investice.cz

Vaše investiční příležitosti

Británie pokutovala Facebook v souvislosti s převzetím služby Giphy

20.10.2021
britániefacebooksoud

Zákazníci Moseru si mohou navrhnout online vlastní křišťálový výrobek

20.10.2021
ecommercepodnikáníčesko

Čína tlačí na McDonald's, aby před olympiádou přijímal digitální měnu

20.10.2021
bankamcdonaldsčína

Streamovací služba Spotify najme stovky lidí, aby povzbudila prodej reklamy

19.10.2021
evropaspotify

EBITDA a Private Equity

10.07.2020

Při rozhodování o investici formou private equity fondů investoři často řeší ukazatel EBITDA. Přestože je tento údaj velmi důležitý, ne každý ho zná a chápe jeho význam. 


Co je to EBITDA

EBITDA je především zkratka, která v sobě ukrývá anglický název earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. To v češtině znamená zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. České účetní standardy jeho výpočet zobrazují jako nezdaněný hospodářský výsledek + odpisy + nákladové úroky. Tento ukazatel nám dokáže zobrazit, jak je ve skutečnosti společnost finančně výkonná v provozu, jak je profitabilní, a tedy napoví, zda je firma „zdravá“ a vyplatí se do ní investovat. Často se také používá při porovnávání různých společností či celých odvětví.


Tip: Co je Private Equity   Investujte do podniků, které mají komín   Valuace firmy

EBITDA se více začala používat již v 80. letech 20. století, kdy se s její pomocí hodnotila schopnost společností nakládat se svými vlastními dluhy. Díky rozmachu jejího používání se stala ukazatelem, který srovnává výkony různých společností mezi sebou, bez ohledu na určitá specifika, která se mohou mezi jednotlivými společnostmi objevit. Důležité je, že vynechává z hodnocení úrokovou a daňovou sazbu z příjmu právnických osob, protože tu společnost nemůže ovlivnit a také se v každé zemi a v každém čase může lišit.


EBITDA - Jaký má vliv na cenu firmy

Pro správné posouzení profitability různých společností či oborů je ukazatel EBITDA ve většině případů více směrodatný než hospodářský výsledek, ale rozhodně nenahrazuje standardní finanční analýzu. Velký rozdíl v ocenění společnosti mohou sehrát odpisy. Pokud se jedná o výrobní či vývojovou společnost, je možné dosáhnout významných čísel díky odpisům strojů či softwaru, který se ve výsledku neodrazí. Oproti tomu například společnost s velkým množstvím zaměstnanců bude mít velké personální náklady, které naopak EBITDA ukáže. To samé platí i pro vlastní, či cizí majetek k užívání. Pokud společnost vlastní nemovitosti a vozidla, jejich odpisy opět EBITDA nezohlední, na rozdíl například od nájemného za kanceláře nebo leasingy na vozidla. EBITDA je tedy zpravidla vždy vyšší než reálný hospodářský výsledek, a proto není vhodné tento ukazatel využívat jako klíčový údaj při rozhodování o investici.


Jak to může ovlivnit investici

Pro investory je mimo jiné obvykle jedním z nejdůležitějších ukazatelů čistý zisk společnosti, očištěný o vše, co je třeba uhradit; účetně − zisk po zdanění. EBITDA může velmi dobře sloužit ve výběru a porovnání napříč celým odvětvím či sektorem, i mezi vícero společnostmi, ale nelze ji doporučit jako jediný směrodatný ukazatel. Mnoho aspektů, které tento údaj nereflektuje, pak může mít významný vliv na prezentovanou profitabilitu, jako například změny rezerv, odložené daně, opravné položky či zisk, který nebyl dosažen provozní činností.


Investice do private equity fondu   Jak investovat do zlata

Investiční příležitosti

I zde napíšeme několik vět, které navážou na předchozí text. Tentokrát vedeme možnost využít informace získané sledováním obsahu v praxi a vyzveme lidi, aby využili jeden z investičních produktů a sami se do světa investic zapojili.

top