investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Microsoft investuje do AI firmy G42

16.04.2024
AIakviziceinvesticemicrosofttechnologie

Zisk Bank of America ve čtvrtletí klesl

16.04.2024
akciebankatržbyusa

Odbyt smartphonů ve čtvrtletí vzrostl

15.04.2024
applesamsungsvěttechnologie

Ranní zpravodaj: Americké akcie se ve čtvrtek odrazily výše od posledního výprodeje

12.04.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Jak fungují akcie

27.09.2023

Akcie jsou jedním z nejznámějších termínů neodlučně spjatých se světem investic. Neméně významné jsou také z hlediska financí podniku a ekonomie obecně. Aby investor porozuměl podkladovému aktivu, měl by jej chápat i v jiném než investičním kontextu. Proto je zde tento článek, který popisuje, jak akcie fungují a jaký je jejich význam.

Jak fungují akcie a proč zajímají investory?


Každá úspěšná firma hledá cesty k dalšímu růstu. A k tomu musí nejdříve získat kapitál. Možností je více, ale každý z nich má své nevýhody i výhody. Mnohdy jsou tyto finanční prostředky získávány z rodinného kapitálu, či bankovního úvěru. Jinou variantou je prodej části firmy strategickému partnerovi. Při prodeji ale není nutné získat spolumajitele jen jednoho, může jich být několik, a dokonce jich mohou být tisíce. A to právě díky akciím, které představují malé části firmy. Jejich prodejem společnost získává kapitál pro další rozvoj. A právě akcie pak mohou představovat příležitost pro pozorného investora.


vývoj akcií na burze

Co jsou to akcie?


Akcie jsou ze své definice cenné papíry, jejichž existence představuje vlastnický podíl ve společnosti, která je vydala. Investor se nákupem těchto cenných papírů okamžitě stává akcionářem společnosti. Je to jedinečný mechanismus, díky kterému může i drobný investor vlastnit část nadnárodní korporace, ale také menší firmy.  Čím větší podíl akcií vlastní, tím větší je i jeho výsledný vliv ve společnosti.

Výhody akcií


Vše začíná tzv. emisí akcií. Jednoduše řečeno firma vydá akcie a následně je prodává. Získané peníze z prodeje pak použije na svůj další rozvoj, zatímco investor, nyní akcionář, obdrží své cenné papíry. U veřejně obchodovaných akcií je jejich cena určena trhem. Díky vlastnickému podílu má investor nárok na podíl ze zisku společnosti a zároveň možnost hlasovat na valném shromáždění, nebo také na valné hromadě. Zde rozhoduje o klíčových otázkách společnosti, jako je například volba nového ředitele, nebo strategická rozhodnutí dalšího směřování společnosti. Z těchto důvodů si v drtivé většině zakladatelé a současní vlastníci společností ponechávají 51% podíl akcií.

Druhy akcií


Cenných papírů a různých definic je mnoho. Dělí se dle rozdílů své formy i podoby. Lze tak narazit na pojmy, jako akcie na majitele a akcie na jméno, nebo akcie listinné. Dokonce i pojem zaměstnanecké akcie je často skloňován. Pro řadu investorů jsou však zdaleka nejzajímavější dividendové akcie. Ty náleží ke společnostem, které v pravidelných intervalech vyplácejí část svých zisků pro akcionáře ve formě tzv. dividendy. Díky tomu se tak v průběhu času původní investice zhodnotí. Jedná se mnohdy o bezpečnější cestu než v případě, kdy investor čeká s prodejem na nárůst ceny akcie na trhu.

investiční broker při práci

Nákup akcie


Aby mohl investor začít nakupovat akcie, musí si založit účet u brokera. Tyto brokerské společnosti jsou finanční instituce, které umožní investorovi obchodovat na akciovém trhu.


Společností, které mohou zprostředkovat brokerské služby je celá řada. Liší se mezi sebou například strukturou výše poplatků. Ty jsou obvykle vázané na množství uskutečněných obchodů. Jedná se při tom buď o transparentní poplatek, nebo o poněkud skrytější pozměnění ceny nakupovaných a prodávaných položek. I přes marketingové sliby o obchodování bez poplatků, žádný broker nepracuje zadarmo. Rozdíl je však v tom, jaké informace poskytuje společnost svým klientům. Například BHS zásobuje své investory pravidelnými analýzami trhu, které odkrývají aktuální zajímavé příležitosti ke zhodnocení.

Cena akcie a její hodnota


Jako všechny investice mají i akcie své jednoznačně výhody a rizika, které není radno podceňovat. Jako první je zde samotná hodnota akcie, ta může, v závislosti na úspěchu firmy a aktuálním stavu trhu, stoupat i klesat. V ideálním případě investor zakoupí cenné papíry a v případě signifikantního růstu je s výnosem opět prodá. Jenže je zde ovšem i druhá strana mince, kdy může hodnota cenných papírů zcela klesnout. Chování ceny akcie jde do jisté míry předvídat analýzou trhu, nicméně jsou tu i nahodilé události, které mohou okamžitě změnit cenu akcie. Může se jednat o tak prostou věc, jako je například ztroskotání nákladní lodi při bouři nebo vyjádření majitele na sociální síti.

Výnosy i rizika investování do akcií


Další výhodou jsou již zmíněné dividendy, které investorovi přináší pravidelný zisk. I dividendové akcie však mají své nevýhody. Ze své podstaty totiž omezují růst společnosti a ta má následně omezený prostor pro další rozvoj. I zde proto investoři často diverzifikují svá portfolia a investují do většího množství společností z různých odvětví. Pomáhá jim fakt, že akcie jsou likvidní, to znamená, že jsou obchodovány na veřejných burzách a investor tak může své cenné papíry kdykoliv koupit nebo prodat. Tato možnost však přináší i určitý psychologický tlak. Zejména méně zkušení investoři se mohou snáze nechat zlákat k spekulaci, zpanikařit a tratit.

akciové fondy

Příležitost v podobě akciového fondu


Zajímavou příležitostí jsou pro investory podílové fondy. Jedná se o finanční produkt, který shromažďuje peníze od mnoha různých investorů a investuje je do různých aktiv, v tomto případě do akcií. Každý investor ve fondu vlastní určitý počet podílů fondu, které odpovídají výši jeho investice. Investoři sdílí zisky a ztráty fondu podle svého podílu na jeho celkovém portfoliu.  Jejich výhodou je diverzifikace. Fond jako celek investuje do mnoha různých firem a když se jedna dostane do problémů, ostatní úspěšnější pád vykompenzují.

Akcie zaujímají v ekonomice velmi zajímavé místo a jsou lákavým cílem pro řadu investorů. Většina z nich se však řídí zlatým pravidlem, kdy investují pouze tolik finančních prostředků, kolik si mohou dovolit ztratit. Mnozí z nich zároveň diverzifikují svá portfolia, takže společně s akciemi investují například do nemovitostí, dluhopisů, zlata nebo jiných aktiv s různou úrovní rizika.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top