investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Akcie opět končí obchodní týden v zelených číslech

20.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Již rok klesají ceny zemědělských výrobců

20.05.2024
cenaprůmyslvýrobačesko

Optimální investiční portfolio do příštích let

20.05.2024
akciedluhopisyinflaceinvesticetechnologie

Ranní zpravodaj: Dow Jones se poprvé v historii dotkl hranice 40 000 bodů

17.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Společnost GEVORKYAN vykázala 8,5% nárůst tržeb a 28,1% růst zisku EBITDA

22.08.2022

GEVORKYAN je v souladu se svým finančním a investičním plánem...

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, uveřejňuje své finanční výsledky za první polovinu roku 2022 a aktuální zprávy o své investiční a provozní činnosti nejen v návaznosti na své červnové IPO. Společnost GEVORKYAN a.s. v rámci svých pololetních finančních výsledků vykázala tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 27,15 mil. EUR a zisk EBITDA 8,58 mil. EUR. V meziročním srovnání se stejným obdobím předchozího roku to znamená 8,5% nárůst tržeb a 28,1% nárůst zisku EBITDA. Pololetní finanční výsledky společnosti jsou tedy v souladu s pololetním, a tedy i ročním finančním plánem, přičemž některé z finančních výsledků stanovený plán dokonce překonaly. Tržby z prodeje výrobků a služeb překonaly stanovený plán pro první pololetí roku 2022 o 3,13 %, provozní zisk plán překonal o 2,88 % a zisk před zdaněním byl vyšší o 47,96 %. EBITDA se od plánu nijak výrazně neodchylovala, její rozdíl oproti plánu činil 0,13 % a EBITDA marže tak dosáhla úrovně 31,61 %. Společnost předpokládá, že finanční výsledky ve druhé polovině roku 2022 budou ještě více akcelerovány a stanovený roční plán bude splněn. Stejný průběh akcelerace finančních výsledků je možné vypozorovat z tabulky níže i v roce 2021.

Aktuální zprávy ze společnosti

Společnost bezprostředně po úspěšném úpisu akcií zahájila realizaci svých rozvojových plánů. Aktuálně se jedná o následující projekty:

  • V současnosti je již spuštěný nový generátor dusíku. Společnost si tedy sama vyrábí dusík a není tak závislá na jeho externích dodávkách. Zároveň společnost vzhledem k fixaci neovlivňuje ani zvyšování cen elektrické energie a ani zvyšování cen pohonných hmot.
  • Přístavba nové výrobní haly je těsně před dokončením.
  • Současně probíhá přestavba skladu materiálu.
  • Aktuálně je již v provozu nová MIM linka (vstřikové lisování kovů) využívána na nové projekty.
  • V současnosti je uváděn do provozu nově pořízený CNC lis, který bude využíván na nové projekty.
  • Společnost pomohla domovu důchodců ve Sliači, kterému darovala certifikované evakuační podložky pro případ požáru. Odkaz na více informací je zde.


Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností VERSUTE INVESTMENTS s.r.o., BH Securities a.s. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené výše. Veřejná nabídka akcií v České republice proběhla na základě prospektu akcií vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top