investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Google čelí v USA obvinění

21.09.2023
googlesoudtechnologie

Cisco za 28 miliard USD koupí firmu Splunk

21.09.2023
akviziceinvesticetechnologieusa

Hyundai chce letos vyrobit 328.500 aut

20.09.2023
autohyundaičesko

Německo chce omezit zařízení Huawei a ZTE

20.09.2023
německotechnologietelekomunikace

ČEZ a očištěné čisté zisky

15.08.2014

Prezentaci výsledků společnosti ČEZ za Q2 a H1/14 provázelo i vyčíslení upraveného konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné jednorázové položky, jakými je např. snížení hodnoty majetku. Konkrétně v druhém čtvrtletí by upravený čistý zisk

Prezentaci výsledků společnosti ČEZ za Q2 a H1/14 provázelo i vyčíslení upraveného konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné jednorázové položky, jakými je např. snížení hodnoty majetku. Konkrétně v druhém čtvrtletí by upravený čistý zisk ČEZ dosáhl dle společnosti 10,7 mld Kč, zatímco reportovaný (účetní) čistý zisk je 7,3 mld Kč. Podobně za celé pololetí se účetní čistý zisk 17,2 mld korun změní po zmíněných úpravách na 19,3 mld korun.

Upravený čistý zisk má minimálně dva účely:

1)                   umožňuje pohled na konečný výsledek společnosti nezatížený jednorázovými vlivy, tedy na výsledek spojený s pravidelnou opakující se činností firmy, a tím i nabízí lepší možnost historického srovnání. V tomto směru se staví vedle položky jádrového zisku před odpisy, úroky a zdaněním (EBITDA), který charakterizuje výkon společnosti na hrubé provozní úrovni, tedy „v horní části výsledovky“.

2)                   je lepším vodítkem pro odhad možné dividendy, protože pro její výpočet by podle vedení společnost měl být základem upravený a ne reportovaný zisk.

Formou tabulky a grafu níže nabízíme vlastní propočty a srovnání čtvrtletních upravených zisků se zisky reportovanými v posledních dvou letech. Na rozdíl od kalkulací společnosti prezentujeme zisky po odečtení minorit. Rovněž se můžeme mírně lišit ve výši a struktuře položek zahrnutých do dané úpravy. Např. v roce 2012 odečítáme ztráty spojené s Albánií stejně jako v roce 2013 jsou eliminovány zisky související s ukončením činnosti v Albánii.

 

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top