investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Akcie opět končí obchodní týden v zelených číslech

20.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Již rok klesají ceny zemědělských výrobců

20.05.2024
cenaprůmyslvýrobačesko

Optimální investiční portfolio do příštích let

20.05.2024
akciedluhopisyinflaceinvesticetechnologie

Ranní zpravodaj: Dow Jones se poprvé v historii dotkl hranice 40 000 bodů

17.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Citigroup Inc. (NYSE:C)

04.06.2021

O společnosti Citigroup Inc. (NYSE:C)

Citigroup Inc. je diverzifikovaná holdingová společnost poskytující finanční služby a produkty spotřebitelům, firmám, institucím a vládám v Severní Americe, Latinské Americe, Asii, Evropě, na Středním východě a v Africe. Působí ve dvou segmentech - Global Consumer Banking (GCB) a Institutional Clients Group (ICG). Segment GCB nabízí maloobchodním zákazníkům tradiční bankovní služby prostřednictvím retailového bankovnictví, širokou škálu platebních karet (karet se značkou Citi) a kompletních maloobchodních služeb. Poskytuje také investiční služby prostřednictvím sítě místních poboček, kanceláří a elektronických systémů. Segment ICG nabízí investiční bankovnictví a poradenské služby, soukromé bankovnictví, správu hotovosti, obchodní financování a služby v oblasti cenných papírů pro korporátní, institucionální, veřejný sektor a klienty s vysokou čistou hodnotou. K 31. prosinci 2019 provozovala 2348 poboček především ve Spojených státech, Mexiku a Asii. Citigroup Inc. byla založena v roce 1812 a sídlí v New Yorku ve státě New York.

Analýza na úrovni spolehlivosti 75 procent odhaduje cenový vývoj k 31.12.2021 na 88,48 USD, což je mírně nad propočtem poměru P/TB, kde se cílová cena pohybuje okolo 85,60 USD a střed tržního ocenění je 85,21 USD.

Aktuální situace

Citi se stále obchoduje pod svoji účetní hodnotou (Book Value/Price = 97,99 USD), a tak je v porovnání s ostatními bankami relativně levnější (P/E = 9,27; sektor 14,03). Ukazatel Tangible Book Value, tedy hmotná aktiva, vůči ceně akcií je trhem značně podhodnocena, když TBV/P = 85,60. Jednoduchým srovnáním s aktuální tržní cenou pak vzniká plně zajištěný prostor (67,61/85,60) pro růst na minimální úrovni 21 procent. Pokud bychom počítali cílovou cenu z ukazatele P/B, pak by cílová cena byla 87,80 USD.

Faktory ovlivňující budoucí hospodářské výsledky Rezervy na ztráty z půjček

Citi, stejně jako mnoho jiných bank, vytvořila významné rezervy týkající se očekávaných případů klasifikovaných půjček, zapříčiněných pandemií SARS-Cov 2. Vzhledem k nabízené velkorysé měnové a fiskální podpoře je tato rezerva ve své maximální výši stěží potřebná. Na konci roku 2020 byly rezervy Citi extrémně konzervativní, zejména s ohledem na aktuální výhled ekonomiky. Prognózy předpokládají pro rok 2021 růst HDP o 6,0 procenta a míru nezaměstnanosti 5,5 procenta. Výše uvedený výhled představuje konzervativní odhad, FED ve své prognóze (16.6.2021) očekává výrazně lepší výsledky, při setrvale vyšší inflaci (HDP 7,0 procenta) data z trhu práce naznačují, že i zde bude míra nezaměstnanosti mnohem nižší (4,5 procenta), a lze tedy předpokládat, že miliardové rezervy budou rozpuštěny. To bude mít dopad na zvýšení kapitálových poměrů, EPS a také na zvýšení účetní hodnoty. To je klíčový důvod, proč je účetní hodnota poněkud podhodnocená. Mediánový odhad objemu uvolněných rezerv je v řádu 2 miliard dolarů.

Investiční bankovnictví a obchodování

První čtvrtletí roku 2021 bylo pro sektor velmi dobré a Citi se vyhnula některým problémům, jako bylo například fiasko Archegos Capital. O výše uvedeném svědčí i přehled kvartálních hospodářských výsledků, když za první kvartál 2021 překonala společnost očekávání trhu jak v EPS, tak i v prodeji.

Strmá výnosová křivka

Strmost výnosové křivky byla obecně pro banky, které jsou na sazby mimořádně citlivé, velkou výhodou (zejména pro Bank of America). Citi je mnohem méně citlivá na sazby a je koncentrována na krátkém konci křivky. Příležitostí pro Citi je začít nasazovat likvidní fondy (tzv. „Dry Powder“) do dlouhodobějších aktiv. Jednoduše řečeno, Citi má dostatek přebytečné likvidity na to, aby mohla optimalizovat rozvahu a vstupovat do klientských projektů s velkým komfortem. Strmější výnosová křivka by určitě měla pomoci vyrovnat některé tlaky na čistou úrokovou marži („NIM“) kvůli nízkým krátkodobým úrokovým sazbám.

Dividendy a zpětné odkupy

Fed odstranil limity na dividendy a zpětné odkupy. Lze očekávat (přibližně v Q3/Q4), že Citi masivně zvýší návratnost kapitálu akcionářům. Vzhledem k tomu, že se akcie obchodují pod sumou čistých hmotných aktiv s úctyhodným dividendovým výnosem 2,6 procenta, je pravděpodobné, že kapitálové výnosy se budou silně opírat o zpětné odkupy.

Poměr kmenového kapitálu tier 1 („CET1“) Citi bude u společnosti na konci druhého čtvrtletí kolem 12 procent. To se promítá do přebytečného kapitálu ve výši přibližně 0,5 procenta - ve srovnání s jeho cílem ve výši 11,5 procenta. Ponechává to Citi dostatek kapacity na vrácení kapitálu akcionářům během cyklu CCAR 2021/2022. Není vyloučeno, že Citi vrátí 100 procent nebo více ze svých zisků, což by mělo zahrnovat i další zpeněžení jejích odložených daňových pohledávek. Citi vyplácí dividendu kvartálně – od 08/2019 je to 0,51 USD. Aktuálně se dá očekávat zvýšení výnosu, který nyní je 2,61 procenta hrubé dividendy p. a.

Ocenění

Citi se jeví jako nejlevnější ze všech srovnatelných velkých amerických bank (Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley) - měřeno standardní metrikou hmotné účetní hodnoty. Totéž platí za použití metody RoTCE. Citi je jedinou velkou bankou, která se stále obchoduje pod hmotnou účetní hodnotou. Společnost se v současné době obchoduje s forwardovým poměrem P / E pouze 11,10 (NTM).

Resumé

Model Citigroup Inc. (tedy globální obchodní banka) je poněkud problematický, nicméně vzhledem k metrikám se jedná o dobrou příležitost, a to zejména vzhledem k možnosti nadstandardní dividendy a výrazného podhodnocení tržní ceny v poměru k účetní hodnotě čistých hmotných aktiv.

Z hlediska ROE, kde není jasně definovaná hranice výnosnosti, ale obecně lze považovat hodnotu nad 15 procent v bankovním sektoru jako dlouhodobě neudržitelnou (Ziegler 2006), se Citi pohybuje na úrovni, která je solidní a poskytuje možnost pro další růst. Pokud očistíme data o extrémně nízké hodnoty a hodnoty přesahující dlouhodobou mez udržitelnosti, dostaneme medián na úrovni 10,09 procenta, což je cílové pásmo pro Citi. Lze očekávat, že po rozpuštění rezerv a upravení rozvahy bude banka schopna této hladiny dosáhnout.Chcete obchodovat na kapitálových trzích?

Spojte se s těmi nejlepšími právě teď!

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top