Typy dluhopisů

12.01.2018

Dluhopisy jsou vhodným investičním nástrojem pro své typické vlastnosti, a to zejména předvídatelnost jejich budoucích výnosů a pro celkové velmi dobré zakotvení v legislativě; jinými slovy jsou dobře definovány. Zjednodušeně řečeno fungují tak, že za zápůjčku peněz – jistiny dluhopisu – je věřitel odměněn výplatou kupónů.


Dělení dluhopisů aneb jak se vyznat v dluhopisech

Hraje-li v posuzování dluhopisů roli matematika, pak první  skupinou kritérií, kterými lze dluhopisy rozlišovat, jsou parametry, které vstupují do investičních kalkulací.


Jedná se především o:dobu splatnosti, tj. termín, kdy bude věřiteli zpět vrácena celá jistina dluhopisu. Počítá se obvykle na léta. Čím je kratší, tím nižší bývá úrok, neboť spojená rizika jsou menší. Dělení se pak nabízí vcelku jednoduché na:

 • krátkodobé -  se splatností do jednoho roku,
 • střednědobé - se splatností mezi jedním a deseti lety,
 • dlouhodobé -  s konečnou splatností převyšující hranici deseti let,
 • perpetuitu – splatnost není uvedena, dluhopis je vydán natrvalo a trvale vyplácí kupóny.


Typ úročení, tj. způsob stanovení kupónu, a to minimálně ve dvou ohledech :

 • dle konstrukce úrokové sazby, kde lze rozlišovat například:
 • pevnou (fixní) úrokovou sazbu (fix rate bond) po celou dobu života dluhopisu,
 • proměnlivou (variabilní) úrokovou sazbu (floater) obvykle navázanou na mezibankovní úrokové sazby,
 • s nulovým zúročením neboli diskontované dluhopisy (zero-coupon bond) – takový dluhopis nemá kupóny (to odpovídá formálně nulové úrokové sazbě), ale je emitován se slevou vůči nominální hodnotě, tzv. diskontem, diskontní sazbou. Od této slevy se odvíjí výnos věřitele inkasovaný při celkovém splacení dluhopisu.
 • indexové dluhopisy (index-linked bonds) mají kupónové platby vázané na vývoj nějakého indexu, např. cen, mezd, komodit atp.
Dle frekvence výplaty – nejčastěji jsou kupóny vypláceny jednou ročně, existují např. i kupóny s pololetní výplatou, nebo naopak s odloženou platbou kupónu atd. 

K výše uvedeným parametrům přirozeně náleží i údaje o velikosti celé emise a o měně, ve které je dluhopis denominován.


Typologie dluhopisů

Další skupina kritérií je spojena s emitentem. Smyslem je postihnout jeho bonitu, jinými slovy schopnost splatit své závazky plynoucí z vydaných dluhopisů.

Typologie dluhopisů pak obsahuje nejčastěji následující druhy dluhopisů:

 • státní dluhopisy (government bonds) – tradičně spojované s nejnižšími riziky, neboť za splacení dluhopisů ručí stát.
 • municipální dluhopisy (municipal bonds) – emitenty jsou obce; i zde se jedná o poměrně bezpečnou investici.
 • bankovní dluhopisy emitované bankami, jak praví samotný název. Lze je vnímat již jako svébytný druh firemního dluhopisu s výhodami  specifik bankovního sektoru; lze je totiž např. lépe posuzovat vzhledem k řadě informačních povinností a vzhledem k regulaci bankovního sektoru.
 • podnikové (firemní) dluhopisy (corporate bonds) – promítají se do nich podnikatelská rizika emitenta- firmy, jeho velikost atd., ale nesou obvykle zajímavější úrok.
 • vysoko úročené dluhopisy (high-yield bonds) – typicky jde o rizikovější dluhopisy s ratingem mimo investiční pásmo, které za cenu zmíněného rizika nabízejí nadstandardně vysoké kupóny. 
Ke všem výše uvedeným dělením a charakteristikám dluhopisů ještě jednou zdůrazněme, že nejde o úplný a vyčerpávající seznam, což ani nebylo cílem. Konec konců finanční praxe přináší postupně nové a nové varianty, které je třeba vždy řádně prostudovat, což ostatně platí v případě jakékoliv investice.


Chcete-li pomoci, či nezávazně konzultovat ohledně dluhopisů neváhejte a kontaktujte nás.

Mohlo by vás také zajímat

Na černou listinu byly dopsány čtyři země

18.02.2020

Evropská unie na jednání ministrů financí doplnila svou černou listinu...

Životní minimum vzroste na 3 860 korun

17.02.2020

Vláda na svém jednání schválila návrh nařízení, podle kterého se...

Česká ekonomika v loňském roce vzrostla o 2,4 procenta

14.02.2020

Podle odhadu Českého statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt...

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710