investice.cz /BHS Option Income Fund

Vaše investiční příležitosti

Zaměřeno na výnosy ze zahraničí Chytré kombinace pro chytré investory

BHS Option Income Fund
Derivátový fond zaměřený na opce

cílený výnos 5%+ p.a.


Jeden z prvních derivátových fondů v Česku využívá výkyvů na kapitálových trzích a zabývá se nákupem a prodejem call (kupních) a put (prodejních) opcí. Fond je vhodný pro všechny, kdo očekávají střednědobý až dlouhodobý investiční horizont s doporučenou dobou investic 3 roky.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Rádi vám tento fond popíšeme blíže. Máte zájem?

Výborně! Nechte nám na sebe kontakt a užijte si náš osobní přístup.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Proč investovat

  • Možnost dosažení kladného zhodnocení i při poklesu akciového trhu
  • Dlouhodobé zkušenosti s tímto typem investiční strategie
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky při dodržení minimální doby investice
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši pěti procent. Implementace mechanismu "high-water mark" znamená, že při výpočtu výkonnostní odměny se zohledňuje nejvyšší hodnota portfolia dosažená v předchozích letech a až při  jejím překonání je výkonnostní odměna účtována. 
  • Investor, který setrvá ve fondu déle než tři roky, má následný prodej investičních akcií osvobozen od daně. 

Investiční proces


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.

Akciové tituly jako podkladová aktiva opcí vybíraných do portfolia musí splňovat řadu kritérií. Hlavní důraz se klade na jejich dlouhodobou ekonomickou výkonnost, vývoj tržeb a zisků, cash flow, zadluženost, vývoj marží, dividendovou politiku, tržní kapitalizaci a postavení na trhu v příslušném segmentu podnikání. Z tohoto hlediska je výběr podobný klasickému akciovému fondu.

Jak to funguje


Při výběru opcí bere fond v úvahu a vyhodnocuje zejména splatnost (expiration), cenu uplatnění (strike) a její vzdálenost od aktuální tržní ceny (out of the money), tzv. implikovanou volatilitu (implied volatility), pravděpodobnost uplatnění (probability of excercised) a opční výnos (option yield). Při výběru splatnosti opcí se zohledňují i události, které mohou významně ovlivnit cenu podkladového aktiva, jako jsou zveřejňování hospodářských výsledků nebo schůze vedení akciových společností s analytiky, výplata dividend apod. Po uskutečnění iniciačního obchodu se každá pozice dále monitoruje a analyzují se příležitosti k uzavření pozice - jak z důvodu příznivého vývoje na trhu a předčasné realizace zisku, tak z důvodu nepříznivého vývoje ceny podkladového aktiva a uplatnění tzv. stop-lossu (předčasné uzavření pozice se ztrátou) v rámci pravidel risk managementu.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Opční výnosová strategie
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno – třída A (dividendová), třída B (růstová)
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
5 a více let
Cílený čistý výnos fondu:
5 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %    
Výstupní poplatek:
0 %; 3 % v případě odkupu do 2 let
Management fee:
1,8 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
25 % z ročního výnosu fondu nad 5 %
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu:
AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
ČSOB a. s.
Auditor:
KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15 % srážková daň z dividendy

Mohlo by vás také zajímat

Ruský těžař zlata Nordgold plánuje vstup na burzy v Moskvě a Londýně

03.06.2021

Ruský těžař zlata Nordgold plánuje uvést své akcie na burzy v Moskvě a Londýně...

Firma Honest, kterou založila herečka Jessica Alba, jde na burzu

27.04.2021

Americká společnost Honest, kterou spoluzaložila herečka Jessica Alba, jde...

Primární veřejná nabídka akcií firmy SKIET bude v Koreji největší od roku 2017

27.04.2021

Jihokorejská společnost SK IE Technology (SKIET), která vyrábí suroviny pro baterie...

Akcie kryptoměnové burzy Coinbase dál sílí, přispěl zájem vlivné investorky

15.04.2021

Akcie kryptoměnové burzy Coinbase Global, s nimiž se ve středu začalo obchodovat...

www.option-income-fund.com

Více informací o fondu
Option Income
naleznete na adrese


www.option-income-fund.com

Vedle opcí můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

Engine Classic Cars

Investice do ikonických automobilů.

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Real Estate Fund

Investice do komerčních nemovitostí.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

BHS Dluhopisový Fond

Výnosy poháněné výnosem.

top