investice.cz /mediahub
Vaše investiční příležitosti

Marek Orko Vácha: Jednu věc neumíme vůbec: Nadbytek

18.05.2021

Marek Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Se Štěpánem si povídali o řadě společenských témat z různých úhlů.

Podcast - Offline Štěpána Křečka

Marek Orko Vácha: Jednu věc neumíme vůbec: Nadbytek

Délka: 00:00:00

V rozhovoru s ním se dozvíte:

 • Jaká může být hodnota lidského života? Lze jí něčím poměřovat?
 • Dává smysl pokoušet se lidský život vyčíslit v penězích?
 • V čem spočívá paradox zdravotního systému? Má být cílem medicíny vyrobit zcela zdravého člověka bez neduhů?
 • Co i odnesl ze studia evoluční biologie? V čem jsme byli jako druh tak jedineční?
 • Vyvíjí se člověk kupředu, nebo stagnujeme? Co přináší každý nový cyklus?
 • Směřuje svět ke stále větší komplexitě? Kdybychom se vraceli v čase, bude se příběh světa vyvíjet stejně nebo jinak?
 • Věří na existenci jiného než toho pozemského života ve vesmíru?
 • Byli naši předci "tmavé pleti"? Mohla být Eva černoška?
 • Jsme všichni evolučně bratranci a sestřenice? Je rasismus mrtvý?
 • Co může ovlivňovat postoje národů k určitým problémům, například imigraci?
 • A jak se vyvíjí odlišnosti a genetické rozdíly u druhů?
 • Proč se AIDS či Covidu daří hůře v totalitních režimech?
 • Proč v otevřených společnostech vzniká umění a centra vzdělání?
 • Jsou náboženské systémy přípravou na smrt? Jak může fungovat pro jednotlivce víra?
 • Měl by člověk mít právo na to rozhodnout o konci svého života?
 • Existuje jedna "univerzální etika"? A kdy vlastně "život začíná"?
 • V čem spatřuje smysl lidského života?
00:00:00

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top