investice.cz /bhs real estate fund
Vaše investiční příležitosti

Investice postavené na pevných základech

Je zajímavá pro investory, kteří ocení stabilitu, na kterou si mohou sáhnout. S námi si užívají výnosnost prvotřídních nemovitostí krytou dlouhodobými nájemními smlouvami.

Fond komerčních nemovitostí

Podkladovým aktivem fondu jsou komerční nemovitosti, jako velké kancelářské budovy nebo logistické parky. Jedná se při tom o projekty ve vynikajícím technickém stavu, na lukrativních místech a se zajištěnou profesionální správou, která přispívá k jejich hodnotě. Tu navyšují i dlouhodobí nájemníci z řad renomovaných korporací. Ti obvykle podepisují nájemní smlouvy na dobu pěti let a zpravidla v pronajatých prostorách investují i do stavebních úprav, díky čemuž se dá očekávat, že v budoucnu zůstanou i déle než na jedno nájemní období.

Nemovitosti bez starostí

Oblíbeným způsobem zhodnocení volných prostředků mezi českými milionáři je nákup investičních bytů nebo domů. Jejich pořízení a správa však často představuje neúměrnou časovou zátěž. Nese s sebou nutnost objekt vybrat, vyřešit administrativu, zajistit nájemce i údržbu. Investoři FKI raději ponechávají tyto povinnosti na straně fondu a investují do komerčních nemovitostí. Díky tomu šetří svůj čas a stávají se spoluvlastníky pečlivě vybraných budov, o které je profesionálně postaráno. Investoři navíc mají možnost vybrat si zpět libovolnou část svého podílu bez nutnosti prodávat celou nemovitost. Výhodou je i vyšší diverzifikace fondu, který vlastní více budov s velkým množstvím nájemních smluv.

Miliardové projekty od 1 milionu

Velké komerční nemovitosti, jako jsou kancelářské budovy nebo logistické parky, mají potenciál zajímavého výnosu, který je dosahován prostřednictvím placeného nájemného na průběžné bázi. Jejich nákupní cena se však obvykle počítá ve vysokých stovkách milionů a pro samotné investory jsou tak standardně nedostupné. To však neplatí pro BHS Real Estate Fund, který se právě na nákup a následnou správu těchto prémiových budov specializuje. Jeho investoři tak získávají možnost participovat na zajímavém zhodnocení již od 1 milionu počáteční investice. Navíc získávají také závazek korporátních nájemníků pravidelně platit nájem. A to předvídatelně, na základě dlouhodobých smluv sjednaných obvykle na pět let.

Investice s BHS

Kvalita podkladových aktiv je pro úspěch FKI klíčová. Za bezmála 30 let na finančním trhu si naše společnost vybudovala renomé i dobré vztahy s největšími hráči v odvětví. To firmě dává přístup k exkluzivním investičním příležitostem. Díky zkušenému týmu a dobře zajištěnému financování je tak fond schopen vybrat ty nejvýnosnější z nich a pružně nové akvizice realizovat. O své prémiové nemovitosti se také sám stará. Investoři tak mohou mluvit přímo s lidmi, kteří toho o těchto budovách vědí nejvíce. BHS fondu plně důvěřuje, a proto do něj spolu se svými klienty investuje i své vlastní prostředky.


Základní informace o fondu

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie: Primárně investice do kvalitních komerčních nemovitostí
Cenný papír: Zaknihovaná investiční akcie na jméno
Výše hodnoty investiční akcie: Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory: Měsíčně
Doba trvání fondu: Na dobu neurčitou
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont: 3 roky
Cílený výnos fondu: 8 % + p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek: max. 5 %
Výstupní poplatek: 0 %; 2 % v případě odkupu do 3 let od úpisu
Management fee: 2,0 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna: 20 % z ročního výnosu fondu
Obhospodařovatel fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Depozitář: Československá obchodní banka, a. s.
Auditor: Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulace a právní řád: Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu: 5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů: 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

BHS Real Estate Fund

BHS Real Estate Fund SICAV je založen dle českého právního řádu jako fond kvalifikovaných investorů. Hlavním podkladovým aktivem jsou investice do komerčních nemovitostí, a to primárně do kancelářských budov na území České republiky (doplňkově pak na území SR a Německa). Fond se soustředí na nemovitosti v nadstandardním technickém stavu, s dobře diverzifikovaným portfoliem dlouhodobých nájemníků. Investice fondu jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování. Tímto způsobem se zvyšuje potenciální výnos produktu, ale současně je tak s tímto produktem spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků.

Otevřená příležitost

Komerční nemovitosti procházejí zajímavou etapou. Nájmy v tomto sektoru byly dlouhodobě stabilní. Inflace však zvýšila stavební náklady nových budov. Aby se tyto projekty stavbařům vyplatily, musí uplatnit vyšší nájmy, což podle odborníků povede k celkovému nárůstu nájmů na trhu. To je dobrá zpráva pro majitele kvalitních nemovitostí, kteří dokážou nájemníky udržet. A to se týká i investorů fondu BHS Real Estate Fund.  Zvýšení výnosů v již existujících budovách by totiž přineslo jejich významné zhodnocení. Do karet fondu hraje i jeho akvizice z oblasti logistiky. Ta jako obor zažívá obrovský nárůst, kterému nahrála pandemie, celkový nárůst obchodu po internetu a zdlouhavé povolovací procesy na výstavbu nových hal. Stačí do fondu vstoupit včas a nepropásnout tuto příležitost.

Pavel Borovička

Versute investiční společnost, obhospodařovatel BHS REF

Pro každý fond je klíčový subjekt, který jej obhospodařuje a administruje. Proto má v případě BHS REF zodpovědnost za investice fondu špičkový profesionál s roky bohatých zkušeností. Pavel Borovička na českém kapitálovém trhu působí již od roku 1997 a za tu dobu prošel několika pozicemi, na kterých měl možnost podílet se přímo na rozvoji produktů a velkých obchodních transakcích.

Informační materiál k fondu najdete zde.

Investiční nemovitosti fondu

Panattoni Park
Bratislava North

Bratislava, ČERVEN 2021

Hamburk Business Center

Plzeň, ČERVEN 2020

THE ORCHARD

Ostrava, PROSINEC 2018

OREGON HOUSE

Praha, LEDEN 2018

Mám zájem vstoupit do fondu.

Zanechte nám kontakt a my pro vás připravíme příležitost na míru.

Máme pro vás více investičních příležitostí

Zlato

Dlouhodobý uchovatel
hodnoty

Akcie

Příležitost se podílet
na úspěchu firem

Asset management

Komplexní servis v oblasti
osobních financí

top