investice.cz /zlaté mince SMART
Vaše investiční příležitosti

Zlaté investiční mince s autorskou ražbou

Limitované edice zlatých investičních mincí navržených Michalem Vitanovským připomínají revoluční myslitele a jejich odkaz.

Exkluzivita

Vzácnost sběratelské mince garantuje její omezený náklad. Existuje pouze 250 kusů na celém světě.

Z dílny umělce

Ručně navržené uznávaným umělcem Michalem Vitanovským, vyrobené švýcarskými profesionály v rafinérii PAMP.

Silný odkaz

Reliéf italského filozofa Giordana Bruna jako symbol vědeckého pokroku a boje s dogmatickým tmářstvím.

Bez DPH

Jedná se o tzv. SMART minci, která splňuje všechna zákonem daná kritéria, aby byla osvobozena od DPH.

Zlaté investiční mince BHS

Stejně jako zlato, i některé myšlenky mají sílu, která přenáší jejich hodnotu napříč věky. A když jsou opravdu ryzí, tak ani plynoucí staletí neuberou nic z jejich lesku. Proto právě zlatými mincemi naší vlastní ražby připomínáme revoluční myslitele a jejich odkaz nám i příštím generacím. Jejich nadčasovou uměleckou hodnotu garantuje i autor ražby, věhlasný medailer Michal Vitanovský. 

Tvář myslitele tužkou umělce

Je zřejmé, že inspirativní osobnosti si zaslouží také jedinečné ztvárnění. Proto jsme k tvorbě mincí oslovili jednoho z nejlepších českých medailérů, Michala Vitanovského, autora československého Řádu T. G. Masaryka (1990), českého Řádu bílého lva (1994) a dalších pamětních mincí, medailí a insignií. Mezi jeho práce patří i návrhy našich dalších ražeb, například vesmírná série Zlatá sluneční soustava. Jakožto zástupce medailérské staré školy pracuje pan Vitanovský čistě tradičními metodami. Ručně vytváří rytiny i sádrové formy. Podle nich pak mince odlévají čistým zlatem v jednom z nejmodernějších provozů světa, ve švýcarské slévárně vzácných kovů PAMP. V našich mincích se tak potkává to nejlepší z tradice i technologie. Jejich výjimečnost potvrzuje i omezený náklad. V limitované emisi každé mince je pouhých 250 kusů pro celý svět.

Nejlepších český medailér - Michal Vitanovský

SMART mince

Kromě symbolické a umělecké hodnoty mají naše mince samozřejmě také hodnotu investiční. A jdou na to chytře. Jedná se o tzv. SMART mince. Na rozdíl od svých pamětních protějšků slouží chytré mince především jako prostředek k uchování hodnoty a jejímu navýšení. Jako takové nesou vždy nominální hodnotu a jsou oficiálním platidlem určitého státu. A v čem je výhoda? Díky splnění těchto kritérií jsou osvobozeny od DPH. Česká národní banka tento typ platidel nepodporuje. Proto nezbývá než najít jiný stát, jehož centrální banka SMART mince uznává. A když už jsme hledali, rozhodli jsme se zaštítit naše mince zemí, jejíž jméno zároveň přidá i na zajímavosti a atraktivitě. Proto mince razíme pod hlavičkou Šalomounových ostrovů. Na přední straně mince tak můžeme vidět i podobiznu oficiální hlavy státu, královny Alžběty II.

Investiční zlaté mince SMART

Zlatá mince Giordana Bruna

První zlaté mince naší vlastní ražby byly inspirovány tímto renesančním filosofem v rámci výročí 420 let od jeho upálení. A jaká byla jeho myšlenka, která si zasloužila být ražena do zlata? Středem vesmíru není Země ani Slunce a náš svět je jen jeden z mnoha v nekonečném vesmíru. S tímto doslova kacířským tvrzením přišel Giordano Bruno už v 16. století a předběhl tak svou dobu o celá staletí. Zároveň tím ale přímo napadl dogma, od kterého církev odvozovala svou duchovní moc. Za své názory se tak nakonec dostal před inkviziční soud, který ho v roce 1600 odsoudil k upálení. Jeho život i smrt se staly symbolem vědeckého pokroku. Toho, že za pravdu je třeba bojovat až do hořkého konce. A právě tyto hodnoty chceme naší zlatou mincí připomínat. Protože slovy samotného Giordana Bruna: "Upálit neznamená vyvrátit."

Přední straně mince dominuje tvář Giordana Bruna. Jeho skutečná podoba je již dnes těžko zjistitelná. Inspiraci k jejímu ztvárnění jsme nalezli v historické rytině, která vychází ze staršího nedochovaného portrétu. Zadní stranu mince dále dotváří motiv ohně, detail Pražského hradu a orloj, který představuje dobový astroláb. Tím chceme připomenout, že Giordano pobýval také v renesanční Praze na dvoře Rudolfa II.

Zlatá mince Giordana Bruna

Zlatá mince Alberta Einsteina

Jeho jméno se stalo synonymem geniality a jeho tvář ikonou. V době, kdy se ješitní fyzikové holedbali, že v jejich oboru již bylo vše důležité objeveno, přišel Albert Einstein s teorií relativity a pohnul tak samotnými základy vědy. Dokázal totiž, že dříve nezpochybnitelná newtonovská pravidla neplatí pro elektromagnetické vlnění. Tím otevřel úplně novu kapitolu fyziky a ukázal, jak málo toho ve skutečnosti věda zná. Jeho odkaz nás tak dodnes učí pokoře. Ta ale často scházela tehdejším vědcům. Možná proto nepřekvapí, že Nobelova komise se zdráhala tento přelomový objev ocenit. Einstein se nakonec nejprestižnějšího vědeckého ocenění dočkal, ale za jiný objev. V roce 1921 Nobelovu cenu získal za vysvětlení fotoefektu. Právě k příležitosti stoletého výročí této události jsme se rozhodli připomenout práci a odkaz slavného vědce unikátní investiční mincí.

Medailér Vitanovský při tvorbě návrhu zvolil méně známou, mladší tvář vědce. Ta totiž lépe odpovídá jeho skutečné podobě na začátku druhé dekády dvacátého století. Přední strana mince nese motivy a vzorec popisující již zmíněný fotoefekt. Rubová strana pak odkazuje na málo známý fakt, že Einstein krátce přebýval i v Praze a na jeho lásku ke hře na housle.

Zlatá mince Alberta Einsteina

Zlatá mince Charlese Darwina

Málokterému jednotlivci se podaří přijít s myšlenkou, která by ve svém důsledku změnila způsob, jakým si lidé odpovídají na ty nejzásadnější otázky života. Jedním z těch, kterému se něco takového podařilo, byl britský přírodovědec Charles Darwin. Na základě svého výzkumu vyslovil teorii evoluce, formulovanou ve slavné knize O původu druhů z roku 1859. Podle ní se vše živé neustále přizpůsobuje svému okolí na základě principu přežití toho nejschopnějšího, jehož výhodné tělesné vlastnosti se přenášejí na další generace. Rozmanitost života na naší planetě tak není výsledek božího zásahu, ale přírodního výběru. V důsledku to znamená i to, že sám člověk se vyvinul ze zvířete. I Darwin, který byl křesťanem a vystudovaným teologem, se s tímto rozporem musel vyrovnat (podle svých vlastních slov se stal agnostikem). I když dodnes někteří lidé v teorii evoluce nevěří, její principy byly již mnohokrát prokázány. Myšlenky Charlese Darwina, které jednou provždy změnily svět, si připomínáme speciální sběratelskou edicí zlatých mincí.

Přední strana mince odkazuje na studii lidských lebek, ilustrující vývoj Homo sapiens. Letopočet u Darwinova jména pak připomíná 140 let od jeho úmrtí. Povinnou podobiznu královny na rubové straně doplňuje znázornění Darwinova stromu života a loď Beagle, z jejíž paluby přírodovědec pozoroval faunu Galapážských ostrovů při výpravě, která ho k jeho myšlenkám inspirovala.

Technická specifikace

Hmotnost: 2 oz
Průměr: 50 mm
Síla: 1,66 mm
Země původu: Švýcarsko
Výrobce/Rafinérie: PAMP
Ryzost: 999,9 (24 karátů)