investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti
Víc než na termíňáku

Ranní zpravodaj: Index Nasdaq Composite ve čtvrtek uzavřel růstem o 0,9 %

01.03.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Ranní zpravodaj: Americké akcie ve středu ustoupily

29.02.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Akciový trh ignoruje realitu - sektorová analýza

29.02.2024
akcieburzaekonomikausa

Rakouská Erste Group loni zvýšila zisk o 39 procent

29.02.2024
akciebankaevropatržby

Nejlepší krátkodobé investice peněz

08.02.2024

Velká finanční rezerva, obava z inflace, touha po výdělcích anebo jen chuť zkusit v životě něco nového. I to mohou být důvody, které přitahují nové potenciální investory do finančního světa. Existuje celá řada efektivních strategií, které mohou pro své obchody používat. Rozdělit jednotlivé příležitosti lze na základě faktorů, jako je výnosnost, riziko, likvidita nebo třeba časový horizont. Dlouhodobé investice nabízejí zhodnocení výměnou za trpělivost. Oproti tomu krátkodobé investice přinášejí rychlé výsledky. Ne vždy jsou však takové, jaké by si investor představoval.

Do kategorie krátkodobých investic patří taková aktiva, která nemusí investor držet po dlouhou dobu. Naopak, jejich úkolem je obvykle generovat co největší zisk během několika dnů či měsíců. To s sebou nese poměrně velké psychické vytížení, protože investoři musí pohyb aktiva na trhu aktivně sledovat a „vychytat“ tu správnou chvíli prodeje. Stejně jako všechny druhy investic, jsou i ty krátkodobé totiž spojeny s možnou ztrátou vložených financí.

Výhody krátkodobých investic


Jednou z nejdůležitějších vlastností krátkodobých investic je jejich rychlá a efektivní likvidita. To znamená, že mohou být snadno nakoupena nebo prodána za aktuální tržní cenu. S tím se pojí i druhá vlastnost. Tou je výrazná flexibilita. Krátkodobí investoři díky ní mají možnost aktivně měnit svou strategii v souladu s vývojem aktiva. Nakonec je velkou výhodou rychlá možnost zisku. Na rozdíl od dlouhodobých investic není potřeba čekat dekádu na zhodnocení svých vkladů.

Typy krátkodobých investic


V současnosti existuje celá řada krátkodobých investičních příležitostí. Obecně vzato bývají však více rizikové než investice dlouhodobé. Mnoho investorů tak pečlivě plánuje dostatečně diverzifikované portfolio, které dokáže vydržet i ve složité době. Díky své vyšší rizikovosti kladou značné nároky na finanční gramotnost investorů. I proto mají běžné bankovní produkty, jako je penzijní spoření nebo spořicí účet, spíše dlouhodobý charakter.

Day trading


Krátkodobá strategie, kdy investoři nakoupí a prodají aktiva během jednoho obchodního dne, nese název day trading. Hlavním cílem strategie je dostatečné využití krátkodobých cenových pohybů. To od investora vyžaduje non-stop monitorování trhu a vyčkávání na vhodnou příležitost. Takové břemeno mohou ulehčit různé přednastavené příkazy, kdy je investorovo aktivum automaticky prodáno, pakliže dosáhne předem stanovené hodnoty.

Swing trading


Ze své definice se i swing trading zaměřuje na využití krátkodobých trendů na trhu, kdy investor drží aktivum většinou po dobu několika dnů až týdnů. Takový popis zní velmi podobně, jako strategie day trading. Rozdíl vychází z doby držení investice. Jedná se o strategii na pomezí day trading a strategie dlouhodobého investování.
Pro nové investory tohle vše může působit trochu zmatečně. Pravdou je, že jednotlivé strategie se mnohdy prolínají a přesně časové hranice nejsou exaktně vymezeny. I v rámci swingové strategie může být proveden obchod v rámci hodin nebo měsíců. V portfoliu takového investora najdeme často aktiva v long i short pozicích.

Krátkodobé dluhopisy


Dluhopisy patří mezi tradiční finanční nástroje, díky kterým emitent získává možnost půjčky peněžních prostředků ze strany investora. Kategorie je většinou prezentována spíše jako dlouhodobá investice. Existují však dluhopisy, jejichž splatnost vyprší během jednoho roku. Tato vlastnost jim přidává nižší rizikovost, než která je vlastní dlouhodobým dluhopisům. Všechny dluhopisy mají vždy přesně stanovenou dobu splatnosti, do které musí eminent splatit celou částku. K původní nominální hodně je ještě připsán úrok, motivující investory k pořízení dluhopisů.

Opce a futures


Do skupiny investic pro zkušené obchodníky lze zařadit finanční deriváty, jako jsou právě opce a futures. Díky svým vlastnostem umožňují investorům spekulovat na pohyby cen zapůjčených aktiv, bez potřeby aktivum přímo vlastnit. To může mít podobu například komodity, indexů nebo přímo akcie. Díky svým vlastnostem mohou investoři získat mnohonásobně větší zisk, ale také ztrátu, než je tomu u jiných strategií.

ETF


Exchange-Traded fund je investiční fond, který je obchodován na burze. Fond sleduje vývoj předem zvoleného fondu nebo celého odvětví. Dá se tak říct, že investor kupuje minoritní část portfolia cenných papírů s přesně daným záměrem. Investor dosahuje obdobných výnosů jako jím sledovaný index, a to včetně poklesů i vzestupů se zohledněním poplatků. Na rozdíl od opcí a futures jsou ETF méně rizikové.

Investoři, pro které je svět rychlých burzovních obchodů příliš složitý však mohou své finance uložit i jinak. Investici s horizontem jednoho roku s velmi nízkým rizikem představují například státní pokladniční poukázky, které zejména v době vysoké inflace mohou poskytnout výhodné uložení financí. Právě do tohoto aktiva investuje jedna ze strategií Asset managementu od BHS.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top