Proč investiční certifikát od BHS

Proč nakoupit investiční certifikáty u BH Securities?

BH Securities a.s. je zkušeným obchodníkem s cennými papíry, kdy na prvním místě stojí zprostředkování nabídky a poptávky po investičních certifikátech a zajištění realizace těchto obchodních transakcí. Současně se společnost podílí na chodu sekundární likvidity u těch investičních certifikátů, které pokrývá, tj. má s jejich emitenty dohodu. BHS spolupracuje výhradně s bonitními emitenty, většinou velkými bankovními ústavy, které certifikáty vydávají. To je zárukou pro investory, že certifikáty jsou nejen vysoce kvalitní, ale také kdykoliv v době jejich "životnosti" zpět prodejné za jejich tržní cenu. Investor může certifikát kdykoliv nakoupit nebo prodat na burze nebo u emitenta či prostřednictvím obchodníka. Z této skutečnosti a také ze skutečnosti, že se emitent zavazuje v době splatnosti vyplatit hodnotu certifikátu, vyplývá, že osoba emitenta je zde velice důležitá.

Čím se tedy BHS dále liší?

Nabídka investičních certifikátů, které BHS nabízí, není nabídkou supermarketu, není konfekcí. Více připomíná velmi individuální boutique s výběrem nabídky podle toho, co je v dané chvíli atraktivní a co může být pro vás jako klienta přínosné. Ačkoliv BHS není přímým konstruktérem a emitentem certifikátů, velmi aktivně její zkušený tým vstupuje do procesu jejich přípravy. BHS bývá iniciátorem myšlenky na typ investičního certifikátu, protože odhaduje vývoj na finančních trzích a zná více potřeby, zájmy i odezvy svých klientů. Snaží se tedy nabídku směřovat co nejvíce k individuálním potřebám. Více o společnosti BH Securities a.s. se dozvíte na korporátních stranách www.bhs.cz.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Odesláním souhlasím s užitím osobních údajů.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710