investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Akcie opět končí obchodní týden v zelených číslech

20.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Již rok klesají ceny zemědělských výrobců

20.05.2024
cenaprůmyslvýrobačesko

Optimální investiční portfolio do příštích let

20.05.2024
akciedluhopisyinflaceinvesticetechnologie

Ranní zpravodaj: Dow Jones se poprvé v historii dotkl hranice 40 000 bodů

17.05.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Jak fungují dluhopisy

27.09.2023

Mnoho lidí se na začátku své investiční cesty zajímá o různé investiční nástroje, dluhopisy nevyjímaje. Jsou totiž jednou ze zajímavých možností při zvažování, jak investovat své úspory. Jaké jsou druhy dluhopisů a jaké jsou jejich pro a proti? To se dozvíte v tomto článku.

Kupní sílu úspor na bankovních účtech během let snižuje neúprosná inflace. V boji s ní pomáhají různé investiční nástroje, které mohou úspory ubránit a dokonce navýšit. V investicích často platí, že to, co je pro někoho náklad, může být pro druhého výnos. A to obzvlášť platí pro jeden z oblíbených nástrojů, jakým jsou právě dluhopisy.

dluhopis

Co jsou to dluhopisy?


Na začátku je vhodné definovat, co je to dluhopis. Tento termín se používá k popisu dluhového cenného papíru, který je vydáván v sérii. Důležité je, že dluhopisy jsou pro emitenta způsob, jak si půjčit peníze. Emitent se prohlašuje za dlužníka majitele dluhopisu a zároveň se zavazuje splnit konkrétní plnění ve stanovené lhůtě. Dluhopis je tedy závazek emitenta, že za dohodnutý čas splatí vypůjčenou částku i s úrokem tomu, kdo papír vlastní.

Na rozdíl od akcie zajistí tento druh cenného papíru předem stanovený výnos. Dalším rozdílem je to, že investováním do dluhopisů nezískává investor právo na dividendy ani spoluvlastnictví. Pozoruhodný je také fakt, že u většiny dluhopisů je kupující může prodat dalšímu zájemci o koupi.

Druhy dluhopisů


Dluhopisy se od sebe liší způsobem nákupu, nominální hodnotou, délkou splatnosti a také výší výnosu, případně mírou rizika. Mohou být sjednány na libovolnou dobu a podle délky splatnosti se dělí na:

Krátkodobé dluhopisy – se splatností do 1 roku

Střednědobé dluhopisy – se splatností 1-10 let

Dlouhodobé dluhopisy – se splatností nad 10 let

Perpetuální dluhopisy – nemají splatnost uvedenou, dluhopis se vydává na dobu neurčitou s trvalou výplatou výnosů

Podle typu úročení se dělí na dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (fixní), s proměnlivou úrokovou sazbou (variabilní), indexové a s nulovým úročením (diskontní dluhopisy).

dluhopisy a cenné papíry

Vydavatel dluhopisu


Jedním z nejoblíbenějších způsobů dělení dluhopisů je podle emitenta:

Státní dluhopisy vydává vláda, která tímto způsobem může financovat rozpočtový deficit. Státní pokladniční dluhopisy se vyznačují nízkým investičním rizikem a splatností delší než jeden rok (ty s kratší dobou splatnosti se nazývají státní pokladniční poukázky).

Firemní dluhopisy vydávají podniky v souladu se zákonem o dluhopisech. Častým důvodem pro vydávání podnikových dluhopisů společností je její ochota podnikat nové investice. Jsou známé také jako korporátní dluhopisy. Mezi ně se řadí také bankovní dluhopisy.

Komunální dluhopisy emitují územní samosprávné celky, jako jsou obce nebo města.

Stabilní dluhopisy


Na dluhopisech je zajímavé to, že jejich rizika, výnosy i likvidita jsou velmi závislé na jejich typu, a hlavně na spolehlivosti dlužníka. Některé z dluhopisů patří k těm vůbec nejbezpečnějším investičním nástrojům. Především státní dluhopisy mají velkou pravděpodobnost, že budou ve lhůtě splaceny. Obzvlášť, pokud se jedná o země s vysokou mírou důvěry, mezi které patří také Česká republika. Chytrým způsobem, jak toho v době vysoké inflace využít, jsou státní pokladniční poukázky. Jsou to vlastně dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, které ale mohou dosahovat zajímavého zhodnocení na příklad v porovnání s podobně bezpečným termínovaným vkladem. Pro investici do poukázek je ale zpravidla potřeba prostředník, jako je např. firma BHS, která nabízí tento typ investice v rámci služby asset managementu.

Korporátní dluhopisy


Pokud je emitentem firma, je spolehlivost obvykle nižší, a tedy se zvyšuje i úrok. Ten vyjadřuje cenu, kterou musí firma zaplatit, aby přesvědčila investory, že se jim riziko vyplatí. Opět tedy velmi záleží, o jakou společnost se jedná. Některé obří globální korporace mohou mít vyšší hodnocení spolehlivosti než lecjaký problematický stát. Na druhou stranu investice do dluhopisů startupů mohou být velmi nejisté a často jsou tak jejich věřitelé odměněni dvouciferným ročním zhodnocením.


Dluhopisový fond


Oblíbeným způsobem diverzifikace je investice prostřednictvím fondu. Ten sdružuje finance investorů a nakupuje široké portfolio dluhopisů. Riziko se tak rozloží mezi více aktiv. Zhodnocení probíhá za pomocí výnosů, které plynou především z úroků dluhopisů a dále z kapitálového zhodnocení.

Dluhopisový fond může rovněž obchodovat dluhopisy denominované v cizích měnách a díky vysokému výnosovému potenciálu bývá zajištěn proti měnovému riziku. Tomu se lze vyhnout také investicí výhradně v domácí měně do tuzemských firem. Dluhopisové fondy investují do různých typů dluhopisů. Liší se svými investičními cíli, časovým horizontem dluhopisů, do kterých investují – a rizikem spojeným s důvěryhodností emitentů těchto cenných papírů.

Jak jsme uvedli v článku, existují různé typy dluhových cenných papírů, přičemž zvláštní pozornost je věnována státním a firemním typům. Je možné přímo koupit dluhopis státu nebo firmy, ale vždy zde existuje riziko. Proto je oblíbené investování prostřednictvím fondu. Pro velké hráče na poli dluhopisů může být zajímavý i fond kvalifikovaných investorů v nabídce BHS, který se zaměřuje právě na dluhopisy.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top