investice.cz

Vaše investiční příležitosti

Stock Buyback / Zpětný odkup akcií

02.04.2021

Pochopení termínu zpětného odkupu akcií, proces, regulace a motivu společností k této akci. Od 80. let, kdy americká SEC za Reaganovy vlády opět uvolnila stavidla, se stává tato forma návratu kapitálu mnohem populárnější a stále větší počet politiků se snaží o uvalení nové regulace na tuto praktiku.

Stock buyback (nebo share repurchase či share buyback) je jedna ze dvou forem návratu kapitálu investorům, které společnosti frekventovaně využívají. Samotný proces je prováděn nákupy vlastních akcií společností, které pak společnost buď kompletně vyřadí, nebo si je nechá ve své rozvaze jako tzv. treasury stock.


Treasury stock

Treasury stock (pokladniční akcie) obecně nemá žádná hlasovací práva a neplyne z ní právo na distribuci zisku (například dividendu). Tyto akcie společnost může držet po neomezenou dobu, nabídnout zaměstnancům v rámci motivačních opčních programů či vlastníkům konvertibilních bondů, nebo vrátit do volného oběhu v sekundárním listingu.


Motivace společnosti

Možná si pokládáte otázku, proč společnosti nepreferují výplatu přebytku kapitálu skrze vyšší dividendy držitelům akcií, které by přilákaly více investorů.
  • Společnosti jsou motivovány především snížením počtu akcií v oběhu, což jednak zvyšuje valuační poměry, jako jsou zisk na akcii (EPS) nebo tržby na akcii, což zpravidla znamená růst ceny akcie, ale též buduje silnější pozici firmy na M&A trhu. Vyšší cena akcie managementu dává vyšší šanci při nepřátelskému převzetí, jelikož při menším množství akcií je potřeba přesvědčit koncentrovanější množství investorů.
  • Sekundárně pak společnost k zpětnému odkupu může přistoupit v případě, že se management domnívá, že jsou akcie příliš levné. Následným nákupem “levných” akcií pak zvyšuje hodnotu pro investory.
  • Za třetí jsou zpětné odkupy v případě dlouhodobých investorů efektivnější nástroj návratu kapitálu, jelikož při dodržení časového testu investoři nemusí platit daň z kapitálových příjmů, zatímco v mnoha zemích dividendy podléhají dani z příjmů.


Dividendy a zdanění

Jak bylo výše zmíněno, největší výhodou zpětných odkupů akcií je absence dvojího zdanění. Na druhou stranu jsou dividendy zdaněny jak na úrovni čistého zisku společnosti, tak i při samotné distribuci směrem k investorovi. Pokud bychom se zaměřili na dlouhodobé trendy, pak dividendový výnos spíše klesá, zatímco zpětné odkupy akcií s výjimkou roku 2009 rostou. Pro analýzu dat tedy využíváme metriku “shareholder yield”, která v sobě kombinuje dividendy a čistý buyback. V současné době se shareholder yield rovná přibližně čtyřem procentům z celkové tržní kapitalizace společností S&P500, a to v porovnání s dlouhodobým dividendovým výnosem indexu ve výši 3,8 procenta.


Důsledky, jaké programy vyhledávat, na co si dát pozor

Jako hlavní negativní důsledek zpětných odkupů akcií společností může být v meziročním srovnání zkreslené EPS, proto je vždy důležité sledovat takzvané diluted EPS, které ve jmenovateli počítá i s opčními programy nebo s konvertibilními dluhopisy. Investoři by též měli sledovat takzvaný “net” buyback v případě, že společnost též vydává nové akcie. V případě, že se společnost obchoduje za vysoké valuace, je třeba sledovat, zda nevyužívá nadbytečný kapitál pro nákup svých akcií, což de facto ničí akcionářskou hodnotu. Z důvodů popsaných výše je tedy důležité rozlišovat dobrý a špatný zpětný odkup.

Mohlo by vás také zajímat

Lufthansa chce z prodeje akcií získat 2,1 miliardy eur na splacení státní půjčky

21.09.2021

Německá letecká společnost Lufthansa chce získat 2,14 miliardy eur (54,4 miliardy Kč) prodejem...

České akcie by letos mohly posunout svá 11letá maxima

21.09.2021

Akcie na pražské burze, které v pátek podle indexu PX posílily na jedenáctiletá maxima, by ve...

Universal Music vstoupil na burzu s velkým úspěchem

21.09.2021

Na burzu vstoupila největší hudební společnost na světě Universal Music, která se odštěpila...

top