investice.cz /BHS Private Equity Fund
Vaše investiční příležitosti

Znásobte úspěch úspěchem Podpora českého a slovenského businessu

BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

BHS II. podfond BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků

cílený výnos 15%+ p.a.


Každá investice je výrazem důvěry v budoucnost. Private Equity Fund Vám umožňuje ji vložit do prosperujících českých a slovenských podniků, pomoci tak k jejich expanzi a společnému zisku.

Informační materiál k fondu zde:Tip:  Investujeme do podniků, které mají komín,    Private Equity     EBITDA a Private Equity      Valuace firmy


Proč je to zajímavé


Tento typ investice nabízí investorům možnost nadstandardního zhodnocení. BHS II. podfond BHS Private Equity Fund cílí na zhodnocení finančních prostředků nad 15 % ročně.

Investice jsou použity na rozvoj vybraných firem tak, aby se zvýšila jejich hodnota. Rizika jsou minimalizována tím, že do jednoho projektu není investováno více než 35 % z hodnoty majetku podfondu. Přednost je dávána stabilnějším podnikům s dobrou historií a kvalitním manažerským týmem. Podfond se aktivně podílí na strategickém řízení společností v portfoliu.

Podporuje především expanzi na nové trhy, zvyšování zisku investicemi do vývoje výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou a do zvyšování produktivity a do efektivity řízení podniku. Podfond také podporuje optimalizaci výrobních prostředků a provozu.

Proč investovat do podfondu

  • Potenciál nadstandardního výnosu z alternativní investice.
  • Kontrola rizika – podfond se aktivně podílí na strategickém řízení společností v portfoliu.
  • Jsou dodržována pravidla diverzifikace, kdy do jednoho projektu není kombinovaně investováno více než 40 % z hodnoty majetku podfondu.
  • Zvýhodněný daňový režim – aktuální sazba daně platná pro podfond je na úrovni 5 %. V případě zpětných prodejů je u investorů – fyzických osob aplikována sazba daně 15 % z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně 0 %.
  • Jedná se o jeden z mála PE fondů, kam mohou investovat kvalifikovaní investoři, jelikož je otevřený. Jiné PE fondy jsou většinou uzavřené a vstupují do nich institucionální investoři.

Cíle fondu


Fond je založen za účelem dlouhodobého zhodnocování investovaného kapitálu formou investic do českých a slovenských soukromých společností s cílem urychlit jejich růst, a tak maximalizovat jejich hodnotu zejména podporou:

  • optimalizace výrobních prostředků
  • expanze na nové trhy
  • vývoje nových výrobků a služeb
  • zvyšování produktivity
  • zvyšování efektivity řízení

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu:
Investice do malých a středních podniků v ČR a SR
Nákup:
Investice do podniků s výrazným růstovým potenciálem, budování akcionářské hodnoty a následný prodej strategickým investorům
Cílová hodnota aktiv:
750 mil. – 1 mld CZK (bez bankovního financování)
Druh cenného papíru:
Investiční akcie na jméno
Cílený výnos:
15 % p.a. +
Vstup/výstup pro investory:
Čtvrtletně
Doba trvání fondu:
Neomezená
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora; do budoucna vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Investiční horizont:
6 let a více
Vstupní poplatek:
0 - 2 %
Výstupní poplatek:
Do tří let od investice 0 % v případě odkupu méně než 5 % celkové investice a maximálně 25 % v případě odkupu více než 5 % celkové hodnoty investice. Po třech letech 0 %.
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu:
Versute investiční společnost, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.
Poplatek za správu:
2 % p.a. z vlastního kapitálu
Výkonnostní odměna:
30 % ze zisku nad výnos 7,25 % p.a.
Depozitář:
ČSOB
Auditor:
Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled:
Česká národní banka
Zdanění fondu:
5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba):
15 %

Mohlo by vás také zajímat

VIDEO: Investování do soukromých firem

07.07.2021

Co je to investování do tříd aktiv typu private equity a jak funguje?

BHS Private Equity Fund investuje do výroby krmných směsí

28.06.2021

BHS Private Equity Fund ve spolupráci s odborným poradcem Versute Investments a vlastníky společnosti...

Investice do evropských start-upů již překonaly loňský rekord

18.06.2021

Evropský technologický sektor již letos přilákal vyšší investice od firem rizikového kapitálu než...

BHS Private Equity Fund dosáhl čistého výnosu 23,11 procenta

17.06.2021

BHS Private Equity Fund se zaměřuje na investice do malých a středních podniků v České republice a...

Vedle soukromých firem můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Option Income Fund

Derivátový fond zaměřený na opce.

Engine Classic Cars

Investice do ikonických automobilů.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

BHS Dluhopisový Fond

Výnosy poháněné výnosem.

BHS Real Estate Fund

top