investice.cz /bhs dluhopisový podfond
Vaše investiční příležitosti

Investice opřená o velké hráče

Dluhopisy financující stabilní firmy a velké korporace.
Jejich spolehlivost pak přináší investorům dlouhodobý profit.

Dluhopisový podfond

Podfond primárně investuje do korporátních dluhopisů velkých českých a zahraničních firem. Vybírá přitom spolehlivé i lukrativní příležitosti a díky pečlivému posuzování rizika dosahuje dlouhodobě vyššího zhodnocení než je tomu u běžných bankovních produktů. Trpěliví a zkušení jsou i jeho typičtí investoři. Uvažují totiž dlouhodobě a jsou připraveni držet své investice po dobu investičního horizontu.

Předvídatelné zhodnocení

Korporátní dluhopisy jsou spojeny s vyšší mírou zhodnocení i nejistoty než je tomu u dluhopisů státních. Díky aktivnímu řízení rizika a důkladnému výběru investic tak podfond pravidelně dosahuje vyšších výnosů než bankovní vklady. Obvykle také drží své dluhopisy až do splacení. Díky tomu může dlouhodobě a spolehlivě plánovat svou výkonnost i přes výkyvy trhu. Investoři, kteří své prostředky v podfondu ponechají alespoň tři roky, se navíc vyhnou zdanění zisku při odkupu.

Řízené riziko

Management podfondu investuje jen do vybraných úspěšných společnosti s významným podílem na trhu a dobrým finančním zdravím. V ekonomice ovšem není nic jisté. Proto využívá systém bezpečnostních investičních limitů investic podle rizikovosti a přísnou diverzifikaci. Kdyby tak i přes náročná kritéria jeden z mnoha emitentů padl, ovlivní to celkovou hodnotu jen drobně. Pro investora je tak podfond bezpečnější než nákup jednotlivých dluhopisů, při kterém sází vše na jednu kartu.

Investice se silným hráčem

Ty opravdu zajímavé úpisy dluhopisů jsou zpravidla přístupné jen největším hráčům. Díky svému postavení se k nim podfond dostává mezi prvními. To je možné díky dlouhodobým zkušenostem, kontaktům a postavení společnosti BHS. Ta se jako obchodník s cennými papíry pohybuje na českém kapitálovém trhu již od jeho založení, kterého se přímo účastní jako market maker.


Základní informace o fondu

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Investice do dluhopisů a obdobných investičních nástrojů
Nákup: Investice do korporátních dluhopisů
Cílová hodnota aktiv: 1,50 miliardy CZK
Druh investičních akcií: Investiční akcie na jméno
Cílený výnos: 5 - 7 % p.a.
Vstup/výstup pro investory: Měsíčně
Doba trvání fondu: Neomezená
Minimální investice: 125 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) pro kvalifikovaného investora; minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (1.000.000 CZK za splnění určitých podmínek)
Investiční horizont: 5 let a více
Vstupní poplatek: 0 - 3 %
Výstupní poplatek: Do 2 let od investice 5 %, po dvou letech 0 %.
Manažer fondu: Versute investiční společnost, a.s.
Management fee: 1,2 % p.a. z vlastního kapitálu
Depozitář: ČSOB a.s.
Auditor: Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled: Česká národní banka
Zdanění fondu: 5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba): 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech.

Příležitost k diverzifikaci

Dluhopisy se objevují v portfoliích zkušených investorů s železnou pravidelností a jsou k tomu dobré důvody. Na dluhopisy se obecně hledí jako na konzervativnější a bezpečnější aktiva, než jsou například akcie. Když se zainvestovaná firma dostane do potíží a dojde na lámání chleba, tak mají držitelé dluhopisů při vypořádání přednost před akcionáři. Zkušený investor se ovšem vyhýbá nekvalitním dluhopisům, kde je toto riziko příliš velké. Ty opravdu hodnotné dluhopisy se často dostanou jen k největším institucionálním investorům. A mezi ně patří i podfond BHS. 

Firmy s chutí růst

Podfond investuje do celé řady společností. Všechny spojuje dobré finanční zdraví, významná pozice na trhu, kvalitní produkt i management. Mezi ty s nejvyšším podílem v podfondu patří například společnost Allwyn Int. (dříve Sazka Group a.s.), která provozuje národní loterie v pěti zemích Evropy. Další je EPH Financing, energetický holding, který vyrábí a distribuuje energii v Česku a řadě dalších zemí především západní Evropy. Mezi známá jména zastoupená v podfondu patří síť 2300 lékáren Dr. Max. Ta je lídrem oboru v Česku, na Slovensku a Rumunsku a významný podíl má i v dalších evropských zemích. Stálicí v portfoliu BHS je pak slovenský Gevorkyan, světový leader v oboru práškové metalurgie.

Podfond se zajímá i o to, na co firmy vypůjčený kapitál potřebují. Podporuje především investice do jejich rozvoje, který předznamenává úspěch a tedy i splacení dluhopisů. Patří sem například investice do zvýšení kapacity výroby, expanze na zahraniční trhy, snížení nákladů a technologie obecně.

Kamil Bednář

portfolio manažer BHS

Kamil Bednář je aktivní na finančních trzích od roku 2001 a v BHS pracuje od roku 2006. Začínal jako makléř v rámci front office, kde získal hluboký vhled do trhu a skutečných potřeb investorů. Díky této zkušenosti se postupně přesunul do oblasti správy aktiv a dál také prohloubil přehled o finančním trhu se zaměřením na dluhopisy a analýzu rizika. Dnes tak v BHS působí v roli portfolio manažera dluhopisového podfondu. Jeho dlouhodobě výjimečné výsledky představují významný přínos pro celou firmu BHS a zejména pro její klienty. Kamil Bednář se ve své profesní praxi zaměřuje na české i zahraniční trhy, a jeho odborný zájem zahrnuje celou oblast kapitálových trhů.

Mám zájem vstoupit do fondu.

Zanechte nám kontakt a my pro vás připravíme příležitost na míru.

Máme pro vás více investičních příležitostí

Zlato

Dlouhodobý uchovatel
hodnoty

Akcie

Příležitost se podílet
na úspěchu firem

Asset management

Komplexní servis v oblasti
osobních financí

top