investice.cz /BHS Dluhopisový Fond

Vaše investiční příležitosti

Správně načasované investice Výnosy poháněné úspěchem

BHS Dluhopisový fond

(BHS Fund II., podfond BHS dluhopisový)


Investice do korporátních dluhopisů

cílený výnos 5 - 7% p.a.


BHS Dluhopisový fond je zaměřený na zejména dluhové financování firem. Je vhodný pro dlouhodobější investory, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své portfolio o investice do korporátních dluhopisů, s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, a kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů i investičních nástrojů s vyšším investorským rizikem.
Jak investovat do dluhopisového fondu   Dluhopisové fondy
Jsou vám blízké investice do korporátních dluhopisů?

Pak je tento fond to pravé. Pošlete nám pár údajů a my se ozveme zpět.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Proč investovat do fondu

  • Potenciál nadstandardního výnosu z alternativní investice k bankovním a jiným vkladům.
  • Jsou dodržována pravidla diverzifikace, kdy jsou stanoveny výše investičních limitů podle rizikovosti jednotlivých aktiv.
  • Zvýhodněný daňový režim - aktuální sazba daně platná pro fond je na úrovni 5 %. V případě zpětných prodejů je u investorů - fyzických osob aplikována sazba daně 15 % z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně
    0 %.

Hlavní přednosti podfondu

  • Podfond investuje primárně do korporátních a státních dluhopisů, doplňkově pak do nástrojů peněžního trhu a dividendových akcií.
  • Cílem podfondu je nabídnout investorům v dlouhodobém horizontu výnosy nad úrovní bankovních vkladů.
  • Portfolio podfondu je široce diverzifikované, což snižuje jeho celkové riziko a volatilitu.
  • Podfond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, měnové riziko zajišťuje.
  • Dluhopisy jsou pevnou součástí každého dobře složeného portfolia.

Kam investice směřují


Růstový kapitál - tato forma investice eliminuje odčerpávání finančních prostředků na splácení dluhů a veškeré volné finanční prostředky mohou být investovány do růstových příležitostí.

Manažerské odkupy (MBO's) - mnoho vlastníků, kteří založili své podniky v první polovině devadesátých let, řeší nebo budou v blízké budoucnosti řešit nástupnickou otázku. Investice do manažerských odkupů umožní stávajícím manažerům získat vlastnický podíl a tím je silně motivovat ohledně dalšího rozvoje daných společností.

Podpora externích manažerů při nákupu jimi vybraných podniků (MBI's) - v České republice již existuje mnoho zkušených manažerských skupin, které hledají vhodné společnosti, jež při správném řízení představují příležitost k nadstandardnímu zhodnocení vložených financí.

Financování developerských projektů v raných fázích, kde jsou finanční prostředky použity především na projektovou a inženýrskou činnost, pořízení pozemků, výstavbu inženýrských sítí.

Zvyšování produktivity - investice do nových technologií, které přinášejí zvyšování kapacit při současném snižování nákladů.

Expanze na další trhy - budování nových prodejních kanálů, zastoupení na nových zahraničních trzích a s tím související zvýšené počáteční náklady.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu:
Investice do dluhopisů a obdobných investičních nástrojů
Nákup:
Investice do korporátních dluhopisů
Cílová hodnota aktiv:
1,50 miliardy CZK
Druh investičních akcií:
Investiční akcie na jméno
Cílený výnos
5-7% p.a.
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Neomezená
Minimální investice:
125 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) pro kvalifikovaného investora; minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (1.000.000 CZK za splnění určitých podmínek)
Investiční horizont:
3 - 5 let a více
Vstupní poplatek:
0 - 3 %
Výstupní poplatek:
Do 2 let od investice 5 % Po dvou letech 0 %.
Manažer fondu:
Versute investiční společnost, a.s.
Management fee:

Depozitář:
1,2 % p.a. z vlastního kapitálu

ČSOB
Auditor:
Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled:
Česká národní banka
Zdanění fondu:
5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba):
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech.

Mohlo by vás také zajímat

Scorecard 2.0 může pomoci investorům

04.02.2020

Posuzování kvality korporátních dluhopisů je náročná disciplína...

Schodek státního rozpočtu dosáhl čtyřletého maxima

03.01.2020

Zatímco v letech 2016 a 2018 hospodařily státní rozpočty...

Klíčové projekty z Národního investičního plánu je vhodné realizovat bez odkladu

16.12.2019

Žijeme ve výjimečné době extrémně nízkých úrokových sazeb...

Výdaje státního rozpočtu se utrhly ze řetězu

01.11.2019

Ke konci října skončil státní rozpočet ve schodku...

dluhopisovyfond.bhs.cz

Více informací o fondu
BHS Dluhopisový Fond
naleznete na adrese


dluhopisovyfond.bhs.cz

Vedle dluhopisových fondů můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Option Income Fund

Derivátový fond zaměřený na opce.

Engine Classic Cars

Investice do ikonických automobilů.

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Real Estate Fund

Investice do komerčních nemovitostí.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

top