Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) představují svébytnou kategorii investičních příležitostí. Stojí za pozornost. Nabízejí leccos, co nelze dosáhnout jinými investičními nástroji. Pokud bychom je chtěli nějak stručně charakterizovat, pokusili bychom se vystihnout jejich povahu třemi vlastnostmi:

Půvab

Půvab těchto fondů lze s určitou nadsázkou vnímat zejména díky dvěma rysům: volnosti a zdanění.

Volnost je synonymem kreativity. Tyto fondy si při svém vzniku mohou s nesrovnatelně větší svobodou určit, jakým druhem investiční činnosti se budou zabývat.

To s sebou samozřejmě může nést vyšší rizika. Fond se musí totiž mnohem více spoléhat na vlastní schopnosti (přesněji na schopnosti svého obhospodařovatele) než na vlastnosti standardních typizovaných investičních produktů. Je třeba samostatně kombinovat, ověřovat a analyzovat informace z více zdrojů. Je třeba být v těsném aktivním kontaktu se svou investicí. Na druhé straně taková strategie slibuje nevšední zisk.

Zdanění má ve svém erbu zisk. V případě FKI totiž zatím stále platí, že jejich zisky z investování mohou být zdaněny menší sazbou daně, a to pěti procenty; přesné podmínky závisejí na typu investic a na režimu fungování fondu.

Má to širší logiku. Peníze z takových fondů nezřídka plynou do projektů, kde přístup standardních finančních institucí selhává nebo přináší neúměrnou zátěž, např. byrokratickou. FKI jdou cestou jednodušší, byť riskantnější.

Nároky

Nároky, zde jsou namysli nároky z pohledu investora, jsou obvykle dvojí – finanční a intelektuální.

Finanční nároky jsou svázány hlavně s nemalým minimálním vkladem do fondu. Objem počáteční investice by měl být dle zákona v přepočtu na eura alespoň 125 tisíc.

Intelektuální nároky symbolizují fakt, že s investicemi do FKI je spojeno mnohem více informací a znalostí, které je nutno si předem osvojit. Je třeba rozumět investicím, které budou předmětem (obsahem) majetku fondu. Je třeba rozumět způsobu a pravidlům práce fondu, včetně například poplatkové politiky. Je třeba poznat obhospodařovatele a jeho kvality, a to doslova osobně, neboť FKI nejsou a nemohou být nabízeny veřejně a informace jsou poskytovány individuálně. Je třeba splnit věcné i formální náležitosti investora do FKI. 

Rizika

Volnost s sebou nese rizika. I při odpovědné a pečlivé práci obhospodařovatele fondu a při kritickém a hloubavém přístupu investora bude existovat nemálo neznámých, neboť fungování fondů FKI je svým způsobem průkopnickou činností. Vždy se určitou měrou pouští do neznáma, a to větší měrou než např. standardní banky. I v tom lze však spatřovat význam takových fondů.

Potřebuji více informací

Vyplňte prosím údaje, obratem vás budeme kontaktovat.

T: 255 710 710
E: kontakt@investice.cz

Odesláním formuláře souhlasím s užitím osobních údajů

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
TÝKAJÍCÍ SE INVESTOVÁNÍ

Odesláním emailové adresy souhlasím s užitím osobních údajů

Kontaktujte nás
+420 255 710 710

Nabídky na propagaci v médiích zasílejte výhradně na media@investice.cz. Jinak budou nabídky považovány za nevyžádanou poštu.

Sledujte nepřetržitě aktuální dění