investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Americké akcie v úterý uzavřely v zeleném s rekordními maximy

22.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Divize Amazonu investuje 15,7 miliardy eur do datového centra

22.05.2024
amazonevropainvestice

Apple možná získával minerály z konfliktních oblastí Konga

22.05.2024
applevýroba

Ranní zpravodaj: Nasdaq Composite dosáhl rekordního závěru

21.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusazlato

Co je dluhopis

01.01.2020

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům.

Cenné papíry s pravidelným úrokem

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům. Tyto cenné papíry vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. I zde lze provést diverzifikaci a investici rozložit do několika typů dluhových cenných papírů podle doby jejich splatnosti, podle typu úročení či dle druhu emise.


Dluhopisové fondy - výhody a nevýhody   Jak investovat do dluhopisového fondu


Jde tedy o cenné papíry (obligace, bondy), které na rozdíl od akcií zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. To je také jejich hlavní výhodou. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy zaplatil (jejich nominální hodnotu).

Přečtěte si o dluhopisech více informací:


Podívejte se, jak například může vypadat konkrétní korporátní dluhopis: Dluhopis Saunia 
Aktuálně společnost BHS obchodování s korporátními dluhopisy aktivně nenabízí.

Do dluhopisů s námi však můžete investovat prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů: Dluhopisový fond BHS   


Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem jak pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio.


Kdo vydává dluhopisy?

Dluhopisy většinou vydávají instituce – státy, samosprávy nebo korporace, a od toho se také odvíjí míra jejich rizikovosti. Obecně nejméně rizikové bývají státní dluhopisy (vyjma rizikových států) nebo pokladniční poukázky. Naopak korporátní dluhopisy jsou různě rizikové v závislosti na dané společnosti.


Forma dluhopisů

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní.


Splatnost dluhopisů

Dluhopisy mají různou délku splatnosti, od krátkodobých se splatností do jednoho roku, přes střednědobé, tj. splatnost rok až 10 let, až po dlouhodobé – více než 10 let. Lze s nimi obchodovat i na burze cenných papírů.


Dluhopisy a úroky

U dluhopisů se liší i úrok, který může být buď pevný nebo proměnlivý, případně též nulový – tj. dluhopisy se prodávají s diskontem ze své nominální hodnoty a tento rozdíl je poté pro majitele výnosem. Existují též dluhopisy indexované, jejichž úrok závisí na vývoji indexů mezd, cen, zlata či jiných komodit, a mnoho dalších druhů, které vznikly jako inovace na základě tržní poptávky.


Druhy dluhopisů

  • Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce.
  • Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce.
  • Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta.
  • Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů.
  • Sběrné dluhopisy – dluhopisy, které představují souhrn jednotlivých dluhopisů na dané emise.
  • Hypoteční zástavní listy – u těchto dluhopisů je jmenovitá hodnota a výnos plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů.
  • Podřízené dluhopisy - dluhopisy, u kterých bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s vyjímkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.


Zvláštní typy dluhopisů

Sběrný dluhopis – listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se podílí několik eminentů.
Konvertibilní (vyměnitelný) dluhopis - za určitých podmínek dovoluje výměnu za akcie nebo jiný dluhopis.
Opční dluhopis -  s tímto dluhopisem je spojeno předkupní právo na akcie emitenta.
Prioritní dluhopis – s tímto dluhopisem je spojeno právo na přednostní upisování akcií emitenta.


Dluhopisový fond

Dluhopisový fond integruje investice určené pro dluhové financování pečlivě vybraných společností. Svým posláním cílí na dlouhodoběji uvažující investory, kteří mají tak možnost doplnit svoji investiční skladbu o korporátní dluhopisy. Doporučený profil takového investora by měla být běžná zkušenost s investováním na kapitálových trzích a i chápání rizika spojená s možným soustředěním investičních prostředků do podobných druhů investičních nástrojů.


Kdy je nejlepší doba pro nákup dluhopisů?


Věděli jste, že Měsíc duben je statisticky nejlepší doba pro nákup dluhopisů.

Mohlo by Vás také zajímat: Proč investovat do dluhopisů


Dluhopisy (obchodování s dluhopisy a emise dluhopisů)  nepatří mezi aktuálně nabízené produkty společnosti BH Securities. Pro více informací o stávajících možnostech investování nám můžete napsat, třeba přes kontaktní formulář níže.


Přemýšlíte, jak a do čeho investovat?

Spojte se s těmi nejlepšími! Dejte nám na sebe pár údajů, ozveme se zpět.

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!


Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top