investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve čtvrtek odrazily výše od posledního výprodeje

12.04.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Apple bude brzy vyrábět čipy M4

12.04.2024
appletechnologievýroba

JPMorgan ve čtvrtletí zvýšila zisk

12.04.2024
akciebankatržbyusa

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve středu propadly

11.04.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Výsledky Philip Morris ČR jsou lepší, než se na první pohled zdá

27.09.2018

Český výrobce a prodejce tabákových výrobků Philip Morris ČR koncem září oznámil výsledky za první pololetí letošního roku...

Český výrobce a prodejce tabákových výrobků Philip Morris ČR koncem září oznámil výsledky za první pololetí letošního roku. Firma investory potěšila, ale skutečné výsledky jsou v některých parametrech ještě lepší, než na povrchu vypadají. Společnost totiž musela účetně snížit tržby kvůli dopadu nové účetní směrnice, aniž by došlo k jakémukoli skutečnému snížení produkce či tržeb. Dopad účetních změn na zisk je však minimální. Rapidním tempem vzrostly některé složky nákladů, zejména na distribuci a administrativu.

Základní čísla k hospodářským výsledkům Philip Morris ČR lze najít v řadě médií. Pojďme se tedy podívat hlouběji na některé aspekty, zejména na účetní změny a dynamiku růstu tržeb, nákladů a marží. V důsledku změny IFRS 15 mezinárodních účetních standardů IFRS, platné od začátku letošního roku, společnost jednorázově účetně upravila směrem dolů tržby o zhruba 300 milionů korun, tedy o 4,7 procenta z celkových konsolidovaných tržeb bez spotřební daně a DPH, konkrétně v segmentu výrobních služeb, kam patří příjmy z výroby tabákových výrobků v závodě v Kutné Hoře. Nebýt tohoto účetního vlivu, tržby by meziročně rostly ne o reportovaných 11,2 procenta, ale dokonce o 15,9 procenta. Nutno však upozornit, že na zisk tato účetní úprava nemá prakticky žádný vliv, jelikož o téměř stejnou položku byly účetně upraveny směrem dolů i náklady.


Účetní změna souvisí s účtováním služeb za tu část cigaret vyrobených v českém závodě, které posléze skončí na domácím trhu výrobce, tedy v ČR a na Slovensku. Česká pobočka cigarety doposud účetně prodala zahraniční matce, respektive od ní získala odměnu za výrobu, a posléze naopak zaplatila mezinárodní matce za hotové výrobky, které posléze prodala na domácím trhu, respektive získala odměnu za jejich distribuci. Výše zmiňovaná úprava účetních standardů tyto dvě transakce považuje za jedinou vnitrofiremní transakci, která tedy nově nevstupuje do nákladů, ale ani do tržeb Philip Morris ČR. Výnosy v segmentu výrobních služeb se vlivem této účetní změny projevily meziročním poklesem o 18,7 procenta. Bez vlivu účetní změny výrobní výnosy reálně meziročně rostly o solidní 3,3 procenta.


Je třeba zdůraznit, že tato účetní změna je trvalá, do budoucna tedy bude společnost tržby o tuto jednu část vnitrofiremních transakcí vždy upravovat. Zároveň se společnost rozhodla využít možnosti dané novou úpravou a neopravovat zpětně starší účetní výkazy (za loňský rok a dříve) za účelem srovnatelnosti údajů. Údaje za tržby v tomto roce tedy nejsou přímo srovnatelné s výnosy v předchozích letech. Ve druhém pololetí můžeme očekávat stejné optické účetní snížení tempa růstu tržeb oproti stejnému období předchozího roku. V prvním pololetí příštího roku však budou tržby srovnávány se sníženou základnou letošního prvního pololetí. Meziroční změna výsledků za druhé pololetí bude letos ještě uměle snížena o tuto účetní úpravu, ale meziroční změna v prvním a druhém pololetí příštího roku již bude plně reflektovat skutečný stav srovnatelných výnosů dvou let, ve kterých byly tržby stejným způsobem sníženy o danou účetní změnu. V dalších letech již bude srovnání tržeb vypovídat o skutečných změnách ve výnosech.


K dalšímu důležitému faktu ohledně výsledků patří i skutečnost, že přes pokles objemu prodaných kusů starých cigaret, přes růst spotřební daně na tabákové výrobky a přes zavedení přísnější regulace kouření se firmě v peněžním vyjádření povedlo zvýšit celkové tržby. Společnost toho dosáhla zejména díky růstu prodejních cen za jeden kus cigarety, tedy zdražením, které se v takové míře možná nepovede v dalších letech zopakovat. Prodej nových bezkouřových produktů typu HEETS a iQOS rovněž přispěl k neutralizaci poklesu počtu klasických cigaret, respektive částečně vedl ke kanibalizaci prodeje cigaret starých. Rok a několik měsíců od uvedení na trh mají tyto nové produkty již podíl na trhu v České republice přibližně 3,5 procenta a na Slovensku 3,7 procenta.


Do budoucna může být problémem fakt, že tyto nové typy tabákových výrobků mají pro společnost zatím nižší ziskové marže (což je logické například i vzhledem k faktu, že jde o nástup nových výrobků s nižším objemem prodejů a méně efektivní výrobní a distribuční sítí i jinak nastavenou cenovou politikou typu vyšší cena – nižší objem prodejů). Zatím se zdá, že v Česku bude zdanění těchto nových produktů ve stejné výši jako u stávajících, takže firma pravděpodobně nebude mít při jejich prodeji žádnou daňovou výhodu. Díky tomu, že tyto moderní produkty se nevyrábí v českém závodě, celkový přínos jedné „moderní“ prodané cigarety při započtení příjmů z výroby i z prodeje je pro český Philip Morris výrazně nižší než benefit z jedné „staré” prodané cigarety, která se v České republice produkuje.


Přes pozitivní vliv účetního snížení tržeb oproti stavu, kdy by výnosy sníženy nebyly (stejný zisk na nižší objem tržeb znamená vyšší ziskovou marži oproti stavu před účetní úpravou tržeb a nákladů), došlo k výrazně nižšímu procentnímu růstu zisku, než byl růst výnosů. Důvodem je mimo jiné právě rostoucí podíl prodeje nových cigaret, které se v ČR nevyrábí. Tento trend poklesu ziskové marže bude pravděpodobně pokračovat, pokud poroste podíl nových cigaret na celkovém prodaném mixu výrobků. Pro odhad budoucího růstového potenciálu firmy je tedy více směrodatné tempo růstu zisku než tržeb. 


Chcete obchodovat na kapitálových trzích?

Spojte se s těmi nejlepšími právě teď!

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!