investice.cz /Certifikáty jako nástroj investování
Vaše investiční příležitosti

Knihovna vědomostí Investiční certifikáty jako nástroj investování

Certifikáty jako nástroj investování

Investiční certifikát - moderní nástroj investování

Dnešní strukturované produkty v podobě jaké je známe dnes, se na trzích začaly ve větším měřítku objevovat v 90. letech minulého století. Na českém trhu jsou strukturované produkty obchodovány od roku 2006, což je částečný důvod jejich malého rozšíření mezi investory a můžeme o nich hovořit jako o poměrně novém a moderním instrumentu pro investování.

I přesto, že je dnes na trhu nepřeberné množství těchto produktů (warranty atd.), budeme se zde věnovat přímo investičním certifikátům. Pro zjednodušení definice, lze říci, že jde o závazek emitenta produktu vyplatit za určitých podmínek 100% jistinu, která může být navýšena či krácena v závislosti na vývoji podkladového aktiva předem stanoveným poměrem.

Při pohledu na všechny dostupné produkty pravděpodobně většinu možných zájemců ale napadne - jak se orientovat, jak si produkty setřídit, jaký je mezi jednotlivými produkty rozdíl, který je pro ně ten správný?


Přečtěte si také: Co je investiční certifikát   Nákup investičního certifikátu


Prvním z mnoha kritérií pro posuzování investičních certifikátů bude jejich „výše jistoty zpětné výplaty investované částky“, kde se poté nabízí dělení na: 

 • Garantované certifikáty - investor získává od emitenta garanci na výplatu určitého % investované částky (garance může být vyšší, ale i nižší než 100%)
 • Certifikáty s podmíněnou garancí - investor získává od emitenta garanci na výplatu určitého % investované částky, pouze za předem stanovených podmínek. V případě nesplnění těchto podmínek je výplata jistiny vázána na předem stanovený poměr k podkladovému aktivu

Druhým kritériem pro posouzení může být jeho splatnost, kde členění může být následující: 

 • Krátkodobé investiční certifikáty - splatnost do 1. roku
 • Střednědobé investiční certifikáty - splatnost do 3. let
 • Dlouhodobé investiční certifikáty - splatnost do 7. let
 • Open-end investiční certifikáty - u kterých splatnost není stanovena, obvykle se jde o tzv. tracker certifikáty, které kopírují vývoj svého podkladového aktiva

Třetím kritériem, které je možné použít, je konstrukce a konečná výplata možných výnosů, kde lze skupinu rozdělit na: 

 • Certifikáty s participací - výplata výnosu je stanovena jako %-ní participace na podkladovém aktivu, obvykle je vyplacen ve splatnosti tzn. na konci investičního certifikátu
 • Diskontované certifikáty – investiční certifikát je investorem nakoupen na počátku s diskontem tzn. slevou z nominální hodnoty
 • Bonusové certifikáty - při splnění určité podmínky je klientovi ve splatnosti vyplacena jistina vč. předem stanoveného bonusu
 • Kupónové certifikáty - při splnění podmínek pro výplatu kupónu je investorovi v průběhu života certifikátu vyplácen stanovený kupón, obvykle se jedná o čtvrtletní výplaty, ale je však možné se setkat i s pololetní či roční výplatou.

Čtvrtým kritériem pro členění certifikátů lze použít dle jejich podkladového aktiva: 

 • Indexové certifikáty - podkladovým aktivem, jak již název napovídá, bývá index a jeho výnos je vázaný na burzovní index či jiný, ať již aktivně řízený či pasivní index
 • Komoditní certifikáty - jako podkladové aktivum je použita jednotlivá komodita nebo koš komodit
 • Akciový certifikát - jako podkladové aktivum je použita jednotlivá akcie nebo koš akcií
 • Ostatní certifikáty - kromě výše zmíněných podkladových aktiv lze použít jako podklad téměř jakékoliv exaktně měřitelné aktivum jako např. FX, inflaci, úrokové sazby, dluhopisy, emisní povolenky apod. 

V předešlém třídění je zmiňován velmi důležitý pojem - „podkladové aktivum“. Jde o vstupní zadání, které nám určuje chování investičního certifikátu v budoucnu, možný výnos a v podstatě ovlivňuje všechny možné parametry připravovaného produktu. Správným a uváženým výběrem podkladového aktiva lze výrazně omezit volatilitu produktu a zároveň zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti připraveného certifikátu. BHS se snaží o výběr takových aktiv, která by umožňovala klientům nákup investičních certifikátů s kupónem zhruba 12% p.a. při relativně nízké míře rizika, tzn. nízko nastaveným ochranným bariérám.

Splatnost certifikátů se obvykle pohybuje okolo 3 let. V poslední době jsme našim klientům umožnili nákup tzv. autocall certifikátu, což je v podstatě možnost předčasného ukončení platnosti certifikátu v závislosti na vývoji podkladového aktiva. Funkcionalita Autocall byla již u některých produktů uplatněna již po 1. roce trvání, čímž klient inkasoval investovanou částku navýšenou o roční kupóny ve výši 12%, čímž vlastně klient po roce realizoval čistý výnos 9% p.a. ve srovnání s 3% u státního dluhopisu.


Každý investor uvažující o nákupu investičního certifikátu by ale kromě hlediska výnosu měl také sledovat rizika spojená s touto investicí. Jako každá investice do cenných papírů sebou nese určitá rizika i tento typ investičního instrumentu.

Mezi ty hlavní lze zařadit: 

 • Tržní riziko - riziko poklesu tržní hodnoty podkladových aktiv, změny volatility apod. a tím pokles tržní hodnoty instrumentu
 • Riziko úrokových sazeb - růst úrokových sazeb během doby trvání může způsobit pokles hodnoty a naopak
 • Riziko likvidity - nízká likvidita na sekundárním trhu může mít za následek nemožnost dosáhnout požadované ceny na sekundárním trhu či zvýšení spreadu, nebo obtížné provedení zadaného objemu obchodu
 • Kreditní riziko emitenta - investor nese v plném rozsahu kreditní (úvěrové) riziko emitenta
 • Daňové riziko - veškeré záležitosti spojené s aplikací daní zůstávájí v zodpovědnosti investora
 • Kurzové riziko - u cizoměnových produktů, riziko kurzové ztráty plynoucí z pohybu měny produktu vs. CZK


Jak koupit investiční certifikát

Investiční certifikáty jsou připravovány pro:

 • Tailored deals – investiční certifikát připravený pro uzavřenou skupinu jednotlivců na základě jejich přesného zadání, produkt není puštěn do jakékoliv distribuce
 • Private placement - tento typ produktu je nabízen také uzavřené skupině klientů, avšak již podstatně větší než předchozí kategorie a to obvykle do max. 150 klientů
 • Public offer - zde jak již název napovídá, je možné nabídnout širší veřejnosti, téměř bez omezení počtu možných držitelů. 


Mohlo by Vás zajímat: Nákup investičního certifikátu

Mohlo by vás také zajímat

Nejlidnatější země světa mají ekonomické problémy

02.09.2019

V Indii žije 17,5 procenta světové populace...

Státní rozpočet se propadl do schodku 22 miliard korun

04.12.2018

Ke konci listopadu skončil státní rozpočet ve schodku 21,6 miliardy korun...

Přebytek státního rozpočtu klesl na 6 miliard korun

02.11.2018

Ke konci října skončil státní rozpočet v přebytku 5,7 miliardy korun...

Veřejný dluh v přepočtu na obyvatele dosáhl úrovně 164 700 korun

22.10.2018

Eurostat potvrdil, že hospodaření sektoru vládních institucí České republiky skončilo v roce 2017 přebytkem ve výši 78,2 miliardy korun...

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Inspirovali jsme Vás a chcete investovat?

Dejte nám na sebe spojení, ozveme se Vám zpět.

top