investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Microsoft investuje do AI firmy G42

16.04.2024
AIakviziceinvesticemicrosofttechnologie

Zisk Bank of America ve čtvrtletí klesl

16.04.2024
akciebankatržbyusa

Odbyt smartphonů ve čtvrtletí vzrostl

15.04.2024
applesamsungsvěttechnologie

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve čtvrtek odrazily výše od posledního výprodeje

12.04.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Startuje emise akcií společnosti Gevorkyan na pražské burze

31.05.2022

Společnost Gevorkyan zahájí 1.6.2022 primární veřejnou nabídku akcií...

Na pražskou burzu směřuje globální technologický lídr v oboru práškové metalurgie společnost GEVORKYAN. Jedná se o prvního slovenského emitenta a zároveň potenciálně největší emisi na trhu PX START.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s. (www.gevorkyan.sk) zahájí 1.6.2022 primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha s cílem získat finanční prostředky z této nabídky ve výši 35 mil. EUR (přibližně 860 mil. Kč). Tímto úpisem se společnost GEVORKYAN stane na trhu START prvním emitentem se sídlem ve Slovenské republice a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi na tomto trhu. Prostředky získané z emise budou použity na vybudování dodatečných výrobních kapacit a optimalizaci financování podniku tak, aby společnost GEVORKYAN mohla i nadále maximalizovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tím pokračovat v dosavadním vysokém tempu růstu.

Poradcem GEVORKYAN pro IPO je společnost Versute Investments. „Se společností GEVORKYAN spolupracujeme v různé kapacitě již téměř 10 let a máme radost, že jsme jí mohli asistovat i ve všestranně náročném procesu přípravy vstupu na burzu, který pro společnost znamená kvalitativní posun a odemčení jejího silného růstového potenciálu“ říká Luděk Palata, Partner Versute Investments. „Pro zájemce ze strany individuálních i institucionálních investorů jsme shrnuli veškeré relevantní informace na speciálních stránkách www.gevorkyanipo.cz, kde vedle nyní veřejně přístupného Prospektu emitenta najdou investoři i konkrétní návod, jak nabízené akcie nakoupit. Prospekt emitenta pak obsahuje mimo jiné i velmi pečlivě připravený detailní obchodní plán, který i ve světle faktu, že společnost GEVORKYAN v minulosti vždy 100% dostála svým závazkům a pravidelně plnila plánované výsledky, ukazuje, že na trh BCP Praha vstupuje společnost představující pro investory atraktivní příležitost dlouhodobě a stabilně zhodnocovat investované prostředky. Vzhledem k tomu, že ve střednědobém horizontu plánuje společnost GEVORKYAN sekundární emisi s cílem vybudovat podnik s tržbami minimálně 300 mil. EUR, jsem přesvědčený, že o této společnosti v budoucnu ještě hodně uslyšíme.“

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996 jako rodinný podnik, se během let vypracovala na pozici světové technologické špičky v oboru výroby kovových součástek inovativními procesy práškové metalurgie, spékáním, vstřikováním a 3D tiskem kovů. GEVORKYAN působí na globálním trhu a disponuje rostoucím a velmi dobře diverzifikovaným portfoliem zákazníků působících v mnoha odvětvích, například v ropném průmyslu, ve výrobě stavebních strojů, automobilovém průmyslu ručního nářadí, kompresorů, zahradních a zemědělských strojů, bezpečnostních systémů, výtahů, klimatizací, medicínských přístrojů apod.

Výrobky společnosti GEVORKYAN představují levnější a kvalitativně srovnatelnou, resp. kvalitnější alternativu k dílům vyráběným tradičními postupy.

Třetina zaměstnanců společnosti má vysokoškolské vzdělání, přičemž 10 % zaměstnanců pracuje na úseku výzkumu a vývoje (R&D).  GEVORKYAN vyvíjí ročně více než 150 zcela nových výrobků. Každý měsíc vyrobí více než 5 milionů dílů, přičemž v současnosti obsahuje sortiment výrobků více než 2 000 různých typů dílů. Více než 50 % výrobků nedokáže technologií práškové metalurgie vyrobit žádný jiný výrobce a 33 % výrobků se nikdy nevyrábělo pomocí žádné technologie a byly vyvinuté společností. Know how společnosti GEVORKYAN je tedy zcela unikátní.

Vzhledem k tomu, že technologie společnosti zajišťuje efektivnější a méně nákladnou výrobu při zachování vysoké kvality, je společnost GEVORKYAN odolná vůči ekonomickému cyklu. Naopak, krize spíše akcelerují výkon podniku, protože v těchto situacích jsou manažeři nákupu zákazníků nuceni hledat levnější dodavatele s alternativními technologiemi.

Výroba je šetrná k životnímu prostředí. Technologie práškové metalurgie jsou prakticky bezodpadové. Celý výrobní proces je energeticky efektivní, nízkoemisní a šetří suroviny. Při výrobě je navíc využívána energie získávaná z obnovitelných zdrojů.

GEVORKYAN neustále zvyšuje míru automatizace, digitalizace a robotizace, což umožňuje navyšovat objem výroby při snižování počtu výrobních operátorů a realizovat tak velkou provozní úsporu. Aktuálně je ve výrobních linkách zapojeno více než 60 robotů. Pro ilustraci v roce 2015 zaměstnávala společnost 190 zaměstnanců a v roce 2021 ve společnosti pracovalo 149 zaměstnanců, přičemž tržby za toto období vzrostly více než dvojnásobně.

Od roku 2010 společnost GEVORKYAN navýšila své tržby z hodnoty 4,7 mil. EUR na téměř 54 mil. EUR v roce 2021. Od roku 2016 do roku 2021 tržby společnosti rostly tempem CAGR 17,3 %.

Zisk EBITDA společnosti v roce 2021 dosáhl hodnoty přibližně 16 mil. EUR při EBITDA marži přibližně 30 %. Mezi roky 2016 a 2021 rostl zisk EBITDA tempem CAGR 23,66 %, přičemž průměrná EBITDA marže činila ve stejném období přibližně 25 %.

Společnost spolupracuje se svými zákazníky na dlouhodobé bázi a v pozici vývojového dodavatele, což podle jejího názoru zajišťuje s dostatečnou mírou jistoty růst odbytu do roku 2030 a dál. Po navýšení výrobních kapacit bude mít společnost GEVORKYAN veškeré předpoklady k zvyšovaní tržeb i zisku v dosavadním vysokém tempu a tím i hodnoty pro akcionáře.

Aktuální emise nabízí investorům možnost podílet se na tomto úspěšném příběhu a profitovat z předpokládaného růstu hodnoty akcií společnosti GEVORKYAN, které zájemci mohou od 1.6.2022 do 15.6.2022 objednávat a po uzavření objednávek nakupovat prostřednictvím zavedených obchodníků s cennými papíry, jako je například společnost BH Securities a.s.

„Vstup na trh START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti,“ říká pan Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnosti. „Postupem doby jsme se vypracovali na absolutní technologickou špičku v oboru a díky masivnímu R&D a neustálým inovacím si udržujeme zásadní konkurenční výhody. Prokázali jsme schopnost vyvinout a vyrobit nejsložitější součástky a nabízet našim zákazníkům nejen výrobek, ale komplexní řešení složitých konstrukčních celků. Díky totální kvalitě výrobků a služeb jsme si vybudovali výborné jméno a dlouhodobá obchodní partnerství v mnoha oborech po celém světě. Dosavadní jednání s potenciálními investory ukázaly silný zájem, kterého si velmi vážím a těším se na nové akcionáře, partnery.  Výnos z emise použijeme přednostně na rozšíření výrobních kapacit, jejichž současný objem nás již zásadně omezuje v dalším růstu. Tuto emisi považujeme za velmi důležitý, nicméně postupný krok, kdy plánujeme v horizontu 5 let sekundární emisi a přechod na hlavní trh pražské burzy s vizí vybudovat ve střednědobém horizontu podnik s tržbami 300 mil. EUR a více.“

Shrnutí základních parametrů emise



“Společnost GEVORKYAN patří k evropské špičce ve svém oboru. Jde o dynamicky rostoucí firmu, a právě pro takové je kapitálový trh ideální volbou pro financování dalšího růstu. Jsem rád, že si tato slovenská firma vybrala pro svůj primární úpis právě pražskou burzu. Investorům se tak dostává možnost investice do technologicky unikátní a sofistikované výroby, která je současně velmi efektivní a šetrná k životnímu prostředí,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

„Máme radost, že našim klientům, kterým jsme v minulosti umožnili investovat do dluhopisů společnosti GEVORKYAN, a tím přispět k zásadnímu rozvoji podniku, můžeme nyní nabídnout další atraktivní investiční příležitost,“ říká Bohumil Pavlica, manažer oddělení alternativních investic a podnikového financování společnosti BH Securities. „Věříme, že na trh uvádíme investiční nástroj, který v době rostoucí inflace a omezeného množství veřejně obchodovaných titulů na pražské burze, poskytne investorům příležitost zajímavého zhodnocení jimi investovaných prostředků a zároveň přispěje k dalšímu rozvoji jak společnosti GEVORKYAN, tak i kapitálového trhu v České republice.

Více o IPO zde.

Upozornění

Tento článek v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností Versute Investments nebo BH Securities uvedené níže.  Případná veřejná nabídka akcií bude v České republice zahájena až po uveřejnění prospektu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Pokud se veřejná nabídka uskuteční, bude schválený prospekt před zahájením nabídky k dispozici na webových stránkách společnosti Gevorkyan.


Chcete obchodovat na kapitálových trzích?

Spojte se s těmi nejlepšími právě teď!

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!


Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top