investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Lékárny Pilulka loni zvýšily svou ztrátu

29.05.2024
akcieprodejtržbyčesko

Poptávka po iPhonech v Číně oživuje

28.05.2024
appleprodejčína

Japonské automobilky vyvinou nové motory upravené pro elektromobily

28.05.2024
EVautojaponskovýroba

Ranní zpravodaj: Očekávání ohledně snížení úrokových sazeb

27.05.2024
akcieburzaekonomikainflaceusa

Za rok 2023 společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala tržby na úrovni 76,54 mil. EUR

12.03.2024

Společnost také úspěšně upsala zelené dluhopisy v objemu 22,5 mil. EUR v první tranši...

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., se nově stane součástí báze indexů PX, PX-TR a PX-TRnet – třech hlavních indexů pražské burzy. Aktualizovaná báze indexů bude obsahovat 11 bazických emisí a bude platná od 18.3.2024. Rozšířením indexu o akcie společnosti GEVORKYAN, a.s. bude uplatněn redukční faktor u emisí ERSTE GROUP BANK, ČEZ a KOMERČNÍ BANKA.

Index je aktualizován i v návaznosti na úspěšně realizovaný přechod společnosti GEVORKYAN, a.s. z trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha na její trh PRIME, který se stal v prosinci 2023. Společnost GEVORKYAN, a.s. se tak stala první emisí z trhu START, která po úspěšném úpisu a fungování na tomto trhu přešla na regulovaný trh Prime Market. V druhé polovině února společnost také vstoupila na Burzu cenných papírů v Bratislavě, a to formou duálního listingu.

Společnost GEVORKYAN, a.s. také úspěšně upsala emisi zelených dluhopisů se splatností 5 let a fixním výnosem 7,11 % p.a. O emisi společnost informovala 28.2., přičemž lhůta pro upisování běžela do 7.3.2024. Dluhopisy, ve výši 22,5 mil. EUR v první tranši, byly upisovány formou veřejné nabídky. Společnost má ještě možnost upsat dalších 7,5 mil. EUR v rámci druhé tranše. Dluhopisy budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha od 12.3. a potenciálně i na Burze cenných papírů v Bratislavě.

Účelem emise je financování růstu společnosti formou kapitálových výdajů směřujících do projektů s pozitivním environmentálním dopadem a částečné refinancování stávající EUR emise ISIN SK4120014994.

GEVORKYAN, a.s. se již dlouhou dobu pyšní prakticky bezodpadovou výrobou, která pramení přímo z technologie práškové metalurgie, jež je obecně považována za energeticky a materiálově udržitelnější technologii ve srovnání s klasickou metalurgií. Celkový výrobní proces je navržen tak, aby byl prakticky bezodpadový a energeticky efektivní, přičemž využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a tím snižuje emise CO2. Provozy a projekty GEVORKYAN, a.s. tak mají pozitivní dopad na dosažení enviromentálních cílů EU v oblasti obnovitelné energie, snižování emisí skleníkových plynů, udržitelného hospodaření s vodou a ochrany vodních zdrojů a prostřednictvím využití odpadu zpět do výroby také přispívají k cílům v oblasti cirkulární ekonomiky. Zelené dluhopisy společnosti GEVORKYAN, a.s. jsou vydávány v souladu s principy ICMA (Mezinárodní asociace pro kapitálové trhy).

Zakladatel společnosti a předseda představenstva Artur Gevorkyan vydání zelených dluhopisů komentuje slovy: „Naší dlouhodobou vizí je rozvíjet naši společnost neustálým zlepšováním kvality výrobků a zlepšováním životního prostředí při současném plnění požadavků zákazníků. Společnost GEVORKYAN úspěšně přetavila svoji vizi do jednotlivých konkrétních kroků, kterými se skrze svoji strategii dlouhodobě věnuje udržitelnosti. Jsme rádi, že tato emise zelených dluhopisů oslovila jak naše stávající investory, ale i ty nové.“

Dluhopisovou emisi pro společnost GEVORKYAN, a.s. řídila v pozici lead-manažera společnost Conseq Investment Management, a.s. a co-lead manažera společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. Nezávislé posouzení zeleného rámce dluhopisů poskytla společnost GREEN0METER. Právní poradenství poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Luděk Palata, člen správní rady společnosti VERSUTE INVESTMENTS a.s. k emisi zelených dluhopisů společnosti GEVORKYAN, a.s. dodává: „S panem Gevorkyanem a společností GEVORKYAN, a.s. se známe již mnoho let a vidíme, jak se společnost v oblasti bezodpadové výroby i principů udržitelnosti vyvíjí. Já i mí kolegové jsme velmi rádi, že se tak GEVORKYAN, a.s. emisí zelených dluhopisů přidává do hrstky emitentů zelených dluhopisů na českém a slovenském trhu. Zelené dluhopisy historicky převážně vydávaly větší společnosti, kterými jsou například ČEZ či České dráhy.“

Za rok 2023 společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala tržby na úrovni 76,54 mil. EUR, což znamená jejich 30% meziroční růst. Zisk EBITDA meziročně vzrostl o téměř 16 % na úroveň 20,83 mil. EUR.


Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., uveřejňuje své předběžné finanční výsledky za rok 2023.

Společnost GEVORKYAN, a.s. za rok 2023 vykázala tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 76,54 mil. EUR a zisk EBITDA 20,83 mil. EUR. V meziročním srovnání s předchozím rokem to znamená 30,46% nárůst tržeb a 15,71% nárůst zisku EBITDA. Pro rok 2024 společnost GEVORKYAN, a.s. plánuje tržby ve výši 93,5 mil. EUR a zisk EBITDA ve výši 28,1 mil. EUR, přičemž jde o plán sestavený dle slovenských účetních standardů.

V roce 2023 společnost dále vykázala provozní zisk na úrovni 8,98 mil. EUR. Zisk po zdanění (EAT) společnost vykázala na úrovni 4,08 mil. EUR, což znamená 15,26% nárůst oproti předchozímu roku.

Vybrané položky finančních výsledků za celý rok 2023 a jejich porovnání s celým rokem 2022 a s finančním plánem je možné vidět v tabulce níže. Zároveň upozorňujeme, že veškeré informace o finančních výsledcích jsou předběžné a jako takové podléhají pravidelnému auditu společnosti Ernst & Young.


Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností VERSUTE INVESTMENTS a.s. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka dluhopisů a akcií společnosti Gevorkyan, a.s. v České republice proběhla na základě prospektů vyhotovených podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top