investice.cz

Vaše investiční příležitosti

Řepky bude nejméně od roku 2006. Horší bude i úroda obilovin a brambor

18.10.2021
ekonomikačesko

V průmyslu se zdražuje nejrychleji od roku 1993. Růst cen se naplno rozjel i ve stavebnictví a zemědělství

18.10.2021
cenainflacečesko

Gazprom projevil slabý zájem o posílení tranzitu plynu do Evropy

18.10.2021
evropagazpromplyn

Škoda zastavuje výrobu na dva týdny

18.10.2021
autoprůmyslčesko

DPH u investičního zlata

01.01.2020

Investice do zlata je hluboko zakořeněná ve sféře investování a samozřejmě jsou základy ukotveny v českém Zákoně o DPH. Dodání zlata České národní bance a jeho příjem jako vklad, nejen tyto činnosti týkající se zlata jsou v paragrafu 54 již definovány jako „finanční činnosti“. Pojďme se tedy ve zkratce podívat jaká je v českém prostředí na sklonku roku 2019 situace s daněním zlatých slitků, cihel a mincí.

Investice do zlata je hluboko zakořeněná ve sféře investování a samozřejmě jsou základy ukotveny v českém Zákoně o DPH. Dodání zlata České národní bance a jeho příjem jako vklad, nejen tyto činnosti týkající se zlata jsou v paragrafu 54 již definovány jako „finanční činnosti“. Pojďme se tedy ve zkratce podívat jaká je v českém prostředí na sklonku roku 2019 situace s daněním zlatých slitků, cihel a mincí. 


Paragraf 92 je nejrozšířenější částí zákona o DPH týkající se přímo investičního zlata. Aby bylo zlato považováno za „investiční zlato připouštěné na světové trhy zlata“, musí dle zákona splňovat následující podmínky:


Pokud je zlato ve tvaru tradičních slitků v podobě cihly, nebo destičky, musí být s:
  • vlastním číslem,
  • ryzostí nejméně 995 tisícin,
  • adekvátní hmotností, jež je na daných trzích připouštěna 
  • označení výrobce, ryzosti a hmotnosti. 


Pokud je zlato v podobě zlatých mincí:

  • musí mít ryzost nejméně 900 tisícin, 
  • být vyraženy po roce 1800,
  • mít platební historii, tzn. byly v zemi svého původu zákonným platidlem,
  • jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80%. 


Investiční zlato, které splňuje dle zákona předepsané podmínky, nepodléhá dani z přidané hodnoty. Investice do zlatých slitků i mincí spadá pod zvláštní režim dle §92 zákona o DPH


Pro koho je investice výhodná?

Zvláštní neboli diferenční zdanění je obzvlášť výhodné pro neplátce DPH. Do této kategorie tedy spadá každý běžný zákazník, který nekupuje zlato v rámci podnikání. Takovému subjektu je umožněno nakupovat za nižší cenu než v případě klasického režimu. 


Plátcům daně (právnické osoby, živnostníci) zvláštní režim neumožňuje nakupovat bez DPH, tudíž si nemohou následně odečíst daň ani v případě jeho pořízení z jiného členského státu EU nebo dovozu. Takoví plátci DPH často nakupují v klasickém režimu daně. Předmětem nákupu jsou nejčastěji slitky a cihly, protože si u tohoto zboží mohou daň odečíst nebo nakupovat i bez daně (příkladem je přenesená daňová povinnost). 

Pouze plátce DPH, který investiční zlato vyrábí nebo přeměňuje zlato na investiční zlato, má nárok na odpočet daně ze zboží i služeb, které souvisejí s výrobou investičního zlata. Tento subjekt se může také rozhodnout uplatnit daň na výstupu při dodání vyrobeného zlata jinému plátci.


Chci zlato prodat, co teď?

V případě, když chce plátce DPH zlato prodat, subjekt nabízí zlato za cenu včetně DPH. Pokud bude nakupovat plátce daně, DPH si může odečíst, a tak nedojde k propadnutí daně. V případě, že nakupuje neplátce DPH, daň si odečíst nemůže, ale nemusí to nutně znamenat navýšení ceny oproti běžné tržní ceně zlata, zlatých slitků nebo cihel. 


Pozn: Nejedná se o poskytování investičních služeb, protože fyzické zlato není investičním nástrojem ve smyslu § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a proto tato činnost obchodníka s cennými papíry nepodléhá dohledu ČNB.


Investujte do zlata právě nyní!

Nechte nám na sebe pár údajů, ozveme se!

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!


Investiční příležitosti

I zde napíšeme několik vět, které navážou na předchozí text. Tentokrát vedeme možnost využít informace získané sledováním obsahu v praxi a vyzveme lidi, aby využili jeden z investičních produktů a sami se do světa investic zapojili.

top