Private Equity Fund

Investujte do soukromých podniků

Malé a střední podniky (MSP) jsou hlavním hnacím motorem hospodářského růstu, inovací, tvorby pracovních míst a sociální integrace. V České republice reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů, tj. přes 99 % všech podniků. Současně zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %.

Podle různých průzkumů se odhaduje, že v příštích pěti letech hodlají více než dvě třetiny MSP investovat do svého rozvoje. Čtyřicet procent z nich pak plánuje investovat do technologií výroby a distribuce. Více než 70 % těchto podnikatelů chce tyto investice financovat vlastními zdroji, přičemž investiční úvěr si pro tyto účely předpokládá vzít pouze 36 % firem.

Statistiky EVCA (European Venture Capital and PE Association) za rok 2013 uvádí, že v Česku je ročně investováno formou soukromého kapitálu pouze 0,09 % HDP, což je po Řecku druhé nejnižší číslo v celé Evropě. Pro srovnání v Polsku činil tento ukazatel 0,15 %, v Německu 0,2 %, v Dánsku 0,74 % a ve Velké Británii 0,5 %. Průměr EU činí 0,25 %. Výše uvedená čísla dokládají, že je v ČR reálné očekávat pozitivní rozvoj trhu pro investice soukromého kapitálu, a to zejména nyní, kdy dochází k celkovému ekonomickému oživení a kdy v segmentu MSP stále působí jen velmi omezený počet profesionálních investorů.

Fond bude usilovat o zhodnocení investovaného kapitálu vyhledáváním situací, kde investované finanční prostředky umožní danému podniku:

  • expandovat na nové trhy;
  • zvyšovat zisk formou investic do výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou a do zvyšování produktivity;
  • optimalizovat výrobní prostředky a zvýšit efektivitu provozu;
  • konsolidovat a reorganizovat podnikání.

Cíleným výběrem strategických investorů pak bude fond získávat při konečném prodeji strategickou prémii a tím nadstandardně zhodnotí vložený kapitál.

Fond se nebude specializovat na určité odvětví. Bude vyhledávat příležitosti napříč obory, které produkují vysokou přidanou hodnotu, jako například zdravotnické potřeby a technologie, chemie, optika, přesné strojírenství, informační technologie, bezpečnostní a monitorovací systémy, systémy pro úsporu energií atd.

Více na http://equityfund.bhs.cz/cz/home

Potřebuji více informací

Vyplňte prosím údaje, obratem vás budeme kontaktovat.

T: 255 710 715
E: kontakt@investice.cz

Odesláním formuláře souhlasím s užitím osobních údajů

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O NOVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

  • nové investiční příležitosti
  • horké aktuality
  • důležitá oznámení

Odesláním emailové adresy souhlasím s užitím osobních údajů

Klientské centrum - zlato
+420 255 710 720
Klientské centrum - ostatní produkty
+420 255 710 715
Nabídky spolupráce
+420 255 710 710

Nabídky na propagaci v médiích zasílejte výhradně na media@investice.cz. Jinak budou nabídky považovány za nevyžádanou poštu.

Sledujte nepřetržitě aktuální dění