investice.cz /BHS Dynamic Fund
Vaše investiční příležitosti

Dopřejte svým investicím pohyb

BHS Dynamic Fund
Investice do akcií a dluhopisů
cílený výnos 7%+ p.a.


BHS Dynamic Fund uplatňuje investiční strategii, jejíž podstatou je taktická alokace portfolia mezi různé třídy aktiv. Poměry jednotlivých tříd aktiv se dynamicky mění v závislosti na tržním vývoji. Nejčastěji používané třídy aktiv jsou akciové a dluhopisové instrumenty. Fond investuje do akcií společností se silným fundamentem a potenciálem dalšího růstu a do kvalitních státních a korporátních dluhopisů. Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí. Při rozhodování plně respektuje státu fondu a doporučení investičního výboru.

Informační materiál k fondu zde: 

Využijte dynamiky trhu a zkušeností BHS.

Ozveme se vám a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Hlavní přednosti fondu

  • Portfolio kvalitních akcií a dluhopisů společností se silným fundamentem a potenciálem dalšího růstu.
  • Diverzifikace portfolia do různých sektorů podnikání.
  • Aktivní správa portfolia.
  • Využívání rotace tříd aktiv v závislosti na aktuálním vývoji trhu.

Proč investovat

  • Dlouhodobé zkušenosti s tímto typem investiční strategie
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky pro investora při dodržení minimální doby investice
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši 5 %. Implementace mechanismu „high-water mark“, což znamená, že při výpočtu výkonnostní odměny se zohledňuje nejvyšší hodnota portfolia dosažená v předchozích letech a až při jejím překonání je výkonnostní odměna účtována
  • Investor, který setrvá ve fondu déle než 3 roky, má následný prodej investičních akcií osvobozen od daně
  • Aktivní správa portfolia, pružně reagující na změny trhu, jeho sentimentu, podstatných geopolitických událostí či rotace aktiv

Investiční proces


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí pro fond. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.

Akciové a dluhopisové tituly vybírané do portfolia musí splňovat řadu kritérií. Z fundamentálního pohledu je kladen důraz např. na dlouhodobou ekonomickou výkonnost emitenta, vývoj jeho tržeb a zisků, cash flow, zadluženost, vývoj marží, dividendovou politiku, tržní kapitalizaci nebo postavení na trhu v příslušném segmentu podnikání.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Smíšená strategie typu Total Return. Jedná se o fond usilující o udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích. Fond investuje zejména do akciových a úrokových instrumentů – podrobněji kapitola investiční strategie.
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
3-5 let
Cílený čistý výnos fondu:
7 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %
Výstupní poplatek:
0 %; 2 % v případě odkupu do 1 roku
Management fee:
1,5 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
20 % z ročního výnosu fondu
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu: 
Versute investiční společnost, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor:
Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15% srážková daň z dividendy

Mohlo by vás také zajímat

Akcie Eurowagu na burze v Londýně debutovaly desetiprocentním propadem

08.10.2021

Akcie české společnosti Eurowag dnes debutovaly na Londýnské akciové burze (LSE) desetiprocentním...

Akcie Robinhood přidaly 65 procent, obchodování s nimi bylo pozastaveno

05.08.2021

Akcie makléřské společnosti Robinhood Markets přidaly po začátku dnešního obchodování 65 procent...

Společnost Robinhood získala prodejem akcií 2,1 miliardy dolarů

30.07.2021

Americká makléřská společnost Robinhood Markets získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO)...

Duolingo míří na burzu, hodnota podniku by mohla dosáhnout až 3,4 miliardy USD

21.07.2021

Americká společnost Duolingo, která provozuje stejnojmennou aplikaci pro výuku jazyků, míří na burzu...

Vedle akcií a dluhopisových instrumentů můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Real Estate Fund

Engine Classic Cars Fund

Investice do ikonických automobilů.

BHS Dluhopisový Podfond

top