Co je dluhopis

12.01.2018

Cenné papíry s pravidelným úrokem

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům.

Tyto cenné papíry vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. I tady lze provést diverzifikaci a investici rozložit do několika typů dluhových cenných papírů podle doby jejich splatnosti, podle typu úročení či dle druhu emise.

Jde tedy o cenné papíry (obligace, bondy), které na rozdíl od akcií zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. To je také jejich hlavní výhodou. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy zaplatil (jejich nominální hodnotu).


Dluhopis Saunia   Dluhopisový fond BHS   


Tip: Obchodujte s korporátními dluhopisy - zanechte kontakt a při vhodné nabídce se ozveme


Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem jak pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio.


Kdo vydává dluhopisy?

Dluhopisy většinou vydávají instituce – státy, samosprávy nebo korporace (banky, investiční společnosti...) – a od nich se také odvíjí míra jejich rizikovosti. Obecně nejméně rizikové bývají státní dluhopisy (vyjma rizikových států) nebo pokladniční poukázky. Naopak korporátní dluhopisy jsou různě rizikové v závislosti na dané společnosti.


Forma dluhopisů

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní.


Splatnost dluhopisů

Dluhopisy mají různou délku splatnosti, od krátkodobých se splatností do jednoho roku, přes střednědobé, tj. splatnost rok až 10 let, až po dlouhodobé – více než 10 let. Lze s nimi obchodovat i na burze cenných papírů.


Dluhopisy a úroky

U dluhopisů se liší i úrok, který může být buď pevný nebo proměnlivý, případně též nulový – tj. dluhopisy se prodávají s diskontem ze své nominální hodnoty a tento rozdíl je poté pro majitele výnosem. Existují též dluhopisy indexované, jejichž úrok závisí na vývoji indexů mezd, cen, zlata či jiných komodit, a mnoho dalších druhů, které vznikly jako inovace na základě tržní poptávky.


Druhy dluhopisů

  • Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce.
  • Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce.
  • Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta.
  • Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů.
  • Sběrné dluhopisy – dluhopisy, které představují souhrn jednotlivých dluhopisů na dané emise.
  • Hypoteční zástavní listy – u těchto dluhopisů je jmenovitá hodnota a výnos plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů.
  • Podřízené dluhopisy - dluhopisy, u kterých bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s vyjímkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.


Zvláštní typy dluhopisů

Sběrný dluhopis – listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se podílí několik eminentů.
Konvertibilní (vyměnitelný) dluhopis - za určitých podmínek dovoluje výměnu za akcie nebo jiný dluhopis.
Opční dluhopis -  s tímto dluhopisem je spojeno předkupní právo na akcie emitenta.
Prioritní dluhopis – s tímto dluhopisem je spojeno právo na přednostní upisování akcií emitenta.


Dluhopisový fond

Dluhopisový fond integruje investice určené pro dluhové financování pečlivě vybraných společností. Svým posláním cílí na dlouhodoběji uvažující investory, kteří mají tak možnost doplnit svoji investiční skladbu o korporátní dluhopisy. Doporučený profil takového investora by měla být běžná zkušenost s investováním na kapitálových trzích a i chápání rizika spojená s možným soustředěním investičních prostředků do podobných druhů investičních nástrojů.


Kdy je nejlepší doba pro nákup dluhopisů?


Měsíc duben je statisticky nejlepší doba pro nákup dluhopisů.

 

Proč investovat do dluhopisů

Mohlo by vás také zajímat

Pumpaři využívají situace. Pohonné hmoty zdražují

19.09.2019

Zatímco ještě v pondělí se průměrná cena benzínu snížila...

Hypoteční trh zaznamenal dramatický pád

18.09.2019

Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech klesala...

Saúdská Arábie pokořila historický rekord v propadu těžby ropy

17.09.2019

Po víkendových útocích na Saúdskou Arábii...

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710