy ze segmentu SME (malé a střední podniky), které vyrábí produkty nebo poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou a dokážou se s nimi na trhu prosadit. Musí mít například schopnost vytvořit a udržet konkurenční výhodu i prověřený podnikatelský model. Ač jde obyčejně o společnosti ze sektoru tradiční výrobní ekonomiky, musí být schopny inovovat a využívat moderní technologie. Neméně důležité je i zohlednění environmentálních otázek. Šanci dostat se do podfondu mají především podniky s nízkou cyklicitou, kterým se daří v době konjunktury i během krize.

Aktivní řízení

Pro firmu, do které podfond majetkově vstoupí, nastává období rychlého rozvoje. Díky nově nabytému kapitálu může rozšířit a zefektivnit svou výrobu. To je však jen začátek. Podfond se o své svěřence aktivně stará a firmám poskytuje špičkové experty i zkušené manažery. Ti dokážou podniku otevřít nové možnosti. Obchodní manažeři například zajistí aktivní byznys development nebo expanzi na nové trhy. Finanční management zase optimalizuje kapitálovou strukturu. Manažerský tým podfondu využívá i své bohaté kontakty napříč ekonomikou a firmy díky tomu získávají nové odběratele i dodavatele. Po několikaleté péči podniky dozrávají v prosperující společnosti a podfond může svůj podíl se ziskem exitovat - ať už prodejem strategickému investorovi nebo třeba vstupem na burzu.

Ideální příležitost

Investicím podfondu BHS Private Equity Fund nahrává i dnešní doba. Vyšší úroky komplikují firmám přístup k potřebnému kapitálu. O to víc je pro ně lákavá možnost získat volné prostředky bez zadlužení. Celá řada úspěšných podniků založených v devadesátých letech také v této době přichází o své otce zakladatele a hledá kupce. Na trhu se tak objevují skvělé příležitosti k růstu, které podfond aktivně vyhledává a využívá. Investoři, kteří vyhledávají třídu aktiv poskytující potenciálně nadstandardní zhodnocení svých vložených prostředků, tak nyní mají ideální příležitost do podfondu vstoupit. Při dodržení investičního horizontu se při tom vyhnou i 15% dani z kapitálového zisku.

Luděk Palata

Předseda představenstva, Versute investiční společnost, a.s.

Luděk Palata se může pochlubit působivou kariérou, která sahá od roku 1994. Do roku 1998 sehrál zásadní roli v několika týmech zaměřených na investice do malých a středních podniků v České a Slovenské republice. Následujících 7 let vedl aktivity fondu sponzorované vlámskou investiční společností GIMV v České a Slovenské republice prostřednictvím E1CZ a SGrow. Následně se Luděk Palata připojil k Riverside Europe a do roku 2014 působil jako klíčový člen managementu jejich fondů. V roce 2015 založil společnost Versute Investments, která je odborným poradcem podfondu BHS Private Equity Fund.

Investiční příležitosti podfondu

GEVORKYAN

BOCO PARDUBICE Machines

DCK Holoubkov Bohemia

Babičkin dvor agro servis

PRP

Mám zájem vstoupit do podfondu.

Zanechte nám kontakt a my pro vás připravíme příležitost na míru.

Máme pro vás více investičních příležitostí

Zlato

Dlouhodobý uchovatel
hodnoty

Akcie

Příležitost se podílet
na úspěchu firem

Asset management

Komplexní servis v oblasti
osobních financí

top