investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Akcie společnosti Nvidia vzrostly o zhruba 11 %

24.05.2024
akcieburzanvidiausa

Značky McDonald's a KFC poškozuje v Asii a na Blízkém bojkot Izraele

24.05.2024
asiemcdonaldsobchod

Google v brzké době zahájí výrobu svých chytrých telefonů Pixel v Indii

24.05.2024
asiegoogletechnologievýroba

Výrobce počítačů Lenovo zvýšil čtvrtletní zisk o 118 %

23.05.2024
lenovoprodejtechnologietržby

Co je inflace a jak se projeví v investování?

10.02.2023

Již druhá polovina roku 2021 přinášela první predikce možného turbulentního růstu cen v následujícím obdobím. V České republice v té době také začala pomalu stoupat míra meziroční inflace. Ze standardních z posledních let 2-3 % se inflace ke konci roku vyšplhala na 6,6 % a další růst na sebe nenechal dlouho čekat. V průběhu roku 2022 překonala její výše 15% a pokles není na dohled. Co je vlastně inflace, jaké jsou její příčiny a jakou inflaci ještě očekávat?

Co je inflace?


Inflace bývá často definována po vzoru ČNB jako růst cen v dané ekonomice, který má setrvalý charakter a oslabuje tak reálnou hodnotu peněz v poměru ke službám a zbožím, jež kupujeme. Můžete se však setkat i s definicí, že inflace je míra, která vyjadřuje snížení kupní síly peněz ve vnitřní ekonomice státu, což se pak obvykle projevuje růstem cenové hladiny. Z výše uvedeného tak vyplývá, že inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny. Tím znehodnocuje i finanční prostředky, které mají účastníci trhu v bankách či v hotovosti.

Laicky řečeno je inflace míra, která udává o kolik se změnila cena služeb a zboží, které jsou běžně nakupovány. V České republice měří inflaci na základě indexu spotřebitelských cen Český statistický úřad. Ten pak rozlišuje několik základních druhů inflace, které je nutné pro pochopení tohoto makroekonomického problému pochopit.


Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen


Tato míra stanovuje kdykoli v průběhu roku a vyjadřuje v procentech změnu průměrných cen na trhu za posledních dvanáct měsíců.


Průměrná roční míra inflace


Obdobně jako výše uvedený pojem stanovuje míru inflace za poslední rok, ale pouze v prosinci daného roku. Porovnává tedy vždy pouze prosinec daného roku a ten předešlý.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Tento ukazatel představuje změnu cenové hladiny v procentech v porovnání stejných měsíců v daném a předešlém roce.

Indexy spotřebitelských cen 2018 - 2022

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozími měsíci

Tento ekonomický ukazatel porovnává změnu cenové hladiny v procentech v porovnání s předchozím měsícem.

Jaká bude dle predikcí inflace v ČR v roce 2023?


Na podzim roku 2022 vydala ČNB predikci, že inflace v roce 2023 dosáhne 9,9 %. Tuto predikci, tedy předpověď, že inflace zpomalí pak potvrzuje i poslední míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci, protože v prosinci 2022 činila 0,0 %.

Prognóza vývoje inflace v ČR - ČNB

Jaká je aktuální inflace?


Aktuální průměrná roční míra inflace činí 15,1 %, oproti míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ze září, tak došlo k mírnému zpomalení.

Co je příčinou inflace?


Obecně jsou příčiny inflace děleny na 2 základní druhy, a to jako příčiny na straně poptávky, příčiny na straně nabídky. Tyto příčiny inflace je možné obecně vymezit takto:

Příčiny na straně poptávky


Jednoduše se jedná o stav, kdy poptávka převýší nabídku. Jedná se o situace, kdy je v oběhu více peněz při stejné velikosti trhu nebo růstu trhu poptávajících při neměnném množství peněz. Tento stav pak ovlivňují i centrální banky, které mohou zvětšit množství oběživa, případně i regulace poptávky.

Příčiny na straně nabídky


Tuto inflaci způsobuje růst cen surovin z důvodů jako je jejich aktuální nedostatek či horší výtěžnost. Dále je ovlivněna narušením infrastruktury, populačním stárnutím a katastrofami lokálních i mezinárodních měřítek. V současné době je příčin inflace hned několik. Za nejvýraznější se považují dopady pandemie COVID 19, kvůli čemuž došlo k nedostatku mnohých dílů do výroby, ale i k přechodnému nedostatku pracovní síly. To je souhrnně označováno jako narušení dodavatelských řetězců. Další příčinou je pak samozřejmě i válečný konflikt na Ukrajině.

Jak se inflace projevuje v investování?


Spoření a investování nabízí určitou možnost, jak zmírnit dopady inflace na finanční prostředky uložené na běžných účtech nebo v hotovosti. Nejvíce využívané metody spoření jako je spořící účet, termínovaný vklad nebo stavební spoření v současné době nedokáží svou úrokovou sazbou udržet reálnou hodnotu vkladů klientů.


V oblasti investování je situace mnohem zajímavější, nejenže máte mnoho možností investovat, ale i potenciální zhodnocení může být vyšší, s tím pak samozřejmě roste i míra rizika. Při současné míře inflace je opravdu náročné najít vhodný nástroj k investování. Zajímavými nástroji mohou být defenzivní akcie, dluhopisy a akcie.

Přemýšlíte, jak a do čeho investovat?

Spojte se s těmi nejlepšími! Dejte nám na sebe pár údajů, ozveme se zpět.

Formulář odeslán!

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře!


Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top