Otočte každou situaci ve výhodu

Total Return Fund


BHS Total Return Fund takticky umísťuje portfolia mezi různé třídy aktiv. Poměry jednotlivých tříd se dynamicky mění v závislosti na tržním vývoji. Nejčastěji používané třídy aktiv jsou akciové a dluhopisové instrumenty. Fond usiluje o kladnou výkonnost za všech tržních situací.

Investujte do aktiv


Fond je založen za účelem dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků investorů.

Investiční horizont fondu je střednědobý až dlouhodobý s vyšším investičním rizikem. Investiční strategie je vhodná pro investory, kteří očekávají vyšší výnos srovnatelný s akciovým trhem. 

Proč investovat

  • možnost dosažení kladného zhodnocení i při poklesu akciového trhu
  • naše dlouhodobé zkušenosti
  • jeden z prvních derivátových fondů v České republice
  • investice výhradně do aktiv v USA a Evropě
  • nízké vstupní a výstupní poplatky při dodržení minimální doby investice zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši pěti procent

Investiční proces


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí pro fond. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.

Akciové a dluhopisové tituly vybírané do portfolia musí splňovat řadu kritérií. Z fundamentálního pohledu je kladen důraz např. na dlouhodobou ekonomickou výkonnost emitenta, vývoj jeho tržeb a zisků, cash flow, zadluženost, vývoj marží, dividendovou politiku, tržní kapitalizaci nebo postavení na trhu v příslušném segmentu podnikání.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Smíšená strategie typu Total Return. Jedná se o fond usilující o udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích. Fond investuje zejména do akciových a úrokových instrumentů – podrobněji kapitola investiční strategie.
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
3 roky
Cílený čistý výnos fondu:
7 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %
Výstupní poplatek:
0 %; 2 % v případě odkupu do 1 roku
Management fee:
1,5 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
20 % z ročního výnosu fondu
Administrátor fondu:
AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor:
KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15% srážková daň z dividendy

www.returnfund.bhs.cz

Více informací o fondu
Total Return
naleznete na adrese


www.returnfund.bhs.cz
Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Máte zájem právě o tento fond?

Pošlete nám pár údajů a my se ozveme.

Odesláním souhlasím s užitím osobních údajů.

Option Income Fund

Dlouhodobé finanční zhodnocení.

Engine Classic Cars

Investujte do ikon.

Private Equity Fund

Investujte do soukromých podniků.

BHS German Real Estate Fund

Investujte do nemovitostí.

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Odesláním souhlasím s užitím osobních údajů.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710