investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Americké akcie v úterý uzavřely v zeleném s rekordními maximy

22.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Divize Amazonu investuje 15,7 miliardy eur do datového centra

22.05.2024
amazonevropainvestice

Apple možná získával minerály z konfliktních oblastí Konga

22.05.2024
applevýroba

Ranní zpravodaj: Nasdaq Composite dosáhl rekordního závěru

21.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusazlato

Státní dluhopisy

01.01.2020

Emitentem (vydavatelem) těchto dluhopisů je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou aukcí. ČNB se také stará o vyplácení úroků. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi investory populární. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější, musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli rizikové přirážce. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury nebo ke splácení státního dluhu.

Co jsou to státní dluhopisy ČR?

Jde o cenné papíry, jejichž emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou aukcí. ČNB se také stará o vyplácení úroků. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi investory populární. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější, musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli rizikové přirážce. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury nebo ke splácení státního dluhu.


Výhody a nevýhody dluhopisového fondu

Jaké jsou typy státních dluhopisů?

Pro investory je důležité vnímat rozdíly mezi korportátními a státními dluhopisy České Republiky.

Každý má svá specifika a zastavme se na chvíli u dluhopisů státních, jejich typologii, jak by měl investor uvažovat a na co si dát pozor.

Státní dluhopisy se obecně dělí zejména podle doby splatnosti na

  • krátkodobé,
  • střednědobé,
  • dlouhodobé.


Krátkodobé dluhopisy

Krátkodobé se nazývají pokladniční poukázky a mají dobu splatnosti do 1 roku, resp. 52 týdnů. Jejich doba splatnosti se vyjadřuje v týdnech, zpravidla od 13 do 52 týdnů, tedy 3 až 12 měsíců. Příkladem takovéto poukázky je cenný papír s označením SPP 38 T 06/01, který nám říká, že jde o státní pokladniční poukázku vydanou 6. 1. 2017 a s dobou splatnosti 38 týdnů, tedy cca 9 měsíců.


Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy

U střednědobých dluhopisů je doba splatnosti zpravidla od 1 do 10 let a za dlouhodobé dluhopisy jsou považovány dluhové cenné papíry vydávané na dobu 10 let a více. Český stát vydává zatím dluhopisy se splatností maximálně 50 let. Nicméně, z hlediska objemu jde spíše o raritu. Většina objemu peněz stát získává vydáváním 10-ti letých a 15-ti letých dluhopisů. Některé jiné státy ale vydali i dluhopisy se splatností 100 let. Speciálním případem vládních dluhopisů je pak tzv. perpetuální dluhopis, nebo-li věčný dluhopis, který nemá stanovenou dobu splatnosti, tedy jde vlastně o permanentní půjčku, která generuje věřiteli pravidelné kuponové platby, ale z investice může vystoupit pouze prodejem dluhopisu jinému investorovi, ne vrácením peněz od emitenta v době splatnosti.


Jak vybírat státní dluhopisy? Dle doby splatnosti.

Státní dluhopisy lze vybírat dle doby splatnosti, která určuje, po jaké době získá investor svou vloženou původní částku zpět. Nicméně ani doba splatnosti neznamená, že investor má peníze v investici zamčené až do splatnosti. Může kdykoliv v průběhu životnosti dluhopisu investici prodat jiným investorům a částku tak získat zpět. Dle situace na trhu a aktuálních úrokových sazeb ale investor může nebo nemusí získat prodejem více nebo méně, než byla původní vložená částka. Počkáním do splatnosti si investor pojistí, že dostane zpět původní investovanou částku.Jak vybírat státní dluhopisy? Dle úrokového výnosu.

Dalším kritériem je samozřejmě úrokový výnos, tedy jaké procento vložené částky investor získá ročně, díky vypláceným dluhopisovým kuponům. U nově vydávaných dluhopisů může být jiná úroková sazba než u těch starších v oběhu. Nicméně, na normálně fungujícím trhu by dluhopisy se stejnou dobou splatnosti měly stát stejně, jako jiné s podobnou splatností a rizikem. Takže v konečném důsledku je stejně nejpodstatnější, jaká je splatnost dluhopisu od doby naší koupi. Například 10letý dluhopis, který je již na trhu 7 let (byl vydán před 7 lety), by se měl dát koupit za stejnou cenu, jako nyní nově vydávaný dluhopis se splatností 3 roky.


Na co si dát u státních dluhopisů pozor?

Je dobré mít likvidní dluhopisy, tj. kupovat takové emise, které jsou co do objemu relativně velké a sekundární trh s nimi je relativně likvidní, tedy jsme schopni koupit nebo prodat větší množství těchto dluhopisu relativně rychle a bez toho, abychom výrazněji ovlivnili tržní cenu. Dále je dobré sledovat v jakých letech dojde ke splatnosti velkého objemu dluhopisů. V měsících před tímto termínem může být dluhopisový trh mírně pod tlakem a je tedy možné nakoupit dluhopisy levněji, s mírně lepšími, tedy vyššími úrokovými sazbami než normálně.


Proč (ne)investovat do státních dluhopisů

V současné době jsou obecně úrokové sazby z vládních dluhopisů většiny zemí světa velmi nízké i při nákupu dluhopisů s relativně dlouhou dobou splatnosti, která s sebou nese značné riziko poklesu hodnoty investice před splatností v případě, že by úrokové sazby vyrostly. Korporátní dluhopisy nebo například akcie nesou sice obecně větší riziko než vládní dluhopisy, ale odpovídá tomu i vyšší očekávaný budoucí výnos.


Státní dluhopisy nepatří mezi aktuálně nabízené produkty společnosti BH Securities.
Pro více informací o stávajících možnostech investování nám můžete napsat, třeba přes kontaktní formulář níže.


Tip: Dluhopisový fond BHS


Přemýšlíte, jak a do čeho investovat?

Spojte se s těmi nejlepšími! Dejte nám na sebe pár údajů, ozveme se zpět.

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!


Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top