investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Lékárny Pilulka loni zvýšily svou ztrátu

29.05.2024
akcieprodejtržbyčesko

Poptávka po iPhonech v Číně oživuje

28.05.2024
appleprodejčína

Japonské automobilky vyvinou nové motory upravené pro elektromobily

28.05.2024
EVautojaponskovýroba

Ranní zpravodaj: Očekávání ohledně snížení úrokových sazeb

27.05.2024
akcieburzaekonomikainflaceusa

Sekundární a duální listing

23.08.2021

Mnoho společností v posledních dekádách začalo uvádět své cenné papíry na více trzích ve snaze promovat svou značku a získat více kapitálu pro své operace. Nejčastějším typem nástrojů duálního a sekundárního listingu jsou akcie a dluhopisy.


Rozdíl mezi sekundárním a duálním listingem

Hlavní odlišností mezi výše zmíněnými jsou v tom, že v případě duálního listingu se jedná o dvě primární burzy, kde je emitent povinen plnit náležitosti reportingu. Tato forma duálního zalistování je většinou preferována v případě geografických odlišností nebo pokud se podmínky burz pro přijetí ceniny výrazně liší. Sekundární listing společnosti na druhou stranu využívají v situacích, kdy jsou podmínky zalistování burz podobné.
Sekundární listing si investoři nesmí plést s tzv. Depository receipts (DR’s), které jsou podniky ve spolupráci s depozitářskými bankami využívány k možnosti vstupu na zahraniční akciové trhy. DR's však nejsou akciemi, ale pouze právy na směnu za podkladové aktivum v předem určeném poměru. DR’s tedy vlastníkům negarantují práva na podílení se na zisku či možnost hlasovaní na valných hromadách.


Co je akcie   Co je dluhopis


Motivace emitentů k umístění cenných papírů na více trzích

Pro emitenty, jak bylo výše zmíněno, plyne z duálních a sekundárních listingů několik výhod jako třeba jednodušší přístup ke kapitálu od investorů z více zemí. Díky možnosti obchodování na vyšším množství trhů mají investoři i výhody plynoucí z teoreticky vyšší míry likvidity a v případě časových posunů i delší obchodní hodiny pokud se akcie například duálně obchodují jak v Evropě, tak v USA.


Jako hlavní nevýhody jsou brány především vysoké náklady. Společnosti musí financovat roadshow na více kontinentech, hradit vyšší právní náklady, poplatky burzám nebo být lépe personálně vybavené na odděleních vztahů s investory. V případě odlišností ve standardech účtování, pak podniky musí zajistit reporting vždy dle požadavků burz, což též může odradit tyto společnosti od listingů na více burzách.


Rizika a příležitosti pro investory

Čeho tedy spekulanti mohou využít při existenci těchto duálních listingů? Jasnou výhodou mohou být otevřené dveře k měnové arbitráži, čemuž se samotné společnosti a burzy nijak nebrání, jelikož tyto spekulace dodávají trhům likviditu a zvyšují efektivitu cenotvorby. U vysoce likvidních cenin je však tato arbitráž jasně dominována roboty a algoritmy, takže se méně efektivní strategie mohou zaměřovat na méně likvidní aktiva, za cenu nižších absolutních zisků díky nízkým denním objemům.


Zpětný odkup akcií   Direct listing akcií


Investoři by měli brát v potaz především měnová rizika a rizika spojena s nízkou likviditou daného nástroje. Případem duálního listingu je například producent oceli ArcelorMittal, na které může mít investor expozici, jak v EUR na burze v Amsterodamu nebo v USD na NYSE. Příkladem DR je american depository receipt (ADR) Tencent jehož podkladovým aktivem jsou akcie Tencent Holdings Limited obchodované v Hong Kongu pod tickerem 0700. Příkladem sekundárního listingu může být farmaceutická společnost Novo Nordisk. Která má primární emisi obchodovanou na burze v Kodani, sekundární listing ve Frankfurtu a ADR obchodovaný na NYSE.

Chcete obchodovat na kapitálových trzích?

Spojte se s těmi nejlepšími právě teď!

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top