Option Income Fund

Dlouhodobé finanční zhodnocení

Fond je založen za účelem dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků investorů. Fond je aktivně spravován. Investiční strategie využívá volatility na kapitálových trzích a spočívá zejména v nákupu a prodeji call (kupních) a put (prodejních) opcí. Podkladovými aktivy opcí jsou akcie, akciové indexy, ETF (Exchange Traded Funds) a obdobné investiční nástroje obchodované na regulovaných trzích v USA a v Evropě. V případě uplatnění opcí může portfolio obsahovat dlouhé nebo krátké pozice v podkladových aktivech. Investice mohou směřovat rovněž do úrokových nástrojů – bankovní vklady, nástroje peněžního trhu, dluhové cenné papíry, dluhopisová ETF nebo CEF (Closed End Funds).

Jednou z hlavních opčních strategií fondu je prodej put opcí. Primárním záměrem při prodeji put opcí je inkaso opční prémie (ceny opce) a držení opcí do splatnosti, kdy v ideálním případě dojde k expiraci bez uplatnění opce. V závislosti na tržním vývoji může být prodaná put opce uzavřena i nákupní protioperací před expirací. V případě uplatnění put opce a nakoupení podkladového aktiva mohou být proti těmto aktivům prodávány call opce (tzv. covered call strategie), další variantou je prodej podkladového aktiva nebo jeho přímé držení v závislosti na tržním vývoji. Správce může realizovat i další specificky konstruované opční strategie.

Investiční strategie je vhodná pro investory, kteří očekávají výnos srovnatelný s akciemi, ale zároveň preferují menší míru investičního rizika v porovnání s akciemi. Investiční strategie umožňuje správci dosahovat kladných výsledků i při poklesu akciových trhů. Menší míra rizika v porovnání s akciemi má přímou souvislost se zvolenou investiční strategií, kdy se jedná zejména o prodej put opcí s cenami uplatnění pod trhem (out of money), což poskytuje určitou ochranu proti cenovému poklesu. Riziko fondu je dále omezováno diverzifikací portfolia v čase, různou výší cen uplatnění opcí, sektorovým a regionálním rozložením investic.

Správce může dle úvahy provádět měnové zajištění. K dosažení optimálního výnosu může správce využívat obchodování na finanční páku (tzv. leverage). Při využití páky musí být dodržována pravidla risk managementu. V rámci těchto pravidel fond skládá na účet svého obchodníka peněžní kolaterál ve výši požadované předpisy derivátových burz (tzv. margin requirements).

Referenční měnou fondu je CZK. Investice jsou prováděny v měnách CZK, USD, EUR, CHF a GBP. Investiční horizont je střednědobý až dlouhodobý, minimální doporučená doba investice jsou tři roky.

Více na http://optionfund.bhs.cz/cz/home

Potřebuji více informací

Vyplňte prosím údaje, obratem vás budeme kontaktovat.

T: 255 710 715
E: kontakt@investice.cz

Odesláním formuláře souhlasím s užitím osobních údajů

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O NOVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

  • nové investiční příležitosti
  • horké aktuality
  • důležitá oznámení

Odesláním emailové adresy souhlasím s užitím osobních údajů

Klientské centrum - zlato
+420 255 710 720
Klientské centrum - ostatní produkty
+420 255 710 715
Nabídky spolupráce
+420 255 710 710

Nabídky na propagaci v médiích zasílejte výhradně na media@investice.cz. Jinak budou nabídky považovány za nevyžádanou poštu.

Sledujte nepřetržitě aktuální dění