investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve čtvrtek vyvíjely smíšeně

14.06.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Tesla musí Cybertruck uzpůsobit pro vstup na evropský trh

14.06.2024
EVautoevropatesla

Čínská odveta za cla by dopadla na Mercedes, BMW, VW, Porsche a Ferrari

14.06.2024
autoevropačína

Ranní zpravodaj: Fed udržel sazby na stabilní úrovni v rozmezí 5,25-5,50 %

13.06.2024
akcieekonomikateslausa

Goldman Sachs: zůstaňte zainvestování v amerických akciích

06.02.2024

Existuje několik důvodů, proč strategická skupina Goldman Sachs doporučuje i nadále držet americké akciové tituly...

Americké akcie v roce 2023 dosahovaly silných výsledků s celkovým výnosem 26 %, který převyšoval výnos akcií na rozvinutých trzích mimo USA o 19 %, rozvíjejících se trhů o 10 % a čínských akcií, které ztratily 11 %. Takto silná výkonnost posunula ocenění amerických akcií do horního historického decilu, což znamená, že americké akcie byly historicky levnější nejméně 90 % času. Skupina Investment Strategy Group od Goldman Sachs (ISG) uznává, že americké akcie jsou drahé, a to jak na absolutní bázi, tak v porovnání s neamerickými akciemi. Ve skutečnosti jsou americké trhy dražší než trhy téměř v jakémkoli regionu (jedinou výjimkou je Indie). Přesto ISG ve své zprávě 2024 Outlook, America Powers On, nadále doporučuje klientům udržovat dlouhodobou strategickou nadváhu amerických akcií. Klientům také doporučuje, aby si zachovali tuto alokaci namísto taktického přesunu do dluhopisů, hotovosti nebo neamerických akcií.

Goldmani preferují americké akcie před zahraničními tituly

Investiční ředitelka a vedoucí ISG nedoporučuje alokovat kapitál pryč z amerických titulů ve prospěch jiných rozvinutých nebo rozvíjejících se trhů. Za prvé uvádí, že americké akcie nejsou tak drahé, jak se na první pohled zdá, ve srovnání s jejich protějšky mimo USA. Mix sektorů na těchto trzích se výrazně liší, což ovlivňuje celkové ocenění trhu. Některé sektory jsou dražší, například technologie, takže index akciového trhu s velkým podílem technologií bude mít vyšší ocenění. Například index S&P 500 je zatížen drahými technologickými akciemi, které se obchodují s poměrem ceny k zisku ve výši 27násobku očekávaného zisku příštích 12 měsíců. V porovnání má ale index menší váhu finančních akcií s 15násobkem zisků a energetického sektoru s 11násobkem. Složení zisků se liší i mezi indexy jednotlivých zemí. Technologické akcie představují 29 % zisků v americkém indexu, ale pouze 1 % zisků v britském akciovém trhu. Naproti tomu akcie energetických společností tvoří 20 % zisků na britském akciovém trhu, ale menší 7% podíl v USA.

Údajně pokud se upraví sektorové váhy jednotlivých indexů akcií Spojeného království, eurozóny, Japonska nebo rozvíjejících se trhů tak, aby byly podobné jako u indexu S&P 500, rozdíl v ocenění se výrazně zmenší. Například valuační prémie amerického trhu vůči britskému klesne po provedení těchto sektorových úprav z 82 % na 23 %. I když se americké trhy i po těchto úpravách stále obchodují dráže, podle ISG je tento rozdíl více než kompenzován menším rizikem, jež investoři podstupují investováním do amerických titulů.

Dalším důvodem, proč zůstat v amerických akciích, je podle nich skutečnost, že rozdíly v ocenění nebyly v minulosti užitečným signálem budoucí výkonnosti trhu. Rozdíl v ocenění akcií rozvinutých neamerických trhů vůči americkým se podle indexu MSCI EAFE a indexu S&P 500 již několik desetiletí zvyšuje. Tedy i přesto, že jsou akcie indexu EAFE a rozvojových trhů z valuačního hlediska atraktivnější, to historicky nutně nevedlo k lepšímu zhodnocení.

Co ještě zvýhodňuje americké akcie oproti ostatním? Autoři poukazují na to, že americké zisky na akcii rostou rychleji. Od svého vrcholu v roce 2007 těsně před velkou finanční krizí se více než zdvojnásobily. Ve stejném období vzrostl zisk na akcii zbytku světa o 22 % a zisk v eurozóně se zvýšil pouze o 4 %. Je nutno ovšem poznamenat, že rostoucí zisk na akcií není jenom funkcí rychlejšího růstu zisků společností. Závisí to ve velké míře také na objemu zpětných odkupů akcií, což je praktika, jenž je nejvíce rozšířená právě v USA. ISG očekává, že americké společnosti budou i nadále generovat trvale rychlejší a rozmanitější růst zisků ve srovnání se svými neamerickými konkurenty.

Mezi další výhody americké ekonomiky a tamních akciových trhů uvedené v analýze patří:

  • Relativně menší závislost na Číně jako cílové destinaci vývozu nebo zdroji příjmů podniků. To může být žádoucí vzhledem k vyhlídkám na zpomalení tamního růstu.
  • Vliv generativní umělé inteligence na růst. Goldman Sachs Research odhaduje, že růstový impuls, který může generativní umělá inteligence přinést, se projeví nejdříve a nejsilněji právě v USA.
  • Status bezpečného přístavu. I přes vlastní vnitropolitické napětí a rozpory mohou USA těžit z toho, že investoři v období zvýšeného geopolitického rizika vyhledávají bezpečná aktiva.

Analýza Goldman Sachs zároveň varuje, že americké akcie nebudou vždy překonávat ostatní trhy, rozhodně ne tak výrazně jako v letech od roku 2008, kdy překonávaly neamerické rozvinuté trhy o 9 procentních bodů ročně. ISG tak očekává, že v roce 2024 budou akcie mimo USA překonávat americké akcie přibližně o 2 procentní body. Jelikož jsou však tyto výnosy uváděny v místní měně, pokud by dolar v letošním roce posílil o zmíněné 2 %, americké a neamerické rozvinuté akcie by ve skutečnosti měly podobné výnosy. ISG rovněž neočekává, že by americké akcie v příštích letech dosahovaly stejně vysokých absolutních výnosů jako v roce 2023. Podobně zvýšené ocenění (jako je nyní) historicky zatížilo výkonnost akcií v následujících pěti letech a snížilo šance na kladné výnosy.

Co dluhopisy a hotovost?

ISG také nedoporučuje klientům, aby si část svých zisků uzamkli prodejem amerických akcií a alokovali získané prostředky do dluhopisů nebo hotovosti. Důvodem je to, že očekávané výnosy amerických akcií v příštím roce až pěti letech jsou podle ISG nepatrně vyšší než očekávané výnosy dluhopisů a hotovosti.  Obecněji řečeno, ISG se domnívá, že rizika podvážení amerických akcií jsou vysoká vzhledem k silnému vzestupnému trendu zisků, který americké akcie dlouhodobě nadnáší. Pokud nedojde k bezprostřední recesi nebo velké negativní události, kterou by trh nestihl zacenit, je obecnou investiční filozofií ISG zůstat u amerických akcií. 

Timur Barotov, analytik BHS

„Ačkoli jsou nyní americké trhy dražší, existuje několik důvodů, proč strategická skupina Goldman Sachs doporučuje i nadále držet americké akciové tituly.“

Timur Barotov, analytik BHS

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top