investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Microsoft investuje do AI firmy G42

16.04.2024
AIakviziceinvesticemicrosofttechnologie

Zisk Bank of America ve čtvrtletí klesl

16.04.2024
akciebankatržbyusa

Odbyt smartphonů ve čtvrtletí vzrostl

15.04.2024
applesamsungsvěttechnologie

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve čtvrtek odrazily výše od posledního výprodeje

12.04.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

EBITDA a Private Equity

10.07.2020

Při rozhodování o investici formou private equity fondů investoři často řeší ukazatel EBITDA. Přestože je tento údaj velmi důležitý, ne každý ho zná a chápe jeho význam.

Co je to EBITDA?

EBITDA je především zkratka, která v sobě ukrývá anglický název earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. To v češtině znamená zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. České účetní standardy jeho výpočet zobrazují jako nezdaněný hospodářský výsledek + odpisy + nákladové úroky. Tento ukazatel nám dokáže zobrazit, jak je ve skutečnosti společnost finančně výkonná v provozu, jak je profitabilní, a tedy napoví, zda je firma „zdravá“ a vyplatí se do ní investovat. Často se také používá při porovnávání různých společností či celých odvětví.


Tip: Co je Private Equity   Investujte do podniků, které mají komín   Valuace firmy

EBITDA se více začala používat již v 80. letech 20. století, kdy se s její pomocí hodnotila schopnost společností nakládat se svými vlastními dluhy. Díky rozmachu jejího používání se stala ukazatelem, který srovnává výkony různých společností mezi sebou, bez ohledu na určitá specifika, která se mohou mezi jednotlivými společnostmi objevit. Důležité je, že vynechává z hodnocení úrokovou a daňovou sazbu z příjmu právnických osob, protože tu společnost nemůže ovlivnit a také se v každé zemi a v každém čase může lišit.


EBITDA - jaký má vliv na cenu firmy

Pro správné posouzení profitability různých společností či oborů je ukazatel EBITDA ve většině případů více směrodatný než hospodářský výsledek, ale rozhodně nenahrazuje standardní finanční analýzu. Velký rozdíl v ocenění společnosti mohou sehrát odpisy. Pokud se jedná o výrobní či vývojovou společnost, je možné dosáhnout významných čísel díky odpisům strojů či softwaru, který se ve výsledku neodrazí. Oproti tomu například společnost s velkým množstvím zaměstnanců bude mít velké personální náklady, které naopak EBITDA ukáže. To samé platí i pro vlastní, či cizí majetek k užívání. Pokud společnost vlastní nemovitosti a vozidla, jejich odpisy opět EBITDA nezohlední, na rozdíl například od nájemného za kanceláře nebo leasingy na vozidla. EBITDA je tedy zpravidla vždy vyšší než reálný hospodářský výsledek, a proto není vhodné tento ukazatel využívat jako klíčový údaj při rozhodování o investici.


Jak to může ovlivnit investici

Pro investory je mimo jiné obvykle jedním z nejdůležitějších ukazatelů čistý zisk společnosti, očištěný o vše, co je třeba uhradit; účetně − zisk po zdanění. EBITDA může velmi dobře sloužit ve výběru a porovnání napříč celým odvětvím či sektorem, i mezi vícero společnostmi, ale nelze ji doporučit jako jediný směrodatný ukazatel. Mnoho aspektů, které tento údaj nereflektuje, pak může mít významný vliv na prezentovanou profitabilitu, jako například změny rezerv, odložené daně, opravné položky či zisk, který nebyl dosažen provozní činností.

Jak vypočítat EBITDA?


Výpočet EBITDA je jednoduchý a zahrnuje následující kroky:

Zjistěte nezdaněný hospodářský výsledek firmy, přičtěte odpisy + přičtěte nákladové úroky.

Matematický vzorec na výpočet EBITDA


EBITDA = Nezdaněný hospodářský výsledek + Odpisy + Nákladové úroky


EBITDA ve srovnání s jinými ukazateli


EBITDA je užitečná pro rychlou orientaci, ale když jde o investování, je důležité se podívat na celkový obraz. To zahrnuje i čistý zisk, který je pro investora klíčový. EBITDA je sice směrodatná, ale nenahrazuje standardní finanční analýzu.


Jaká jsou omezení?


Je důležité si uvědomit, že EBITDA má své limity. Například, nebere v úvahu odpisy na stroje, software, nemovitosti a auta. To může být zavádějící, pokud firma investuje do těchto aktiv, ale náklady na jejich odpisy nejsou zahrnuty do EBITDA.


Historický kontext


EBITDA se více začala používat již v 80. letech 20. století. Díky rozmachu jejího používání se stala ukazatelem, který srovnává výkony různých společností mezi sebou, bez ohledu na určitá specifika. Jak EBITDA ovlivňuje investice? Pro investory je mimo jiné obvykle jedním z nejdůležitějších ukazatelů čistý zisk společnosti. Může velmi dobře sloužit ve výběru a porovnání napříč celým odvětvím či sektorem, ale nelze ji doporučit jako jediný směrodatný ukazatel.

Další zajímavé články:

Investice do private equity fondu   Jak investovat do zlata

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top