investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Honeywell koupí za 1,9 miliardy USD technologickou firmu CAES Systems

20.06.2024
akviziceinvesticetechnologieusa

Výrobce čipů Nvidia se stal nejhodnotnější firmou na světě

19.06.2024
AIakcieburzanvidia

Amazon investuje v Německu dalších deset miliard eur

19.06.2024
amazonevropainvesticeněmecko

Fisker požádal o soudní ochranu před věřiteli

18.06.2024
EVautousavýroba

Nejlepší dlouhodobé investice peněz

08.02.2024

Investoři se investory stávají z různých důvodů. Za jejich motivací může stát výborná příležitost, nadbytečné finanční rezervy, anebo jen prostá touha po poznání nového zážitku. V ideálním případě pak jde o kombinaci všech těchto příčin. Samotné investice lze klasifikovat z různých hledisek, jako je riziko, výše vkladu i jejich návratnost. V neposlední řadě je relevantní také časový horizont, po který je investor ochoten aktivum držet.

Za dlouhodobou investici je často označován vklad do aktiva, které investor drží po delší časové období. To může být jeden rok, ale také celá dekáda. Jeho cílem je dosáhnout co největší hodnoty růstu aktiv za pomoci dlouhodobých trendů na trhu. V tomto případě není relevantní krátkodobá volatilita, ale spíše je pro investory důležité aktivum pravidelně monitorovat. Stejně jako u všech typů investic jsou i ty dlouhodobé spojeny s rizikem ztráty vložených finančních prostředků.

Výhody dlouhodobých investic


Hlavní výhodou této kategorie investic je dlouhodobý růst aktiva, který může být odolný i v případě krátkodobé fluktuace trhu. Investice navíc může v některých případech generovat zisk pouhým držením. Takovým případem jsou akcie s dividendou, kdy dochází k pravidelnému vyplácení zisku společnosti, která vydá emisi tohoto druhu akcií. Dlouhodobí investoři také často získávají možnost využít nižší daňové sazby. Není to ovšem typické pro krátkodobé kapitálové zisky. Nakonec nevyžaduje držení dlouhodobého aktiva tak vysokou psychickou odolnost, protože zaniká potřeba investici monitorovat na denní bázi, jako je typické například u kryptoměn.

Typy dlouhodobých investic


Existuje celá řada dlouhodobých investic, které se hodí pro různé investiční strategie. Často slouží jako stabilizační prvek celého portfolia a pomáhají tak vyrovnat fluktuaci na trhu. Prvotní vklad může být jednorázový a zpravidla ve vyšších částkách, nebo dlouhodobý, kdy dochází k nižším vkladům. Dlouhodobé a pravidelné vklady s sebou přináší výhodu průměrování, a tím i snižování dopadu potenciální ztráty investice.
 

Akcie


Cenné papíry, neboli akcie patří k nejpopulárnějším formám investic, díky kterým společnosti získávají vklady pro svůj rozjezd či růst. Zvolit si správnou akcii pro dlouhodobou investici vyžaduje dobrou znalost ekonomie a zkušenosti s kapitálovým trhem. Proto si tuto volbu většinou nevybírají začínající investoři. Cenné papíry by měli mít vlastnosti, díky kterým budou růst dostatečně dlouho a neohrozí je výkyv trhu. Jednou z nejsnazších možnosti je tak volba akciového fondu, kdy investor předá svou zodpovědnost na manažera fondu. Ten pak na základě předem zvolené strategie investuje finanční prostředky svých svěřenců. Nevýhodou této možnosti jsou poplatky za členství ve fondu.

Zlato


Nejstarší lidské platidlo, které se dodnes těší velké popularitě, je ideální možností pro většinu investorů. Díky svým přirozeným vlastnostem a dlouhé tradici je spolehlivým udržitelem hodnoty. Má tak moc stabilizovat diverzifikované portfolio v náročnějších časech, kdy na trhu dochází ke krizi. Díky své silné volatilitě je možné jej takřka kdykoliv prodat, bez citelné finanční ztráty.

Investoři mohou své vklady vložit jak na nákup fyzického zlata, jako jsou slitky nebo drahé mince, tak i do virtuálních zlatých fondů. Tyto fondy mají tu výhodu, že jeho investoři nemusí zlato fyzicky vlastnit a starat se o jeho bezpečné uskladnění. Jednorázový nákup zlata je často nákladnou záležitostí, proto existují varianty, jako je ukládání do zlata od BHS. Investor si nejprve stanoví časový horizont, během kterého bude pravidelně ukládat určitou částku. Po uplynutí lhůty obdrží vlastní zlatý slitek, se kterým může volně nakládat dle své další strategie.

Nemovitosti


Investice do nemovitostí má na českém trhu silnou tradici. O tom svědčí i fakt, že v Česku dosahuje podíl vlastnického bydlení takřka 72 %. Nemovitostí vhodných k investici je však celá řada a nemusí se jednat pouze o ty obytné. S větším vkladem lze zakoupit komerční, ubytovací nebo retailové nemovitosti, které mají každá svá vlastní specifika. Investor může aktivum využít zpravidla dvěma způsoby. Za prvé jej může nechat ležet ladem a ve správnou chvíli se ziskem prodat. Druhou možností je nemovitost pronajímat a díky tomu průběžně zhodnocovat vloženou investici. Zajímavou alternativou je například investice do velkých staveb formou Fondu komerčních nemovitostí.
 

Dluhopisy


Tyto finanční nástroje dávají emitentovi možnost získat formou půjčky prostředky od investora. Asi nejznámější jsou státní dluhopisy a korporátní dluhopisy. Narozdíl od akcií mají dluhopisy pevně stanovenou dobu splatnosti, kdy musí emitent svou část splatit, ale investor se zároveň nestává vlastníkem společnosti. K původní nominální hodnotě je navíc přičten úrok, který se vyplácí během držení dluhopisu (většinou jednou ročně). Investoři mají dluhopisy v oblibě zejména díky jejich jednoduchosti. Riziko dluhopisů je však velmi závislé na bonitě emitenta. Vydat dluhopis je mnohem jednodušší než vstoupit na burzu. Proto se objevují některé až podezřele výhodné dluhopisy vydané pochybnými firmami.

Penzijní plán


Za takřka bezrizikovou dlouhodobou investici je považováno penzijní spoření. Jeho výhoda je kromě bezpečnosti také v jistotě částečně zajištěného stáří. Mnoho společností v současnosti nabízí produkty k penzijnímu spoření, které jsou často podporovány i zaměstnavateli. Takto dlouhodobě ukládané peníze ale nejsou příliš chráněny před inflací, která může znatelně snížit jejich hodnotu. Druhou stinnou stránkou mince je jejich omezená likvidita. Většinou lze totiž uložené vklady vybrat až po dosažení předem určeného věku. Nakonec bývají penzijní finanční produkty spojeny s poměrně nízkým úrokem, který jen posiluje sílu dopadu případné inflace. Zajímavý je pak státní příspěvek na penzijní spoření, který dělá tento produkt výrazně zajímavější.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top