investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Dow Jones se poprvé v historii dotkl hranice 40 000 bodů

17.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Reddit podepsal smlouvu s OpenAI

17.05.2024
AIakcietechnologie

Ranní zpravodaj: Všechny tři hlavní americké indexy uzavřely na rekordních hodnotách

16.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

ČEZ investuje do roku 2030 v Ústeckém kraji 100 miliard Kč

16.05.2024
investiceČEZčesko

Komerční banka a.s.

03.03.2016

Doposud prokazovaný silný fundament by měl vést k lepšímu akciovému kurzu, globální rizika jej ale mohou dusit.

Doposud prokazovaný silný  fundament by měl vést k lepšímu akciovému kurzu, globální rizika jej ale mohou dusit.

Komerční banka (KB) by podle našeho odhadu měla udržet zajímavou výkonnost, která by se měla projevit v udržení ročního čistého zisku zhruba na úrovních srovnatelných se současnou hladinou. 

Pokud bychom posuzovali očekávanou výkonnost optikou minulých let, neměl by vznikat tlak na pokles kurzu jejích akcií. Geopolitická rizika ale generují „diskont“, se kterým bychom měli počítat. Stlačuje kurz akcií (a nejen akcií KB) na úrovně nižší v porovnání s čistě fundamentálním pohledem, a pokud obavy neoslabí, může tento tlak dále pokračovat.

To se v naší aktualizaci projevuje zejména opatrnějším přístupem k  investičnímu doporučení. Potvrzujeme stupeň „akumulovat“ i přes zajímavý diskont, bezmála 10% vzhledem k aktuálnímu kurzu na pražské burze.

Aktualizace cílové ceny na základě historických hodnot poměrových akciových ukazatelů přinesla jen mírnou úpravu cílové ceny, a to na 5120 Kč na akcii pro horizont 12M z původních 5200 Kč.

Rizika odhadu cílové ceny a doporučení lze hledat zejména v případném zhoršení ekonomického prostředí v regionu, v přirozeném zjednodušení finančního modelu a odvození diskontní sazby, snížení dividendy, vlivu globálních rizik na ceny akcií a dalších faktorech uvedených dále v textu.

Finanční model vychází z varianty uvedené v našem dokumentu ze dne 18.2.2016 (KB: „Výhled na rok 2016:  zatím dobrý výkon i na pozadí nízkých úrokových sazeb a pravděpodobné udržení úrovně dividendy“, viz odkaz zde) a je doplněn o odhad na rok 2017, viz tabulka níže. 

V modelu jsou tedy použity principy a argumentace citované 18.2. a v tomto ohledu se na ně odvoláváme. Jde zejména o:

  • závěr, že hrubá provozní výkonnost banky byla v loňském roce udržena; například náš spekulativní odhad vývoje roku 2015 očištěného o provedené (jednorázové) snížení hodnoty majetku by vedl k  čistému konsolidovanému zisku přes 13 miliard (tedy k původně očekávaným úrovním) a
  • odhad, že hospodaření KB v roce 2016 by podle našich odhadů mělo  vyústit v čistý konsolidovaný zisk, který sice asi nepřesáhne 13 miliard korun, ale v přepočtu na jednu akcii odhadujeme sumu čistého zisku lehce přes 330 Kč. To by opět mělo zajistit prostor pro zachování dividendy na úrovni posledních dvou let, tj. 310 Kč /akcii hrubého.

V těchto odhadech jsou zakomponována očekávání vedení banky, viz pravý sloupec na předchozí straně.

Rok 2017 v modelu předpokládá pokračující pozitivní vývoj výnosů a nákladovosti banky, který by měl vést ke zlepšení zisku na akcii téměř k 340 Kč.

Naše odhady jsou poměrně konzervativní v porovnání se současnými průzkumy agentury Blooomberg.

Aktualizace cílové ceny a doporučení

Aktualizace proběhla na základě postupu použitého v předešlých analýzách (viz např. ze dne 11.12.2014, odkaz zde), tedy jako průměr odhadů pravděpodobného kurzu akcie z „prodloužení“ historických hodnot akciových ukazatelů P/BV, P/E a DivY aplikovaných na aktualizovaný finanční model.

  • poměr P/BV

Vývoj odhadů hodnoty Book Value v kontextu historických hodnot je uveden v následující tabulce. Je dobré připomenout, že BV (ke konci kalendářního roku) je již sumou po výplatě dividendy. V odhadech uvádíme kalkulace, ve kterých je dividenda obsažena. Tyto hodnoty jsou pak podkladem pro další kalkulace, jinak by dividendy bylo nutné dodatečně přičítat k vypočtené vnitřní hodnotě akcie.

Celý článek čtěte na našich stránkách bhs.cz zde.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top