investice.cz /BHS Option Income Fund

Vaše investiční příležitosti

Zaměřeno na výnosy ze zahraničí Chytré kombinace pro chytré investory

BHS Option Income Fund
Derivátový fond zaměřený na opce

cílený výnos 5%+ p.a.


Jeden z prvních derivátových fondů v Česku využívá výkyvů na kapitálových trzích a zabývá se nákupem a prodejem call (kupních) a put (prodejních) opcí. Fond je vhodný pro všechny, kdo očekávají střednědobý až dlouhodobý investiční horizont s doporučenou dobou investic 3 roky.

Rádi vám tento fond popíšeme blíže. Máte zájem?

Výborně! Nechte nám na sebe kontakt a užijte si náš osobní přístup.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Proč investovat

  • Možnost dosažení kladného zhodnocení i při poklesu akciového trhu
  • Dlouhodobé zkušenosti s tímto typem investiční strategie
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky při dodržení minimální doby investice
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši pěti procent. Implementace mechanismu "high-water mark" znamená, že při výpočtu výkonnostní odměny se zohledňuje nejvyšší hodnota portfolia dosažená v předchozích letech a až při  jejím překonání je výkonnostní odměna účtována. 
  • Investor, který setrvá ve fondu déle než tři roky, má následný prodej investičních akcií osvobozen od daně. 

Investiční proces


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.

Akciové tituly jako podkladová aktiva opcí vybíraných do portfolia musí splňovat řadu kritérií. Hlavní důraz se klade na jejich dlouhodobou ekonomickou výkonnost, vývoj tržeb a zisků, cash flow, zadluženost, vývoj marží, dividendovou politiku, tržní kapitalizaci a postavení na trhu v příslušném segmentu podnikání. Z tohoto hlediska je výběr podobný klasickému akciovému fondu.

Jak to funguje


Při výběru opcí bere fond v úvahu a vyhodnocuje zejména splatnost (expiration), cenu uplatnění (strike) a její vzdálenost od aktuální tržní ceny (out of the money), tzv. implikovanou volatilitu (implied volatility), pravděpodobnost uplatnění (probability of excercised) a opční výnos (option yield). Při výběru splatnosti opcí se zohledňují i události, které mohou významně ovlivnit cenu podkladového aktiva, jako jsou zveřejňování hospodářských výsledků nebo schůze vedení akciových společností s analytiky, výplata dividend apod. Po uskutečnění iniciačního obchodu se každá pozice dále monitoruje a analyzují se příležitosti k uzavření pozice - jak z důvodu příznivého vývoje na trhu a předčasné realizace zisku, tak z důvodu nepříznivého vývoje ceny podkladového aktiva a uplatnění tzv. stop-lossu (předčasné uzavření pozice se ztrátou) v rámci pravidel risk managementu.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Opční výnosová strategie
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno – třída A (dividendová), třída B (růstová)
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
5 a více let
Cílený čistý výnos fondu:
5 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %    
Výstupní poplatek:
0 %; 3 % v případě odkupu do 2 let
Management fee:
1,8 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
25 % z ročního výnosu fondu nad 5 %
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu:
AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
ČSOB a. s.
Auditor:
KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15 % srážková daň z dividendy

Mohlo by vás také zajímat

Některé chyby se opakují tak často, že mají své vlastní jméno

21.07.2021

Investoři si většinou myslí, že jsou při sestavování svých portfolií racionální. V praxi se však...

O akcie čínské Didi je v USA zájem, firma získala víc, než čekala

30.06.2021

Čínská společnost Didi Global získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) v New Yorku 4,4 miliardy...

BuzzFeed vstoupí na burzu, doufá v ohodnocení 1,5 miliardy dolarů

24.06.2021

Americká mediální společnost BuzzFeed dnes potvrdila zprávy z minulých dní a oznámila...

Akcie Morrisons po odmítnutí nabídky na převzetí přidaly přes 30 procent

21.06.2021

Akcie britského maloobchodního prodejce Morrisons dnes na londýnské akciové burze vykazovaly...

www.option-income-fund.com

Více informací o fondu
Option Income
naleznete na adrese


www.option-income-fund.com

Vedle opcí můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

Engine Classic Cars

Investice do ikonických automobilů.

BHS Private Equity Fund

Investice do soukromých podniků.

BHS Real Estate Fund

Investice do komerčních nemovitostí.

BHS Dynamic Fund

Investice do akcií a dluhopisů.

BHS Dluhopisový Fond

Výnosy poháněné výnosem.

top