Součást půvabu svobody spočívá v riziku.

Fondy kvalifikovaných investorů


Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) představují svébytnou kategorii investičních příležitostí. Stojí za pozornost. Nabízejí to, čeho nelze dosáhnout jinými investičními nástroji. Pokud bychom je chtěli nějak stručně charakterizovat, pokusili bychom se vystihnout jejich povahu třemi vlastnostmi:


Půvab

Volnost

je synonymem kreativity. Tyto fondy si při svém vzniku mohou s nesrovnatelně větší svobodou určit, jakým druhem investiční činnosti se budou zabývat. To s sebou samozřejmě může nést vyšší rizika. Fond se musí totiž mnohem více spoléhat na vlastní schopnosti než na vlastnosti standardních typizovaných investičních produktů. 


Zdanění

má ve svém erbu zisk. V případě FKI totiž zatím stále platí, že jejich zisky z investování mohou být zdaněny menší sazbou daně, a to pěti procenty; přesné podmínky závisejí na typu investic a na režimu fungování fondu.


Nároky

Finanční nároky

jsou svázány hlavně zákonně stanoveným minimálním vkladem do fondu (jeden milion korun).


Intelektuální nároky

souvisejí s faktem, že s investicemi do FKI je spojeno mnohem více informací a znalostí, které je nutno si předem osvojit. Je třeba rozumět investicím, které budou předmětem (obsahem) majetku fondu. Je třeba pochopit způsob a pravidla práce fondu, včetně například poplatkové politiky. Je třeba poznat obhospodařovatele a jeho kvality. Je třeba splnit věcné i formální náležitosti investora do FKI. 

Rizika

Volnost s sebou nese rizika

I při odpovědné a pečlivé práci obhospodařovatele fondu a při kritickém a promyšleném přístupu investora bude existovat nemálo neznámých, neboť fungování fondů FKI je svým způsobem průkopnickou činností.

Vždy se pouští do neznáma. I v tom však lze spatřovat význam fondů kvalifikovaných investorů.


Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Zaujaly vás FKI a chcete se dozvědět víc?

Pošlete nám pár údajů a my se ozveme.

Odesláním souhlasím s užitím osobních údajů.

Option Income Fund

Dlouhodobé finanční zhodnocení.

Engine Classic Cars

Investujte do ikon.

Private Equity Fund

Investujte do soukromých podniků.

BHS German Real Estate Fund

Investujte do nemovitostí.

Total Return Fund

Taktická alokace portfolia mezi různé třídy aktiv.

Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Odesláním souhlasím s užitím osobních údajů.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710