investice.cz /BHS Dluhopisový Fond
Vaše investiční příležitosti

Správně načasované investice Výnosy poháněné úspěchem

BHS Dluhopisový fond

(BHS Fund II., podfond BHS dluhopisový)


Investice do korporátních dluhopisů

cílený výnos 5 - 7% p.a.


Cílem investiční politiky podfondu je zhodnocení majetku podfondu nad úroveň výnosu z bankovních vkladů prostřednictvím investic do dluhopisů (a to především do dluhopisů korporátních s vyšším rizikem) nebo jiných obdobných investičních nástrojů.

Podfond je zaměřený zvláště na dluhové financování firem. Je vhodný pro dlouhodobější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu obohatit své portfolio o investice do korporátních dluhopisů, kteří v této části mají běžnou zkušenost s investováním na kapitálovém trhu a jsou v této části ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů i investičních nástrojů s vyšším investorským rizikem.

Informační materiál k fondu zde: 

Tip: Jak investovat do dluhopisového fondu   Dluhopisové fondy

Jsou vám blízké investice do korporátních dluhopisů?

Pak je tento fond to pravé. Pošlete nám pár údajů a my se ozveme zpět.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Hlavní přednosti podfondu

Tento typ investice nabízí investorům diverzifikaci a možnost nadstandardního zhodnocení. Dluhopisový podfond cílí na zhodnocení finančních prostředků na úrovni 5–7 % ročně. Minimální investice do podfondu činí 125 000 eur dle aktuálního kurzu (tj. přibližně 3,5 milionu korun, minimálně jeden milion korun), přičemž cílová hodnota aktiv je 1,5 miliardy korun. Rizika jsou minimalizována tím, že podfond stanovil jednotlivé výše limitů podle rizikovosti. Tyto limity jsou uvedeny ve statutu podfondu.Přednost je dávána stabilnějším podnikům s dobrou historií a kvalitním manažerským týmem. Investice do dluhopisů směřují do těch společností, kde vložené finanční prostředky podporují především expanzi na nové trhy, zvyšování zisku investicemi do vývoje výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou, do zvyšování produktivity a do efektivity řízení podniku.

Proč investovat do podfondu

  • Potenciál nadstandardního výnosu z alternativní investice k bankovním a jiným vkladům.
  • Jsou dodržována pravidla diverzifikace, kdy jsou stanoveny výše investičních limitů podle rizikovosti jednotlivých aktiv.
  • Zvýhodněný daňový režim – aktuální sazba daně platná pro Podfond je na úrovni 5 %. V případě zpětných prodejů je u investorů – fyzických osob aplikována sazba daně 15 % z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně 0 %.

Kam investice směřují

Malé a střední podniky (MSP) patří k základům podnikatelského prostředí v každé vyspělé tržní ekonomice. V rámci EU se na HDP podílejí více než padesáti procenty a v ČR se tento podíl pohybuje na úrovni vyšší než čtyřicet procent. Malé a střední podniky v ČR zažily dynamický vývoj po roce 1989, v současné době je tento segment již stabilizován. Ačkoli je velká část MSP v ČR vázána na automobilový průmysl, významný podíl tvoří obory jako strojírenství, IT a online služby. V současné době existují v ČR stovky společností, které mají výrazný růstový potenciál.

Trendem v oblasti MSP budou i nadále investice do automatizace výroby (Průmysl 4.0), internet věcí, cloud a jiné, což bude pro řadu podniků znamenat nemalé investice. Zde se otevírá prostor pro soukromý kapitál, ať již ve formě přímých investic, nebo ve formě dluhového financování. V posledních letech se v rámci ČR již investoři naučili zhodnocovat své finanční prostředky formou investic nejen do dluhopisů velkých společností (ČEZ, ČD, CPI), ale také do dluhopisů malých a středních firem. Tyto nástroje patří ke korporátním dluhopisům spekulativního stupně, a díky tomu nabízejí svým investorům vyšší výnos.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu:
Investice do dluhopisů a obdobných investičních nástrojů
Nákup:
Investice do korporátních dluhopisů
Cílová hodnota aktiv:
1,50 miliardy CZK
Druh investičních akcií:
Investiční akcie na jméno
Cílený výnos
5-7% p.a.
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Neomezená
Minimální investice:
125 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) pro kvalifikovaného investora; minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (1.000.000 CZK za splnění určitých podmínek)
Investiční horizont:
3 - 5 let a více
Vstupní poplatek:
0 - 3 %
Výstupní poplatek:
Do 2 let od investice 5 % Po dvou letech 0 %.
Manažer fondu:
Versute investiční společnost, a.s.
Management fee:

Depozitář:
1,2 % p.a. z vlastního kapitálu

ČSOB
Auditor:
Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled:
Česká národní banka
Zdanění fondu:
5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba):
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech.

Mohlo by vás také zajímat

Scorecard 2.0 může pomoci investorům

04.02.2020

Posuzování kvality korporátních dluhopisů je náročná disciplína...

Schodek státního rozpočtu dosáhl čtyřletého maxima

03.01.2020

Zatímco v letech 2016 a 2018 hospodařily státní rozpočty...

Klíčové projekty z Národního investičního plánu je vhodné realizovat bez odkladu

16.12.2019

Žijeme ve výjimečné době extrémně nízkých úrokových sazeb...

Výdaje státního rozpočtu se utrhly ze řetězu

01.11.2019

Ke konci října skončil státní rozpočet ve schodku...

Vedle dluhopisových fondů můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

BHS Real Estate Fund

Engine Classic Cars Fund

Investice do ikonických automobilů.

BHS Dluhopisový Podfond

top