Kdy investovat do zlata

12.01.2018

Kdy investovat do zlata - faktory ovlivňující cenu

Zlato již v minulosti předvedlo několik výrazných a neočekávaných pohybů, jejichž příčinu se dařilo určit až se zpožděním. A navíc ještě jen velmi přibližně. Cenu zlata ovlivňuje především těchto 6 faktorů, přičemž některé z  nich působí často i proti sobě, takže rozhodování o správném načasování koupě či prodeje zlata je o to složitější.


Přečtěte si též Proč nakupovat zlato   Zlato uchovatel hodnoty   Zlato jako důchodový pilíř


Jaké faktory ovlivňují cenu zlata

Akciové trhy

Dalo by se předpokládat, že vztah ceny zlata k cenám akcií bude vykazovat stejné trendy jako v případě vztahu k úrokovým mírám. Vždy to ale neplatí. Výraznější růst související s  výrazným poklesem cen jsme pozorovali pouze v necelé polovině případů z posledních let. Tento ukazatel tedy nelze úplně opomíjet, nemůžeme na něj spoléhat stoprocentně.


Dolar

U dolaru platí to samé, co u akcií. A to včetně četnosti případů stejného vývoje hodnoty dolaru a ceny zlata. Většina komodit se chová k rostoucímu dolaru obráceně.


Globální události

Pravděpodobně jsou nejvýraznějším faktorem. Obecně platí, že v dobách nejistoty roste význam zlata jako relativně bezpečné investice. Je však třeba počítat s tím, že s počátkem jakékoliv krize cena zlata rychle vzroste, ale po krátké době opět klesá s tím, jak se tyto události stávají srozumitelnějšími a jejich další vývoj předvídatelnější.


Inflace

Příklady z minulosti ukazují, že zlato často slouží jako pojistka proti rostoucí inflaci. Zvyšující se inflace vzbuzuje vyšší poptávku po zlatě, a tím se zvyšuje i jeho cena.


Ropa

Jestliže se ropa výrazně pohybuje podle globálních událostí (nejistota = růst cen), pak zlato do značné míry kopíruje pohyb cen ropy. Jako všude, tak i zde se však objevují výjimky, takže tento ukazatel neplatí zcela beze zbytku. V dnešní době, kdy ropa slouží mimo jiné jako nástroj boje proti Rusku.


Úrokové sazby

Zde se často stává (ne však vždy), že s rostoucími sazbami úroků cena zlata klesá. Je to dáno tím, že vlastnictví zlata žádné úroky jeho majitelům neposkytuje a do centra pozornosti investorů se tak dostávají i jiné instrumenty.

Výše uvedené faktory je třeba při investicích do zlata brát v potaz. Do úvah je však třeba zahrnout i vývoj nákladů na těžbu zlata. Ty se nyní v přepočtu na jednu trojskou unci pohybují kolem 1200 dolarů, což je zhruba současná cena zlata na světových burzách. Výraznější pokles pod tuto hranici tak může být spíše krátkodobý, neboť bude vyvolávat pokles těžby, a tím i nabídky kovu na trhu.


Viz. též: Nákup zlata


Kdy investovat do zlata?

Zlato tak jako ostatní investiční nástroje se pohybuje v ekonomických a s tím souvisejících investičních cyklech. Když je nějaký investiční instrument populární (akcie, nemovitosti, zlato), roste jeho hodnota téměř až do nebes. Jsou toho plné noviny, investiční poradci doporučují investice do zlata všem a i nejeden důchodce štrachá v slamníku, aby vylovil své pečlivě střežené úsporu a mohl se tak svézt na vlně euforie. A něco podobného se dělo před posledním větším poklesem zlata v roce 2013.

Toto je takzvaná třetí fáze cyklu. Pro neznalé investory ta nejlákavější, pro zkušené investory ta nejrizikovější – nikdy totiž přesně nevíme, kdy skončí a kdy nastane velký propad. Po třetí fázi a propadu nastává první fáze cyklu – krize. Hodnota daného instrumentu klesla o 30 – 70%, přichází tvrdé vystřízlivění a všichni od něj dávají ruce pryč. Ta situace je právě teď.

Ke zlatu se nikdo neobrací, kromě těch chytrých. Ti totiž ví, že krize je jedinečná příležitost, jak něco nakoupit levně. Také ví, že cykly se opakují, a že v době příští euforie bude mít jejich investice zpravidla mnohonásobně vyšší hodnotu.

Někde mezi první a třetí fází se nachází fáze číslo dvě, kdy již došlo na trhu k určitému uklidnění situace a projevují se znaky počátku dalšího růstu. To je také vhodná doba kdy investovat – již sice nekoupíme za tak nízké ceny, na druhou stranu zřejmě nebudeme tak dlouho čekat na ten opravdový růst.

Je tedy jasné, že investování do zlata se vyplácí  investorům, kteří investují v první či druhé fázi cyklu. Během poslední ekonomické krize a největšího poklesu akcií v roce 2007/2008 se nastartovala třetí fáze zlata, která vrcholila v roce 2013.

Mohlo by vás také zajímat

Inflace se začne přibližovat ke svému cíli

11.11.2019

Meziroční míra inflace v říjnu vzrostla stejně jako v září o 2,7 procenta...

Spotřebitelské ceny rostou pomalejším tempem

10.10.2019

Meziroční míra inflace v září vzrostla o 2,7 procenta...

Investice do nejisté doby

27.09.2019

S tím, jak přicházejí negativní zprávy z ekonomiky...

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710