Vaše investiční příležitosti


PRP, s.r.o.

PRP je přední zpracovatel jehličnatého dřeva na Slovensku. Jeho hlavními obchodními artikly jsou stavební řezivo, hranoly, fošny, latě a prkna. Společnost se zabývá i následnou přepravu materiálů.

S výrobky společnosti se setkáte takřka na všech místech. Dřevo míří do konstrukcí domů, na výrobu nábytku či do uměleckých instalací. Je všude kolem nás.

Stav investice:divestováno
Rok vstupu:2017
Rok divestice:2019
Typ investice:Růstový kapitál

Proč jsme investovali

  • Investice podfondu BHS Private Equity napomohla společnosti PRP ve stabilním odvětví zpracování dřeva významně růst a dosáhnout pozice lídra slovenského trhu.

  • Management společnosti PRP vybudoval dynamicky rostoucí podnik se sektorově vysokou EBITDA marží.

  • Podařilo se nastavit vysokou automatizaci výroby s technologicky vyspělými a udržitelnými procesy. Například štěpka vznikající při zpracování dřeva je využívána při výrobě tepla.


Další aktiva v podfondu

GEVORKYAN

BOCO PARDUBICE Machines

DCK Holoubkov Bohemia

Babičkin dvor agro servis

Mám zájem vstoupit do podfondu

Zanechte nám kontakt a my pro vás připravíme příležitost na míru.

Máme pro vás více investičních příležitostí

Fondy

Alternativní investice
do netradičních skupin aktivit

Akcie

Příležitost se podílet
na úspěchu firem

Asset management

Komplexní servis v oblasti
osobních financí

top