investice.cz /BHS Option Income Fund
Vaše investiční příležitosti

Zaměřeno na výnosy ze zahraničí Chytré kombinace pro chytré investory

BHS Option Income Fund
Derivátový fond zaměřený na opce

cílený výnos 5%+ p.a.


Jeden z prvních derivátových fondů v Česku. Riziko se rozkládá jak v čase, tak i na různé regiony a různou výší cen uplatnění opcí.

Hlavním cílem fondu je zhodnotit finanční prostředky investorů, přičemž jeho investiční strategie využívá volatility na kapitálových trzích a spočívá zejména v nákupu a prodeji call (kupních) a put (prodejních) opcí. Investiční strategie je vhodná pro investory, kteří očekávají výnos srovnatelný s akciemi s přihlédnutím k relevantním rizikům. Strategie umožňuje fondu dosahovat kladných výsledků i při poklesu akciových trhů. Riziko fondu je omezováno zejména diverzifikací portfolia v čase, různou výší cen uplatnění opcí, sektorovým a regionálním rozložením investic.

Informační materiál k fondu zde:

 

Rádi vám tento fond popíšeme blíže. Máte zájem?

Výborně! Nechte nám na sebe kontakt a užijte si náš osobní přístup.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Proč investovat do podfondu

  • Možnost dosažení kladného zhodnocení i při poklesu akciového trhu
  • Dlouhodobé zkušenosti s tímto typem investiční strategie
  • Jeden z prvních derivátových fondů v České republice
  • Investice zejména do likvidních aktiv v USA a v Evropě
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky pro investora při dodržení minimální doby investice
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši 5 %

Investiční proces


Fond je založen s cílem dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků investorů. Investiční strategie využívá volatility na kapitálových trzích a spočívá zejména v nákupu a prodeji call (kupních) a put (prodejních) opcí. Podkladovými aktivy opcí jsou akcie, akciové indexy, ETF (Exchange Traded Funds) a obdobné investiční nástroje. V případě uplatnění opcí může portfolio obsahovat dlouhé nebo krátké pozice v podkladových aktivech.

Jednou z hlavních opčních strategií fondu je prodej put opcí. Primárním záměrem při prodeji put opcí je inkaso opční prémie (ceny opce) a držení opcí do expirace, kdy v ideálním případě nedojde k uplatnění opce. V závislosti na tržním vývoji může být prodaná put opce uzavřena i nákupní protioperací před expirací. V případě uplatnění put opce a nakoupení podkladového aktiva mohou být proti těmto aktivům prodávány call opce (tzv. covered call strategie), další variantou je prodej podkladového aktiva nebo jeho přímé držení v závislosti na tržním vývoji. Správce může realizovat i další specificky konstruované opční strategie.

Investiční strategie umožňuje fondu dosahovat kladných výsledků i při poklesu akciových trhů. Riziko fondu je omezováno diverzifikací portfolia v čase, různou výší cen uplatnění opcí sektorovým a regionálním rozložením investic. Fond může dle úvahy provádět měnové zajištění. K dosažení optimálního výnosu může fond využívat obchodování na finanční páku (tzv. leverage). Referenční měnou fondu je CZK. Investice jsou prováděny i v jiných měnách. Investiční horizont je střednědobý až dlouhodobý, minimální doporučená doba investice je 5 let.

Jak to funguje


Předpokladem, aby hlavní strategie fondu (prodej put opcí) fungovala, je existence rozdílu mezi očekávanou volatilitou, na základě které jsou oceňovány opce, a skutečně realizovanou (historickou) volatilitou podkladových aktiv (tzv. volatility risk premium). Z vyhodnocení dostupných dat vyplývá, že trh systematicky nadhodnocuje riziko a opce jsou dražší, než by odpovídalo budoucímu vývoji podkladových aktiv. Příčinou této skutečnosti je, že na opčním trhu existuje více investorů, kteří se zajišťují, než investorů provádějících arbitráž.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Opční výnosová strategie
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno – třída A (dividendová), třída B (růstová)
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
5 a více let
Cílený čistý výnos fondu:
5 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %    
Výstupní poplatek:
0 %; 3 % v případě odkupu do 2 let
Management fee:
1,8 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
25 % z ročního výnosu fondu nad 5 %
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu:
Versute investiční společnost, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
ČSOB a. s.
Auditor:
Kreston Audit FlN, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15 % srážková daň z dividendy

Mohlo by vás také zajímat

Globální úspěch BHS Option Income Fund

23.05.2023

Český akciový zajištěný fond (BHS Option Income Fund) porazil většinu své globální konkurence...

Některé chyby se opakují tak často, že mají své vlastní jméno

21.07.2021

Investoři si většinou myslí, že jsou při sestavování svých portfolií racionální. V praxi se však...

O akcie čínské Didi je v USA zájem, firma získala víc, než čekala

30.06.2021

Čínská společnost Didi Global získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) v New Yorku 4,4 miliardy...

BuzzFeed vstoupí na burzu, doufá v ohodnocení 1,5 miliardy dolarů

24.06.2021

Americká mediální společnost BuzzFeed dnes potvrdila zprávy z minulých dní a oznámila...

Vedle opcí můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

BHS Real Estate Fund

Engine Classic Cars Fund

Investice do ikonických automobilů.

BHS Dluhopisový Podfond

top