Typy dluhopisů

12.01.2018

Dluhopisy jsou vhodným investičním nástrojem pro své typické vlastnosti, a to zejména předvídatelnost jejich budoucích výnosů a pro celkové velmi dobré zakotvení v legislativě; jinými slovy jsou dobře definovány. Zjednodušeně řečeno fungují tak, že za zápůjčku peněz – jistiny dluhopisu – je věřitel odměněn výplatou kupónů.

Dluhopisový trh (sekundární) bývá velmi likvidní a umožňuje snadno zainvestovat i větší sumy peněz.


Dělení dluhopisů aneb jak se vyznat v dluhopisech

Hraje-li v posuzování dluhopisů roli matematika, pak první  skupinou kritérií, kterými lze dluhopisy rozlišovat, jsou parametry, které vstupují do investičních kalkulací.


Jedná se především o:dobu splatnosti, tj. termín, kdy bude věřiteli zpět vrácena celá jistina dluhopisu. Počítá se obvykle na léta. Čím je kratší, tím nižší bývá úrok, neboť spojená rizika jsou menší. Dělení se pak nabízí vcelku jednoduché na:

 • krátkodobé -  se splatností do jednoho roku,
 • střednědobé - se splatností mezi jedním a deseti lety,
 • dlouhodobé -  s konečnou splatností převyšující hranici deseti let,
 • perpetuitu – splatnost není uvedena, dluhopis je vydán natrvalo a trvale vyplácí kupóny.


Typ úročení, tj. způsob stanovení kupónu, a to minimálně ve dvou ohledech :

 • dle konstrukce úrokové sazby, kde lze rozlišovat například:
 • pevnou (fixní) úrokovou sazbu (fix rate bond) po celou dobu života dluhopisu,
 • proměnlivou (variabilní) úrokovou sazbu (floater) obvykle navázanou na mezibankovní úrokové sazby,
 • s nulovým zúročením neboli diskontované dluhopisy (zero-coupon bond) – takový dluhopis nemá kupóny (to odpovídá formálně nulové úrokové sazbě), ale je emitován se slevou vůči nominální hodnotě, tzv. diskontem, diskontní sazbou. Od této slevy se odvíjí výnos věřitele inkasovaný při celkovém splacení dluhopisu.
 • indexové dluhopisy (index-linked bonds) mají kupónové platby vázané na vývoj nějakého indexu, např. cen, mezd, komodit atp.
Dle frekvence výplaty – nejčastěji jsou kupóny vypláceny jednou ročně, existují např. i kupóny s pololetní výplatou, nebo naopak s odloženou platbou kupónu atd. 

K výše uvedeným parametrům přirozeně náleží i údaje o velikosti celé emise a o měně, ve které je dluhopis denominován.


Typologie dluhopisů

Další skupina kritérií je spojena s emitentem. Smyslem je postihnout jeho bonitu, jinými slovy schopnost splatit své závazky plynoucí z vydaných dluhopisů.

Typologie dluhopisů pak obsahuje nejčastěji následující druhy dluhopisů:

 • státní dluhopisy (government bonds) – tradičně spojované s nejnižšími riziky, neboť za splacení dluhopisů ručí stát.
 • municipální dluhopisy (municipal bonds) – emitenty jsou obce; i zde se jedná o poměrně bezpečnou investici.
 • bankovní dluhopisy emitované bankami, jak praví samotný název. Lze je vnímat již jako svébytný druh firemního dluhopisu s výhodami  specifik bankovního sektoru; lze je totiž např. lépe posuzovat vzhledem k řadě informačních povinností a vzhledem k regulaci bankovního sektoru.
 • podnikové (firemní) dluhopisy (corporate bonds) – promítají se do nich podnikatelská rizika emitenta- firmy, jeho velikost atd., ale nesou obvykle zajímavější úrok.
 • vysoko úročené dluhopisy (high-yield bonds) – typicky jde o rizikovější dluhopisy s ratingem mimo investiční pásmo, které za cenu zmíněného rizika nabízejí nadstandardně vysoké kupóny. 
Ke všem výše uvedeným dělením a charakteristikám dluhopisů ještě jednou zdůrazněme, že nejde o úplný a vyčerpávající seznam, což ani nebylo cílem. Konec konců finanční praxe přináší postupně nové a nové varianty, které je třeba vždy řádně prostudovat, což ostatně platí v případě jakékoliv investice.


Do dluhopisů s BH Securities.

BH Securities zprostředkuje standardní obchody s dluhopisy obchodovanými na burzách. Vzhledem k současným obtížnějším podmínkám na trhu dluhopisů, které se např. v Evropě projevují zápornými výnosy na dluhopisech a historicky vysokými cenami dluhopisů, se však snaží vyhledávat zajímavější příležitosti.

V tuzemsku se jedná většinou o privátní umístění emise dluhopisů menších firem. Takové emise mívají výrazně vyšší kupóny za cenu většího rizika, které může být s menším emitentem spojeno. Proto BH Securities před tím, než se v prodeji dluhopisů angažuje, rámcově prověřuje hospodaření emitenta. Nejde o záruku absolutního vyloučení souvisejících rizik, ale o snahu zmenšit neznámé, které takové dluhopisy obvykle provázejí.


Druhou oblastí, která připadá v úvahu, je průzkum a výběr v kategorii dluhopisů s vysokými výnosy (high yield bonds), a to zejména na trhu v USA, kde jsou již dlouho etablovaným investičním nástrojem. I s těmito dluhopisy je spojeno vyšší riziko. Selekce vhodných příležitostí probíhá na základě tržních parametrů dluhopisu, dostupných informací o kondici příslušného emitenta atd. Jedná se ale spíše o výjimečné případy.

 

Chcete-li pomoci, či nezávazně konzultovat ohledně dluhopisů neváhejte a kontaktujte nás.

Mohlo by vás také zajímat

Počet obyvatel České republiky roste

12.06.2019

Na konci prvního čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 652 812 obyvatel.

Brambory meziročně zdražily o 88 procent

11.06.2019

V květnu letošního roku došlo k růstu meziroční míry inflace o 2,9 procenta...

Nezaměstnaných je nejméně od května 1997

10.06.2019

Úřad práce ČR na konci května registroval 200 675 uchazeče o zaměstnání...

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710