investice.cz /Co je akcie
Vaše investiční příležitosti

Akcie Cenné papíry pohání svět

Co je akcie

Cenné papíry - světové značky poháněné kapitálem investorů


Akcie jsou cenné papíry vydávané akciovými společnostmi, které tak získávají kapitál pro své podnikání. Za to akcionáři (držitelé akcií) získávají právo na pravidelnou výplatu dividendy (podíl na zisku společnosti) a právo hlasovat na valné hromadě a podílet se tak na chodu firmy (volba představenstva, dozorčí rady aj.). Akcie jsou ale pro investory zajímavé hlavně proto, že předpokládají růst jejich hodnoty a tím pádem i výnos při jejich prodeji. Ten bude tak velký, jak velký bude rozdíl mezi prodejní a kupní cenou.

tip: Zpětný odkup akcií - stock buyback    5 důvodů proč investovat do akcií

Investice do akcií jsou vhodné pro investory, kteří mají znalosti a dokáží posoudit možná rizika. Ceny akcií neustále stoupají a klesají, proto se většinou vyplatí do nich investovat dlouhodobě, kdy riziko ze ztráty investice výrazně klesá. Pro minimalizaci rizika se doporučuje diverzifikovat investici do různých akcií, případně využít akciových fondů či certifikátů. Investoři mohou své akcie kdykoliv prodat prostřednictvím makléřů na burze cenných papírů.

Co jsou dividendové akcie najdete zde:

Dividendové akcie

 

1. Akcie - cenné papíry s podílem na zisku společnosti
2. Pro koho jsou akcie vhodné?
3. Kdo vydává akcie?
4. Akcie z hlediska podoby
5. Formy akcií
6. Akcie z hlediska druhu
7. Splatnost akcií
8. Akcie a výnosy


1. Akcie – cenné papíry s podílem na zisku společnosti


Akcie jsou cenné papíry, díky nimž se jejich držitel stává akcionářem, tedy spolupodílníkem, v dané akciové společnosti. Akcie se nakupují buď za nominální cenu v případě, že firma vydává první akcie, nebo za jejich tržní cenu na burze. Investor jejich nákupem vkládá určitý kapitál do společnosti a za to se pak může podílet na jejím zisku skrze pravidelnou výplatu dividendy, která je však proměnlivá. O její výplatě a výši hlasují každý rok akcionáři na valné hromadě. Na druhou stranu akcionáři neručí za závazky společnosti.

Víte co ve světě akcií znamená short squeeze, či bear squeeze?

Tip: Sekundární a duální listing

2. Pro koho jsou akcie vhodné?


Akcie jsou převážně vhodné pro investory, kteří mají znalosti a dokáží posoudit možná rizika. Při nákupu totiž akcionář počítá nejen se ziskem ve formě dividend, ale také s tím, že cena akcií poroste třeba i o stovky korun. Stejně tak však může cena poklesnout. Pokud dojde k poklesu, může investor částečně nebo zcela přijít o svou investici. V případě investice do akcií je tedy vhodné disponovat zkušenostmi s akciovým trhem.


3. Kdo vydává akcie?


Akcie vydávají akciové společnosti, které si tak zajišťují kapitál. Emise bývají zpravidla veřejné a akcie se prodávají na trhu (burze) s cennými papíry. Akciové společnosti, které nejsou obchodovatelné na burze, jsou uzavřené soukromé firmy, jejichž akcie se upisují bez veřejné nabídky předem určenými upisovateli – zakladateli společnosti.


3. Akcie z hlediska podoby


•    Akcie listinné (fyzické) – mají podobu papírových listin (cenin). Musí být číselně označené a podepsané členem nebo členy představenstva, kteří jsou k tomu oprávněni. 
•    Akcie zaknihované (zaevidované) – nemají hmotnou podobu, jsou pouze zapsané v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).


4. Formy akcií


Akcie mohou být buď na jméno určité právnické nebo fyzické osoby nebo na majitele, neboli na doručitele, který je pro společnost anonymní. Akcie na jméno v listinné podobě se převádí na jinou osobu tzv. rubopisem a fyzickým předáním ceniny. V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací. Listinné akcie na majitele se převádějí na nového majitele pouze jejich fyzickým předáním a zaknihované opět smlouvou a registrací.

Tip: REDIDT a Short Squeeze - spekulace u akcií   Direct Listing (Technický Listing) akcií


5. Akcie z hlediska druhu


•    Akcie zakladatelské (zlaté) – všechny akcie vydané při založení společnosti. Jsou současně i kmenovými akciemi. Obvykle zaručují i více hlasů na valné hromadě než obyčejné akcie.
•    Akcie kmenové – nejběžnější, s právem na dividendu, účast na valné hromadě a na podíl na likvidačním zůstatku.
•    Akcie prioritní – většinou přináší majiteli určitou výhodu, ale s omezením práva jiného. Například vyšší nebo přednostní dividendu, či v případě likvidace firmy též na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku, na druhou stranu ale omezené právo hlasovat na valné hromadě.
•    Akcie zaměstnanecké – akcie vydané na jméno zaměstnance akciové společnosti a prodávané za zvýhodněnou cenu. Mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti.


6. Splatnost akcií


Akcie jsou určeny spíše pro dlouhodobější investice. Při delším držení akcií se výrazně snižuje riziko ze ztráty investice v důsledku poklesu jejich ceny. Minimální délka pro jejich držení by měla být alespoň 6 měsíců – po této době se totiž neplatí při jejich prodeji daň z výnosu. Nicméně, v důsledku je zcela na každém investorovi, jak dlouho bude chtít dané akcie držet. Může je kdykoliv prodat na burze cenných papírů.


7. Akcie a výnosy


Dalo by se říci, že jakýmsi „úrokem“ na akcii je dividenda. Její výše je však proměnlivá a každý rok o ní hlasuje valná hromada a vyplácí se pouze v případě, že společnost dosáhla v daném roce zisku. Výnos může vzniknout též při prodeji akcií, pokud jejich prodejní cena je vyšší než nákupní – předpoklad růstu je přitom hlavním motivem pro jejich nákup. Držíte-li akcie déle než 6 měsíců, neplatíte z výnosu daň. Naopak dividendy jsou zdaněné 15 %.


Mohlo by vás také zajímat

Defenzivní akcie

14.04.2022

V tomto článku zjistíte, jak takové akcie poznat a na co si dát pozor při jejich nákupu...

Akcie vyžadují trpělivost

04.03.2019

Zapomeňte na filmy typu Vlk z Wall Street, obchodování s akciemi je mnohem menší adrenalin, než by se podle amerických filmů mohlo zdát. Přesto se vám může někdy zrychlit tep, protože jako držitel akcií firmy kotované na burze jste jejím spolumajitelem a součástí globálního dění stejně jako třeba Mark Zuckerberg.

Ranní zpravodaj: Očekávání ohledně snížení úrokových sazeb

27.05.2024

Tržní události předchozího dne

Ranní zpravodaj: Akcie společnosti Nvidia vzrostly o zhruba 11 %

24.05.2024

Tržní události předchozího dne

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Máte chuť obchodovat s akciemi? My máme 25 let zkušeností.

Dejme to dohromady. Nechte nám na sebe spojení, ozveme se zpět a vše dojednáme.

top