investice.cz /Co je podílový fond?
Vaše investiční příležitosti

Knihovna vědomostí Vše o podílových fondech

Co je podílový fond?

Investice vhodná pro začínající investory - investování do fondu


Podílové fondy zakládají a spravují investiční společnosti. Jde o investiční nástroj, fondy samy o sobě nemají právní status. Jednotliví investoři do podílového fondu investují nákupem podílových listů. Takto sebrané finanční prostředky pak investiční společnost investuje na finančních trzích dle předem určené strategie a zhodnocuje investice. Investor získává výnos z rozdílu mezi nákupem a prodejem podílových listů a odečtení poplatků. Podílové fondy jsou vhodné prakticky pro kohokoliv, začátečníky i pokročilé, menší i větší investory. Jsou určené spíše pro dlouhodobější investice, čím déle investor podílové listy drží, tím zajímavější zhodnocení může získat. Vystoupit z otevřeného podílového fondu je velmi snadné – investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy za aktuální cenu jakmile o to investor požádá. Výhodou otevřených podílových fondů je i časová neomezenost, protože jsou otevírány na dobu neurčitou, a stejně tak není omezen počet podílových listů, jež může fond vydat.


Pro koho jsou podílové fondy vhodné?


Podílové fondy jsou vhodné pro všechny typy investorů, kteří jsou ochotni svoje volné peníze investovat na delší dobu, ideálně v řádu několika let. Výhodou je, že do mnohých podílových fondů lze investovat i průběžně malé částky, což je aktraktivní způsob ukládání především pro drobné investory.


Splatnost podílu v podílových fondech


Podíl v otevřených podílových fondech není nijak časově ohraničen. Sami si můžete určit, jak dlouho chcete dané podílové listy držet. Dlouhodobé investice mohou přinést zajímavější zhodnocení. Můžete také kdykoliv jedoduše přikupovat další podílové listy. Ve chvíli, kdy budete chtít z fondu vystoupit, požádáte investiční společnost o odkup vašich podílových listů a ona tak musí neprodleně učinit. Výjimkou není ani převod mezi jednotlivými fondy v rámci investiční společnosti.


Podílové fondy a výnosy


Pokud podílový fond úspěšně hospodaří a zhodnocuje svoje jmění, roste cena podílových listů. Rozdíl mezi nákupní cenou podílových listů a jejich odkupní cenou je výnosem pro investora. Výnos většinou není vyplácen průběžně (existují výjimky), ale investor jej získá teprve prodejem zpět investiční společnosti. Čistý výnos pak také závisí na výši poplatků a vůbec všech nákladů spojených s investicí.


Náklady a poplatky na podílové fondy


Podílové fondy si účtují vstupní i výstupní poplatky (při nákupu a odkupu). Většinou je jeho výše stejná (počítá se procentem z ceny podílového listu) a účtuje se jako přirážka k nákupní, či srážka z prodejní ceny. Kromě toho si investiční společnost účtuje i roční poplatek za správu vaší investice. Mohou zde být i jiné náklady a poplatky, proto je při nákupu podílových listů vhodné sledovat, jakou mají tzv. TER, Total Expense Ratio, tedy celkový nákladový poměr. Podle tohoto ukazatele můžete porovnávat hospodárnost jednotlivých podílových fondů.


Typy podílových fondů


Podílové fondy se dělí na otevřené a uzavřené a dále pak například podle obsahu aktiv, investiční strategie a cílové skupiny, ale i třeba podle měny.


Podílové fondy otevřené vs. uzavřené


Otevřený podílový fond má povinnost od podílníků odkupovat podílové listy zpět za jejich aktuální kurz (minus poplatky) a zároveň nemá omezen počet vydávaných podílových listů. S podílovými listy lze obchodovat na kapitálových trzích.

Uzavřený podílový fond nemá za povinnost odkupovat podílové listy od podílníků, lze s nimi však obchodovat na kapitálových trzích. Kromě toho má omezený počet vydávaných podílových listů a to jak minimálně, tak maximálně. Prodej minimálního počtu navíc musí proběhnout v určitém čase.


Podílové fondy podle aktiv


 • Akciové – fondy zaměřující se na cenné papíry, především na akcie. Mají největší výnosy, zároveň ale také vyšší kolísavost.
 • Smíšené – fondy míchající méně kolísavé akcie a rizikovější dluhopisy, přičemž akcií bývá více.
 • Dluhopisové – jak název napovídá, jejich obsahem jsou dluhopisy s delší splatností.
 • Fondy peněžního trhu – investují do různých nástrojů peněžního trhu, jako jsou dluhopisy (s kratší splatností), pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod. Sice vykazují téměř nulovou kolísavost, jejich výnosy jsou ovšem nízké.
 • Nemovitostní – jejich obsahem jsou nemovitosti a cenné papíry na ně navázané.
 • Komoditní – fondy investují do různých cenných papírů navázaných na komodity, někdy i do komodit samotných.
 • Fondy fondů (zastřešovací) – jejich portfolio tvoří podílové listy jiných podílových fondů.
 • Devizové – fond investuje do měny dle konkrétní strategie, jejich používání není příliš rozšířené.
 • Indexové fondy - fondy sledující určitý index (např. Eurostoxx 50, Dow Jones, atd.).


Podílové fondy podle investiční strategie


 • Teritoriální – zaměřující se na konkrétní země nebo kontinenty, oblíbené jsou např. fondy rozvíjejících se ekonomik.
 • Sektorové – investují do ekonomických sektorů, jako třeba telekomunikace, finace, apod.
 • Fondy růstové – jejich cílem je především zhodnotit investici.
 • Fondy růstově-výnosové – které se snaží zhodnotit kapitál a zároveň vyplácet podílníkům výnosy.
 • Fondy výnosové neboli důchodové – pravidelně vyplácejí investorům výnos (důchod).
 • Zajištěné fondy (garantované) – investují převážnou část majetku do dluhopisů a menší část do opčních kontraktů.


Podílové fondy podle cílové skupiny investorů


 • Fondy pro širokou veřejnost  – dostupné i pro velice malé investory díky nízkým limitům minimální investice.
 • Fondy pro institucionální investory – jsou určené pro korporace a státní správu, které v nich mohou zhodnocovat finanční rezervy. Tyto naopak mají stanovené vyšší minimálními částky pro investice.


Podílové fondy nepatří mezi aktuálně nabízené produkty společnosti BH Securities.
Pro více informací o stávajících možnostech investování nám můžete napsat, třeba přes kontaktní formulář níže.

Mohlo by vás také zajímat

Microsoft investuje do AI firmy G42

16.04.2024

Microsoft díky investici získá ve společnosti G42 menšinový podíl...

Zisk Bank of America ve čtvrtletí klesl

16.04.2024

Slabší výsledek vykázala spotřebitelská divize a banka odepsala více úvěrů...

Odbyt smartphonů ve čtvrtletí vzrostl

15.04.2024

Na vedoucí pozici na trhu se vrátila jihokorejská společnost Samsung...

Apple bude brzy vyrábět čipy M4

12.04.2024

Postupně jimi vybaví všechny počítače Mac...

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Zajímáte se o investování?

Zeptejte se nás na aktuální příležitosti.

top