investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Index S&P 500 ztratil přibližně 0,2 %

21.06.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Francouzský luxusní koncern LVMH expanduje do restauračního odvětví

21.06.2024
akviziceevropainvestice

Honeywell koupí za 1,9 miliardy USD technologickou firmu CAES Systems

20.06.2024
akviziceinvesticetechnologieusa

Výrobce čipů Nvidia se stal nejhodnotnější firmou na světě

19.06.2024
AIakcieburzanvidia

Globální úspěch BHS Option Income Fund

23.05.2023

Český akciový zajištěný fond (BHS Option Income Fund) porazil většinu své globální konkurence...

Option Income Fund (OIF) ze skupiny fondů, které nabízí BH Securities vykázal za loňský rok 2022 čisté zhodnocení +6,05 %, zatímco populární index S&P 500 ztratil na své hodnotě -19,44 % ve stejném sledovaném období. Štěpán Křeček položil pár otázek portfolio manažerům tohoto fondu Martinu Hejdovi a Jiřímu Javorníkovi, kteří se ujali jeho správy právě na začátku roku 2022. Jak by zhodnotili svou činnost v tomto nelehkém roce a jaké mají další plány je možné se dozvědět z následujícího rozhovoru.

ŠK: Ahoj kluci, gratuluji k úspěchu při správě fondu! Jak vy sami hodnotíte celý minulý rok?

MH: Když jsem se ve 2. polovině roku 2021 sešel se Zdeňkem Lepkou (ředitelem BH Securities), bavili jsme se o možné partnerské spolupráci, která se týkala správy aktiv ve spolupráci s Jefferies Group (investiční skupina patřící do americké TOP 10). Jefferies Group jsem totiž původně oslovil s naší investiční strategií a oni si vyžádali množství materiálů jako např. detailní popis strategie, rizikový profil, přístup k řízení rizika a další materiály v rámci jejich onboarding procesu. Následně, na základě prokazatelné výjimečnosti naší investiční strategie, potvrdili zájem o spolupráci a podepsali jsme Term Sheet, který se týkal spolupráce tzv. vzdálené správy (Separately Managed Account), prostřednictvím jejich „First Loss“ platformy. Zdeňka strategie také zaujala a po opakovaných setkáních nám nabídnul správu podfondu Option Income. Tuto výzvu jsme přijali a od 13.1.2022 jsme strategii začali uplatňovat v podfondu.

JJ: Pokud byla pro Martina výzva podílet se na práci v BHS obecně, tak pro mě byla výzvou zcela konkrétní práce spravovat prostředky v opčním fondu, tedy obchodovat s derivátovými investičními nástroji, s kterými mám vlastní dlouholetou obchodní praxi. Své zkušenosti a postřehy také shrnuji a sdílím veřejně na svém veřejném blogu www.dobretrejdy.com.

ŠK: O jaké investice se v takto zaměřeném fondu vlastně jedná?

MH: Jako podkladové aktivum volíme akciové tituly, které jsou zahrnuty v indexu S&P 500. Je to především z důvodu jejich ceny (vybíráme si výhradně tituly s cenou nad 40 USD), likvidity a objemu obchodu. Akcie musí být také dostatečně volatilní, neboť právě volatilita tvoří potenciál našeho zisku. Kromě jedinečnosti naší strategie je nedílnou součástí řízení rizika, které vyhodnocujeme na hodinové/denní bázi a pracujeme s tzv. Value At Risk (historický VaR) na úrovni 99,5 %. Právě jasně definované a předem známé riziko, tedy konkrétní znalost možného prodělku každého realizovaného obchodu, je to, co nás odlišuje. Dalším nedílným faktorem úspěchu je skutečnost, že v každém realizovaném obchodě se 100 % zajišťujeme proti nenadálým propadům trhu. Tento přístup samozřejmě vyžaduje náklady na zajištění a snižuje maximální potenciál zisku, ale protože jsme nastaveni spíše konzervativně, tak se nám tento přístup v roce 2022 významně vyplatil. 

JJ: Není asi důležité podrobně popisovat, v čem tkví podstata derivátových obchodů, nicméně jsme k obchodování přistoupili s jasně definovanými strategiemi a předem definovaným rizikem. Strategie jsou postaveny na bázi delta neutrality opčních kontraktů a poznání, že existují situace, kdy nejsou tyto deriváty správně oceněny. Na rozdíl od akcií, kde poznání, že některý titul je aktuálně levnější, než je jeho skutečná hodnota, může vyžadovat značně namáhavou analytickou práci, neboť deriváty vykazují téměř nepřetržité odchylky od nějaké férové ceny. Rozdíl mezi očekáváním a skutečnou realitou se pak dá pomocí derivátů a jejich kombinací skutečně obchodovat.           

ŠK: Jaký tedy byl rok 2022 a jak jste jej zvládli?

MH: Jedním slovem – náročný. Začali jsme obchodovat v lednu 2022, na historických maximech akciového trhu. Bezprecedentní a anomální rally akcií, která následovala po krátkodobém propadu trhu (způsobeným covidovou krizí) v březnu 2020, skončila právě na konci roku 2021. V tu chvíli jsme pozvolně začali realizovat první obchody, které byly nastaveny na další růst. Jen díky kategorickému přístupu k zajišťování se proti nenadálým výkyvům na trhu jsme neprodělali. Nekorelace s trhy je naší ultimátní předností, díky níž můžeme klidně spát nejen my, ale i náš investor.

JJ: Lepší okamžik pro start jsme si ani nemohli přát (ironický úsměv). Protože obchodujeme prozatím pouze americké trhy a tituly obsažené v akciovém indexu S&P 500 a na ně navázané deriváty, je tento index pro nás benchmarkem. První obchody jsme totiž otevřeli v polovině ledna 2022 a od této doby ztratil index S&P 500 do konce roku zhruba 1000 bodů, tedy asi 20 % své hodnoty (v mezidobí trh dokonce vyklesal až o 1300 bodů). Použité obchodní strategie fondu jsou založeny na pohybech podkladů kterýmkoliv směrem, pro některé z aplikovaných strategií ale není příliš vhodné, když se trhy podkladů značně pohnou v jednom z těchto směrů a v těchto úrovních zůstanou delší než předpokládanou dobu, to bylo přesně období našeho startovacího působení v roce 2022. Takže ano, rok 2022 byl opravdu náročný a jestli bych si mohl něco přát, tak aby se již neopakoval, doufám, že se mnou budou nejen kolegové z BHS, ale i investoři, souhlasit. Nicméně ukázalo se, že realizované obchody ve fondu měly svůj smysl a uplatněné strategie jsou životaschopné i v tak náročných podmínkách roku 2022.