investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Lékárny Pilulka loni zvýšily svou ztrátu

29.05.2024
akcieprodejtržbyčesko

Poptávka po iPhonech v Číně oživuje

28.05.2024
appleprodejčína

Japonské automobilky vyvinou nové motory upravené pro elektromobily

28.05.2024
EVautojaponskovýroba

Ranní zpravodaj: Očekávání ohledně snížení úrokových sazeb

27.05.2024
akcieburzaekonomikainflaceusa

Pandemie COVID-19 a její vliv na distribuci práce

22.09.2022

Kyberbezpečnost, dálkový přístup a support distribuovaných pracovních kontraktů i nadále zůstávají investiční příležitostí, zejména ve střednědobém horizontu, díky změnám environmentu...

I když se zaměstnanci vracejí na pracoviště, společnosti stále investují do kybernetické bezpečnosti, videokonferenčních systémů a programů pro virtuální počítače, aby umožnily hybridní a vzdálené modely práce na dálku.

Většina investorů ví, že růst softwarových společností spojený s trendy práce z domova byl během pandemie pravděpodobně příliš „přehřátý“ na to, aby nakonec „nevychladl“. Nyní, když se více pracovníků vrací do kanceláří, tržní sentiment pro tyto platformy výrazně poklesl. Ale vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků se stále přihlašuje na dálku a hybridní model se stává normou, společnosti stále investují do aplikací a hardware zajišťujících videokonference, telefonních technologií a architektury kybernetické bezpečnosti. Dále je pravděpodobné, že si firmy, v rámci rozložení rizik, udrží více než jednoho poskytovatele, zejména pro komunikační služby v USA a Evropě, o čemž svědčí i studie CIO.

Zatímco sektor již nemusí mít kouzlo do nekonečna zrychlujícího růstového segmentu, existuje zde další výrazný, mnohem vyváženější prostor, který mimo jiné odráží i nedostatečnou „vyčerpanost“ míry příležitosti, jakou tato zásadní změna fundamentálního environmentu na trhu práce přinesla,

Nástup pandemie COVID-19 a následné omezení volného pohybu osob donutily miliony lidí přes noc změnit pracovní postupy a pracovat na dálku, nebo v hybridním režimu. Firmy ve stejně dynamickém tempu a pod časovým tlakem musely zajistit, aby byly základní funkce zachovány bez narušení virtuálního prostředí, což zvýšilo zájem investoru a tím i ocenění technologií a systémů, které byly považovány za ústřední pro tento posun. Ve skutečnosti hodnota společností poskytujících software pro spolupráci a další technologie pro práci z domova vzrostla v roce 2020 o 263% (agregovaný průměr).

Od začátku roku 2022 do konce června (h1 22) však ocenění společností v tomto odvětví kleslo v průměru o 49 %, přičemž většina investorů si aktuálně myslí, že příležitost pro vstup do software pro spolupráci odezněla spolu s uvolněním restrikcí a že se společnosti zaměří na jednoho dominantního hráče pro správu videokonferencí, zasílání zpráv, telefonních služeb a správy a propojení vzdálených ploch.

GRAF 1 Hodnoty softwaru pro vzdálenou spolupráci se vrátily na úroveň před covidem poté, co se v roce 2020 obchodovaly na téměř trojnásobku současných ocenění. (Všechny údaje o výkonnosti k 30. červnu 2022)


Na konci H1 2022 zhruba 75 % firem pro videokonference používá jedinou službu a 69 % se spoléhá výhradně na služby zasílání zpráv (e-mailová komunikace apod.), nicméně je zde výrazný prostor pro konkurenci, kterou širší trh aktuálně nebere v úvahu, ale megavize vývoje trhu práce za horizontem 10 a více let naznačují pravý opak.

Podle dat CIO necelých 72 % firem také platí za další videokonferenční software, který se během pandemie regionálně, nebo korporátně rozšířil, a 56 % firem plánuje zachovat alespoň dvě různé video platformy vzhledem k odlišným potřebám a preferencím. 40 % společností rozšířilo své smlouvy o více licencí a funkcí ve srovnání s 25 %, které omezily rozsah využívaných služeb (smluv). Vzhledem k návratnosti investic do videokonferenčních software, zejména oproti osobním cestám, je velmi pravděpodobné, že tato dynamika bude pokračovat, a to i díky faktu, že v náročnějším makro prostředí je prioritou respektovat preference zákazníků a jejich výběr interakčních platforem.

Společnosti nepoužívají pouze více videokonferenčních platforem pro zasílání zpráv; plánují také utrácet v souvisejících oblastech více prostředků. Pokud tento sentiment na trhu přetrvá (pro což hovoří i očekávané uvolnění na trhu práce a snížení poptávky pro pracovních silách a možný nárůst nezaměstnanosti, čemuž se částečně dá zabránit přesunem z tzv. full time na part time a přechodem k efektivnějším technologiím, namísto personalizovaných postupů) mohly by aktuální ocenění být pod svoji reálnou dlouhodobou hladinou, vzhledem k možnostem vývoje v budoucnu a nabízet tak strategickou investiční příležitost vytvořenou potenciálem technologií pro spolupráci a hybridní modely a modely vzdáleného pracovního přístupu (home office).

Oblasti hlavního zájmu korporací v rámci WFH

Telekonference/vzdálená plocha: Investice do technologií vzdálené plochy a telefonních systémů se normalizují v důsledku rozšíření pandemie, ačkoli obě oblasti jsou připraveny na postupný růst. Pokud jde o telekonferenční systémy, 51 % korporací v posledních dvou letech upgradovaly své systémy, přičemž 55 % přijalo řešení pro firemní telefonní zařízení, které je zcela nebo částečně v cloudu. To poukazuje na dlouhodobé strategické přijetí cloudů, které je stále před námi, a že poptávka se neposunula tak dopředu, jak se očekávalo, nebo jinak řečeno, je zde další dodatečný prostor pro expanzi segmentu. V rámci pracovní síly výrazně vzrostl podíl, který byl schopen používat virtuální desktopy, a to z cca 25% na počátku pandemie na aktuálních zhruba 67%, a očekává se, že tento podíl v příštím roce až dvou letech se zvýší na 78%.

Kybernetická bezpečnost: Bezpečnost byla během pandemie na prvním místě, zejména díky situaci, kdy se pracovníci mohli přihlašovat do firemních systému doslova z jakékoliv části zeměkoule. Firmy, i vzhledem k rostoucímu počtu ataků svých databázových a jiných systémů, v posledních několika letech investovalo do firewallů a dalšího zabezpečení. Obnovovací cyklus firewallů je však jen asi tři roky a u dalších bezpečnostních prvků mnohonásobně kratší, přičemž potřeba jejich robustnosti neustále narůstá a očekávají se pokračující investice do zabezpečení poháněné distribuovanější pracovní silou.

Normalizace růstu neznamená, že investiční cykly skončily. Pokud nedojde k dramatickému ekonomickému poklesu, stále očekáváme, že většina výdajových kategorií souvisejících s WFH v příštích několika letech poroste.Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top