investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Google čelí v USA obvinění

21.09.2023
googlesoudtechnologie

Cisco za 28 miliard USD koupí firmu Splunk

21.09.2023
akviziceinvesticetechnologieusa

Hyundai chce letos vyrobit 328.500 aut

20.09.2023
autohyundaičesko

Německo chce omezit zařízení Huawei a ZTE

20.09.2023
německotechnologietelekomunikace

ČEZ – tři komenty k Albánii

24.06.2014

Společnost ČEZ se těsně před blížící se valnou hromadou (pátek 27.6.) může pochlubit reálnějším návrhem (dohodou) na narovnání situace v Albánii. Chcete se stát úspěšným investorem. Kontaktujte svého makléři hned.

Společnost ČEZ se těsně před blížící se valnou hromadou (pátek 27.6.) může pochlubit reálnějším návrhem (dohodou) na narovnání situace v Albánii. Zkusme učinit tři poznámky k uvedenému návrhu, z nichž nám vyplývá pozitivní, ale ne příliš silný impulz (související s Albánií) pro akcie ČEZ v tomto okamžiku.

1)       narovnání versus roční zisk

Z pohledu ročního hospodaření společnosti ČEZ půjde o vítaný, ale ne rozhodující příspěvek. Na rok 2014 předpovídá vedení ČEZ konsolidovaný jádrový zisk EBITDA ve výši 70,5 mld korun a čistý zisk kolem 27,5 mld korun. Průměrná roční splátka albánské náhrady činí však necelých 525 mil korun za současného kurzu české koruny vůči euru a počítáme-li s první splátkou již letos (další mají následovat až do roku 2018).

2)       narovnání versus celkové albánské výdaje

Společnosti ČEZ se v podobě dohody o narovnání s albánskou stranou opticky vrací prakticky celá částka 102 mil EUR, za kterou koupila většinový podíl (76%) v albánské distribuční společnosti OSSH. Dohoda o narovnání zní na 100 mil EUR, z nichž 4,5 již ČEZ obdržel, a zbývajících 95,5 mil EUR dostane postupně v ročních splátkách do roku 2018.

ČEZ již dříve uvedl, že do Albánie investoval celkem asi 200 mil EUR, ve kterých byly kromě kupní ceny i poskytnuté půjčky a nesplacené pohledávky (za služby). To jsou zhruba peněžní výdaje, které v porovnání s očekávanými příjmy z náhrady ukazují, že celková bilance albánské investice zůstane po narovnání ztrátová.

Pro ilustraci je dále uveden graf, jak Albánie postupně přispívala a ukrajovala z jádrového zisku EBITDA.

3)       narovnání versus skutečná úhrada

Dohoda o narovnání obecně nemusí automaticky znamenat obdržení hotovosti. V tomto případě může být otázkou, zda a v jaké výši bude mít Albánie na splátky hotové peníze. Albánský veřejný dluh činil v roce 2013 70,5% HDP a podle očekávání albánské vlády by měl v tomto roce vrcholit na 72,1% HDP.

Albánii patrně vypomůže Evropská unie, která může mít také zájem na jednání s Albánií o jejím členství v EU. Izolovaný a možná hospodářsky nestabilní ostrůvek v Evropě není v jejím zájmu. Splácení náhrady nemusí být tedy v principu ohroženo, nicméně v tomto kontextu může být úspěchem, pokud by ČEZ obdržel první splátku již v letošním roce. Konec konců běží ještě čas na splnění odkládacích podmínek.

Z výše uvedených poznámek lze usuzovat, že impulz pro akcie ČEZ by měl být vlivem dohody o narovnání pozitivní. S nadsázkou lze totiž takový krok hodnotit kladně bez ohledu na jeho výši, neboť je a bude dobré, že se vůbec něco podařilo vymoci.

Na druhé straně nemůže být tento impulz nějak výrazný, neboť z pohledu ročního hospodaření nepředstavuje zásadní faktor.

Chcete se také stát spolumajitelem úspěšné firmy?

Odborníci v BHS Vám rádi doporučí vhodnou investici. BHS je úspěšným obchodníkem na trhu více než 20 let. Vyplňte kontaktní formulář a naši odborníci Vám pomohou výhodně investovat. 

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top